Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSPolen

Antall treff: 8
 

  An Overview of Polish Law
Publisert av: GlobaLex
Emner: Rettssystem, Polen, Juridiske lenkesamlinger, Fagområder generelt
Beskrivelse: Oversikt over rettssystemet i Polen. Lenker til rettskilder og myndigheter. Av Piotr Rakowski og Robert Rybicki for Globalex.
Om utgiver: Published by the Hauser Global Law School Program at NYU School of Law.
Språk: Engelsk

  CBKE
Publisert av: Wroclaw Universitet
Emner: Polen, Rettsinformatikk, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner
Beskrivelse: Engelsk navn: Research Centre for Legal and Economic Issues of Electronic Communication. Wroclaw Universitet, Polen
Språk: Polsk, Engelsk

  European Environmental Law Homepage
Publisert av: T.M.C. Asser Instituut
Emner: Belgia, Nederland, Latvia, EU, Rettspraksis, Bosnia-Hercegovina, Sveits, Finland, Tsjekkia, Polen, Østerrike, Slovakia, Ungarn, Tyrkia, Russland, Tyskland, Storbritannia, Direktiver, Frankrike, Kroatia, Portugal, Europa, Miljørett, Spania, Litauen, Estland, Italia, Lover
Beskrivelse:
Språk: Engelsk

  N-lex
Publisert av: Europa.eu
Emner: Tsjekkia, Kroatia, Oversatte lover, Østerrike, Storbritannia, Hellas, Ungarn, Kypros, Portugal, Finland, Sverige, Spania, Frankrike, Latvia, Lover, Polen, Belgia, Slovenia, Slovakia, Danmark, Juridiske lenkesamlinger, Bulgaria, Luxembourg, Litauen, Estland, Tyskland, Nederland, EU, Italia, Romania, Malta, Irland
Beskrivelse: EUs portal til medlemslandenes nasjonale lovgivning. Noen tilfeller av oversatte lover.

Språk: Engelsk, Dansk, Svensk, Tysk, Spansk, Finsk

  Poland.pl
Publisert av: NASK
Emner: Rettskilder generelt, Offentlige organer, Fagområder generelt, Domstoler, Polen
Beskrivelse: Samleside for polske offentlige institusjoner, med enkelte lenker til rettskilder (lover, rettspraksis). Engelskspråklig, men mye av det underliggende materialet er bare på polsk. Fra den polske IKT-nettverksorganisasjonen NASK.
Språk: Polsk, Engelsk

  Sejm of the Republic of Poland
Publisert av: Chancellery of The Sejm
Emner: Parlamenter, Fagområder generelt, Grunnlover, Polen, Offentlige organer
Beskrivelse: Underhuset i Polens nasjonalforsamling. Engelskspråklig nettsted som bl.a. inneholder grunnloven i oversettelse og informasjon om statsforfatningen i Polen.
Språk: Polsk, Engelsk

  Senate of the Republic of Poland
Publisert av: Senate of the Republic of Poland
Emner: Polen, Lovgivningsprosess, Andre offentlige dokumenter
Beskrivelse: Overhuset i Polens nasjonalforsamling. Engelskspråklig nettsted som bl.a. innholder informasjon om den polske lovgivingsprosessen og oppdaterte lister over nåværende og tidligere senatorer.
Språk: Polsk, Engelsk

  Supreme Court of the Republic of Poland
Publisert av: Supreme Court of the Republic of Poland
Emner: Polen, Domstoler, Høyesterett, Rettspraksis, Fagområder generelt
Beskrivelse: Polens høyesterett. Engelskspråklig side, men avgjørelsene er bare tilgjengelige på polsk.
Språk: Polsk, Engelsk

Se også