Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Jurisdiksjon

open/close topic
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSTyskland

Antall treff: 51
 
Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society
Publisert av: Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society
Tverrvitenskaplig institutt for forskning på internett og informasjonssamfunnet. Etablert i samarbeid mellom Humboldt-Universitetet i Berlin, Universität der Künste i Berlin, Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung og Hans-Bredow-Instituttet i Hamburg. (Mer informasjon...)

Avgjørelser - Bundessozialgericht (BSG)
Publisert av: Bundessozialgericht
Avgjørelser fra 2006 og nyere, med søkefunksjon. (Mer informasjon...)

beck-online
Publisert av: Verlag C.H. Beck
Fullteksttilgang til mange av Verlag C. H. Becks juridiske standardverk, håndbøker, leksika, mange av de førende juridiske tyske tidsskrift innen juss, formularer m.m. Utvalg av avgjørelser i fulltekst. Basen inneholder også 4500 lover.

Betalingsdatabase, kontakt ditt bibliotek for tilgang. (Mer informasjon...)

Bundesarbeitsgericht (BAG)
Publisert av: Bundesarbeitsgericht
Bundesarbeitsgericht er siste instans domstol i arbeidsrettslige saker i Tyskland. Avgjørelser f.o.m. 2007. (Mer informasjon...)

Bundesfinanzhof (BFH)
Publisert av: Bundesfinanzhof
Bundesfinanzhof er siste instanse domstol i skattesaker. Søkefunksjon i rettspraksis fra de siste fire årene. (Mer informasjon...)

Bundesgesetzblatt
Publisert av: Bundesanzeiger Verlag
Kunngjøringsblad for tyske lover og forskrifter fra forbundet. (Mer informasjon...)

Bundeskartellamt
Konkurransetilsynet i Tyskland. Noen sammendrag av avgjørelser på engelsk. (Mer informasjon...)

Bundesministerium der Finanzen (BMF)
Publisert av: Die Bundesregierung, Bundesministerium der Finanzen
Det tyske finansdepartmentet. Med bl.a.BMF-Schreiben, rundskriv fra finansdepartementet til skattemyndighetene. Under "glossar" ligger forklaringer til en rekke skatterelaterte begrep. (Mer informasjon...)

Bundesministerium der Justiz
Publisert av: Die Bundesregierung, Bundesministerium der Justiz
Det tyske justisdepartementet. Lenker til lover og lovforslag, informasjon om sentrale rettsområder. (Mer informasjon...)

Bundesrat
Publisert av: Bundesrat
Forbundsrådet, andrekammeret i den tyske nasjonalforsamlingen. (Mer informasjon...)

Bundessozialgericht (BSG)
Publisert av: Bundessozialgericht
Tysklands sisteinstans domstol i sosialrettslige saker. (Mer informasjon...)

Bundestags-Drucksache
Publisert av: Deutscher Bundestag
Søkeverktøy for å finne Bundestagspublikasjoner -en type lovforarbeid. Fra Deutscher Bundestag. (Mer informasjon...)

Bundesverfassungsgericht (BVerfG) - Entscheidungen
Publisert av: Bundesverfassungsgericht
Avgjørelser i fulltekst siden 1998 fra forfatningsdomstolen i Tyskland, utvalgte avgjørelser også i engelsk oversettelse. (Mer informasjon...)

Bundesverfassungsgericht - BVerfG
Publisert av: Bundesverfassungsgericht
Forfatningsdomstolen i Tyskland. Avgjørelser i fulltekst fra 1998-. (Mer informasjon...)

Bundesverwaltungsgericht
Publisert av: Bundesverwaltungsgericht
Hjemmesiden til forvaltningsdomstolen i Tyskland. (Mer informasjon...)

Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)
Publisert av: Bundesverwaltungsgericht
Tysklands sisteinstans-domstol i offentligrettslige saker utenom forfatningsrett, sosialrett og skatterett. Utvalgte avgjørelser fra 2002- i fulltekst. Andre og eldre avgjørelser fra domstolen kan bestilles via nettsiden. (Mer informasjon...)

Bundesverwaltungsgericht - Entscheidungen (BVerwG)
Publisert av: Bundesverwaltungsgericht
Utvalgte avgjørelser i fulltekst av forvaltningsdomstolen i Tyskland. (Mer informasjon...)

Der Bundesgerichthof
Publisert av: Der Bundesgerichtshof
Hjemmesiden til BGH, Tysklands sisteinstans-domstol i privatrettslige og strafferettslige saker. (Mer informasjon...)

Der Bundespräsident
Publisert av: Bundespräsidialamt
Presidenten i Tyskland. (Mer informasjon...)

Deutsche Gesellschart für Recht und Informatik e.V.(DGRI)
Publisert av: Deutsche Gesellschart für Recht und Informatik e.V.(DGRI)
Tysk forening for jus og informatikk. (Mer informasjon...)

Deutsche Nationalbibliothek
Publisert av: Deutsche Nationalbibliothek
Tysklands nasjonalbibliotek. (Mer informasjon...)

Deutscher Bundestag
Publisert av: Deutscher Bundestag
Forbundsdagen, førstekammeret i den tyske nasjonalforsamlingen. Med database for dokumenter fra 1998-. (Mer informasjon...)

Die Bundeskanzlerin - Der Bundeskanzler
Publisert av: Die Bundesregierung
Forbundskansleren, regjeringssjefen i Tyskland. (Mer informasjon...)

Die Bundesregierung
Publisert av: Die Bundesregierung
Regjeringen i Tyskland, departementene, lover, samfunnsinformasjon. (Mer informasjon...)

DIP - Dokumentations- und Informationssystem
Publisert av: Deutscher Bundestag
Søkeverktøy for å finne tyske lovforarbeider. (Mer informasjon...)

Entscheidungen des Bundesgerichtshofs (BGH)
Publisert av: Der Bundesgerichtshof
Avgjørelser fra Tysklands sisteinstans-domstol i privatrettslige og strafferettslige saker siden 2000. (Mer informasjon...)

European Environmental Law Homepage
Publisert av: T.M.C. Asser Instituut
(Mer informasjon...)

Foreign Law Translations
Publisert av: University of Texas
Engelske oversettelse av lover og dommer fra Tyskland, Frankrike, Israel og Østerrike innen konstitusjonsrett, administrativ rett, kontraktsrett og erstatningsrett. Fra Institute for Transnational law, University of Texas at Austin. (Tidligere driftet av University College London.) (Mer informasjon...)

German Business and Commercial Laws: Guide to Translations into English and Select Auxiliary Sources
Publisert av: GlobaLex
Oversikt over engelske oversettelser av kilder i tysk forretningsjus m.m. Av Martina Kammer og Anne Scharrenberg (Mer informasjon...)

German Law Archive
Publisert av: University of Oxford
Oversatte dommer og lover. Engelskspråklige artikler og bibliografier om tysk jus. (Mer informasjon...)

German Law in English Literature
Publisert av: Gerhard Dannemann
Tyske dommer, lover, litteratur og bibliografier oversatt fra tysk til engelsk. (Mer informasjon...)

Gesetze im Internet
Publisert av: Juris, Bundesministerium der Justiz
Tyske lover og regler. Tilnærmet komplett samling av Bundesrecht. Noen lover er oversatt til engelsk. (Mer informasjon...)

Gesetze im Internet
Publisert av: Die Bundesregierung, Juris
Tyske lover. Fra justisdepartementet, Bundesministerium der Justiz. (Mer informasjon...)

Institute of IT-Security and Security Law
Publisert av: Universität Passau
Tverrfaglig institutt ved Universitetet i Passau med vekt på informasjonsteknologi, jus og økonomi. (Mer informasjon...)

Institute of IT-Security and Security Law
Publisert av: Universität Passau
Institutt for it-sikkerhet ved Universitetet i Passau. (Mer informasjon...)

Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medierecht, Westfählische Wilhelms Unversität, Münster, Tyskland
Publisert av: Universität Münster
Rettsinformatisk institutt ved Universitetet i Münster. (Mer informasjon...)

Institut für Kriminologische Sozialforschung
Publisert av: Universität Hamburg
Hjemmesiden til Institutt for kriminologi ved universitetet i Hamburg. (Mer informasjon...)

Institut für Rechtsinformatik
Publisert av: Universität Hannover
Institutt for rettsinformatikk ved Leibniz Universität Hannover (Mer informasjon...)

Institut für Rechtsinformatik, Universität des Saarlandes
Publisert av: Universität des Saarlandes
Side med lenker til informasjon om forskningsprosjekter og til tidsskriftet JurPC : Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik (Mer informasjon...)

Institut für Seerecht und Seehandelsrecht
Publisert av: Universität Hamburg
Tilknyttet universitet i Hamburg. Tysklands ledende senter for sjørett. Bindeledd mellom Universitetet i Hamburg og FNs internasjonale havrettsdomstol (ITLOS). (Mer informasjon...)

Juristisches Internetprojekt Saarbrucken
Publisert av: Universität des Saarlandes
Lenkesamling fra Institut für Rechtsinformatik ved Universität des Saarlandes. (Mer informasjon...)

Legal Research in Germany between Print and Electronic Media: An Overview
Publisert av: GlobaLex
Oversikt over Tysklands rettssystem, med lenker til rettskilder og institusjoner. Av Rita Exter og Martina Kammer for GlobaLex. (Mer informasjon...)

Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht
Publisert av: Max-Planck-Gesellschaft
Institutt for Internasjonal privatrett og utenlandsk rett. (Mer informasjon...)

Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht
Publisert av: Max-Planck-Gesellschaft
Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law (Mer informasjon...)

Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte
Publisert av: Max-Planck-Gesellschaft
Tysk rettshistorisk forskningsinstitusjon. Sammendrag av avhandlinger, katalog for instituttets spesialbibliotek, lenker til andre institusjoner og nettsteder. (Mer informasjon...)

Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht
Publisert av: Max-Planck-Gesellschaft
Hjemmesiden til instituttet. Noe kilder innen konkurranse- og immaterialrett. (Mer informasjon...)

N-lex
Publisert av: Europa.eu
EUs portal til medlemslandenes nasjonale lovgivning. Noen tilfeller av oversatte lover.

(Mer informasjon...)

Parlamentsspiegel
Publisert av: Landtags NRW
Integrert juridisk informasjonssystem for de tyske delstatene (Länder). For oppdatert informasjon fra delstatene, klikk "Links zu den Parlamentsdokumentationen". (Mer informasjon...)

Rechtpraktisch.de
Publisert av: Rechtpraktisch Informationsdienste Stefan Schicker
Startside for tysk jus: rettspraksis, lover, myndigheter, læresteder, juridiske artikler. Etablert av advokatene Stefan Schicker og Stefan Fritz. (Mer informasjon...)

Virtuelle Fachbibliothek Recht
Publisert av: Staatsbibliothek zu Berlin
Juridisk emneportal og bibliotekskatalog. (Mer informasjon...)

Zentrum für Angewandte Rechtswissenschaft (ZAR)
Publisert av: Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Senter ved Karlsruhe Institut für Technologie (KIT). Lenker til bl.a. løpende forskningsprosjekter. (Mer informasjon...)

Se også