Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Jurisdiksjon

open/close topic
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSParlamenter

(Storting, Nasjonalforsamlinger)

Antall treff: 37
 
Althingi
Publisert av: Alþingi
Islands nasjonalforsamling. Årsmeldinger 1999-, komitedokumenter 2003-, lovsamling. Sider på dansk og engelsk med generell informasjon. (Mer informasjon...)

Assemblée nationale
Publisert av: Assemblée National
Frankrikes nasjonalforsamling. Dokumenter tilbake til 1998 (spørretime fra 1993-). Informasjon også på engelsk, tysk, italiensk og spansk. (Mer informasjon...)

Assembleia da República
Publisert av: Assembly of the Republic of Portugal
Portugals parlament, også engelsk og fransk tekst.Database over moderne og historiske parlamentsdokumenter. Forfatningsrettslige lover m.m. (Mer informasjon...)

Bundesrat
Publisert av: Bundesrat
Forbundsrådet, andrekammeret i den tyske nasjonalforsamlingen. (Mer informasjon...)

Canada's Parliament
Publisert av: Parliament of Canada
Canadas nasjonalforsamling. (Mer informasjon...)

Congreso de los Diputados
Hjemmesiden til Spanias nasjonalforsamling - kongressen.

(Mer informasjon...)

Deutscher Bundestag
Publisert av: Deutscher Bundestag
Forbundsdagen, førstekammeret i den tyske nasjonalforsamlingen. Med database for dokumenter fra 1998-. (Mer informasjon...)

Die Bundesversammlung - Das Schweizer Parlament
Publisert av: Die Bundesversammlung - Das Schweizer Parlament
Hjemmesiden til det sveitsiske parlament. (Mer informasjon...)

Dumaen
Publisert av: Statsdumaen i Russland
Underhuset i Russlands nasjonalforsamling (russiskspråklig). (Mer informasjon...)

El Senado de España
Hjemesiden til Spanias nasjonalforsamling - senatet. (Mer informasjon...)

Folketinget
Publisert av: Folketinget
Danmarks nasjonalforsamling. Informasjon om lovarbeid, valg, partiene m.m. Forarbeider og andre dokumenter tilbake til 1997-98. (Mer informasjon...)

Føderasjonsrådet
Publisert av: The Council of the Federation - Russland
Overhuset i Russlands nasjonalforsamling. Generell informasjon på engelsk. (Mer informasjon...)

Governo de Portugal
Publisert av: Portuguese Republic Government
Regjeringen og Statsministeren i Portugal. (Mer informasjon...)

Hellenic Parliament
Publisert av: Hellenic Parliament
Hjemmesiden til den greske nasjonalforsamlingen. (Mer informasjon...)

het Parlement - le Parlement
Publisert av: het Parlement - Belgia
Belgias parlament. Noe informasjon på tysk og engelsk. (Mer informasjon...)

Lover og instrukser - Stortinget
Publisert av: Stortinget
Grunnloven, bevilgningsreglementet, Stortingets forretningsorden og andre lover og instrukser som er viktige for Stortingets virksomhet. (Mer informasjon...)

Løgtingíð
Publisert av: Løgtingið
Hjemmesiden til parlamentet på Færøyene. (Mer informasjon...)

Národná rada Slovenskej republiky
Publisert av: National council of the Slovak republic
Hjemmesiden til Slovakias parlament. Noe informasjon på engelsk. (Mer informasjon...)

Parlamento Italiano
Publisert av: Parlamento Italiano
Nasjonalforsamlingen i Italia (italienskspråklig), med lenker til Camera dei Deputati (også engelsk, tysk, fransk, spansk, arabisk) og Senato della Repubblica (bare italiensk). (Mer informasjon...)

Parliament of Ireland (Oireachtas)
Publisert av: Parliament of Ireland
Den irske nasjonalforsamlingen. Har bl.a. arkiv for parlamentsforhandlinger i fulltekst fra 1919- . (Mer informasjon...)

Parliament of the Republic of Lithuania
Publisert av: Seimas
Hjemmesiden til Seimas, Litauens parlament. (Mer informasjon...)

Parliament of Ukraine
Publisert av: Verkhovna Rada of Ukraine
Parlamentet. Sammendrag av lover på engelsk. (Mer informasjon...)

Politikerarkiv m.v. fra NSD
Publisert av: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)
Data om Stortinget er delt inn i tre hovedområder: Biografier over politikere (politikerarkivene), voteringer, og fraksjonsdata fra komitéinnstillinger. I tillegg er det tilrettelagt et mindre datasett med dokument-8 forslag (Mer informasjon...)

Riigikogu - Parliament of Estonia
Publisert av: Riigikogu - Parliament of Estonia
Engelskspråklige sider med informasjon om Estlands parlament (Mer informasjon...)

Riksdagen
Publisert av: Sveriges riksdag
Hjemmesiden til Sveriges parlament (Mer informasjon...)

Russian Federation administrative bodies
Publisert av: Gov.ru
Inngangsportal til russiske statlige institusjoner, departementer m.v.
Det meste på russisk, noe på engelsk. (Mer informasjon...)

Seimas - Litauens nasjonalforsamling
Publisert av: Seimas
Hjemmesiden til Litausens nasjonalforsamling Seimas. På Litauisk og engelsk. (Mer informasjon...)

Sejm of the Republic of Poland
Publisert av: Chancellery of The Sejm
Underhuset i Polens nasjonalforsamling. Engelskspråklig nettsted som bl.a. inneholder grunnloven i oversettelse og informasjon om statsforfatningen i Polen. (Mer informasjon...)

Senat
Publisert av: Sénat
Senatet i Frankrikes parlament. Dokumenter fra 1997- på fransk. (Mer informasjon...)

Stortinget
Publisert av: Stortinget
Informasjon om nasjonalforsamlingen og dens virksomhet. Dokumenter og referater i fulltekst fra de siste årene, noen tilbake til 1993-94. (Mer informasjon...)

Suomen Eduskunta - Finlands riksdag
Publisert av: Riksdagen - Eduskunta
Beskrivelse av den finske nasjonalforsamlingen og dens virksomhet. Søkbart arkiv for forarbeider og andre dokumenter i fulltekst fra 1991-, debatter fra 1999-. (Mer informasjon...)

The Scottish Parliament
Publisert av: The Scottish Parliament
Den skotske nasjonalforsamlingen. Dokumenter fra 1999-. (Mer informasjon...)

United States House of Representatives
Publisert av: United States House of Representatives
Representantenes hus i USAs nasjonalforsamling. (Mer informasjon...)

United States Senate
Publisert av: United States Senate
Senatet i USA. Lovutkast med info om hvor loven behandles m.v. (Mer informasjon...)

West Bengal
Publisert av: LII of India
Juridisk lenkesamling med rettspraksis og lovgivning til delstaten Vest-Bengal i India. Samt lenker til Regjeringen, parlamentet, advokater, utdannigsinstitusjoner og menneskerettighetskommisjonen i vest-Bengal. (Mer informasjon...)

Österreichisches Parlament
Publisert av: Republik Österreich Parlament
Østerrikes parlament. Informasjon på tysk og engelsk. Parlamentsdokumenter fra 1996-. (Mer informasjon...)

Ålands lagting
Publisert av: Ålands Lagting
Parlamentet på Åland. Dokumenter fra 1999-. (Mer informasjon...)

Se også