Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Jurisdiksjon

open/close topic
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSFrankrike

Antall treff: 20
 
Assemblée nationale
Publisert av: Assemblée National
Frankrikes nasjonalforsamling. Dokumenter tilbake til 1998 (spørretime fra 1993-). Informasjon også på engelsk, tysk, italiensk og spansk. (Mer informasjon...)

Bibliothèque nationale de France
Publisert av: Bibliothèque nationale de France
Frankrikes nasjonalbibliotek (Mer informasjon...)

Collection des constitutions françaises
Publisert av: Digithèque MJP - France
Samling av franske forfatninger gjennom tidene. (Mer informasjon...)

Conseil Constitutionnel
Publisert av: Conseil constitutionnel
Offisielt nettsted for Det konstitusjonelle råd, som kan prøve lovgivnings- og forvaltningsvedtak i forhold til forfatningen. Forfatningsdomstolen i Frankrike. Avgjørelser i fulltekst 1958-. (Nesten komplett arkiv over avgjørelser i fulltekst) Utvalgte avgjørelser oversatt til andre språk. (Mer informasjon...)

Conseil d'Etat - Et la Juridiction Administrative
Publisert av: Conseil d'État
Frankrikes øverste domstol i forvaltningssaker. Avgjørelser i fulltekst 1999-, kommenterte sammendrag av ca. 50 utvalgte avgjørelser 1873-1995. Informasjon på en rekke språk b.l.a. engelsk og tysk. (Mer informasjon...)

Cour de Cassation
Publisert av: Cour de Cassation
Frankrikes høyesterett. Avgjørelser i sammendrag eller fulltekst: BICC (domstolens bulletin, 1995-), Grands arrêts (utvalgte eldre og nyere avgjørelser), Actualité jurisprudence (nyere avgjørelser, 2001-). Uttalelser (Avis, 1992-). Utvalgte dokumenter oversatt til andre språk. (Mer informasjon...)

Cour des Comptes
Publisert av: Cour de comptes
Frankrikes riksrevisjon. (Mer informasjon...)

Dalloz
Publisert av: Dalloz
Fransk juridisk forlag. (Mer informasjon...)

European Environmental Law Homepage
Publisert av: T.M.C. Asser Instituut
(Mer informasjon...)

Foreign Law Translations
Publisert av: University of Texas
Engelske oversettelse av lover og dommer fra Tyskland, Frankrike, Israel og Østerrike innen konstitusjonsrett, administrativ rett, kontraktsrett og erstatningsrett. Fra Institute for Transnational law, University of Texas at Austin. (Tidligere driftet av University College London.) (Mer informasjon...)

French Law on the Internet - The Basics and Free Resources
Publisert av: GlobaLex
Oversikt over fransk rett, med fokus på forretningjus og fritt tilgjengelige ressurser på internett. Av Emmanuel Barthe for GlobaLex. (Mer informasjon...)

Legifrance - Recherche experte
Publisert av: Republique Francaise
Database med fransk rettspraksis, lover og konvensjoner. Fra Legifrance. Noen lover overstt til engelsk og spansk. (Mer informasjon...)

Ministère de la Justice
Publisert av: Ministère de la Justice et des Libertés
Det franske justisdepartementet. Informasjon om rettsvesenet, adresser, rapporter, skjemaer, juridisk ordliste, kriminalstatistikk. (Mer informasjon...)

N-lex
Publisert av: Europa.eu
EUs portal til medlemslandenes nasjonale lovgivning. Noen tilfeller av oversatte lover.

(Mer informasjon...)

Portail du Gouvernement
Publisert av: Republique Francaise
Frankrikes statsminister og regjering. (Mer informasjon...)

Présidence de la République
Publisert av: Présidence de la République
(Mer informasjon...)

Researching French Law
Publisert av: GlobaLex
Oversikt over Frankrikes rettssystem, med lenker til lovgivning, rettspraksis, myndigheter, juridiske læresteder. Av Stéphane Cottin og Jérôme Rabenou for GlobaLex. (Mer informasjon...)

Senat
Publisert av: Sénat
Senatet i Frankrikes parlament. Dokumenter fra 1997- på fransk. (Mer informasjon...)

Service-Public
Publisert av: Direktoratet for Juridisk og administrativ informasjon
Veiviser til fransk forvaltning. Informasjon også på engelsk og tysk, (Mer informasjon...)

Sites Internet Justice
Publisert av: Ministère de la Justice et des Libertés
Justisdepartementets samling av lenker til franske domstoler og andre organer innen rettsvesenet. (Mer informasjon...)

Se også