Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Jurisdiksjon

open/close topic
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSStorbritannia

Antall treff: 33
 
A Guide to the UK Legal System
Publisert av: GlobaLex
(Mer informasjon...)

British and Irish legal information institute
Publisert av: BAILII
Lover, forskrifter og rettsavgjørelser fra England, Wales, Skottland, Nord-Irland og Irland. Samt avgjørelser fra ECJ og EMD (Mer informasjon...)

Browse Legislation - UK
Publisert av: The National Archives
Lovgivning i Storbritannia fra Legislation.gov.uk. Se også ressursene Browse Legislation - Scottland, Browse Legislation - Northern Ireland og Browse Legislation - Wales. (Mer informasjon...)

Cardiff Index to Legal Abbreviations
Publisert av: Cardiff University
Juridisk forkortelsesordbok. Søking på forkortelser og hele titler. Utarbeidet ved Cardiff University. (Mer informasjon...)

Casetrack
Britiske rettsavgjørelser i fulltekst. Betalingsdatabase, kontakt ditt bibliotek for tilgang. (Mer informasjon...)

Competition & Markets Authority CMA
Publisert av: Competition & Markets Authority CMA
Konkurransetilsynet i Storbritannia (Mer informasjon...)

Decided Cases
Publisert av: The Supreme Court - UK
Rettspraksis fra Høyesterett i Storbritannia fra 31.juli 2009 og fremover. For eldre avgjørelser, se BaiLII. (Mer informasjon...)

Department of Criminology
Publisert av: Keele University
Institutt for Kriminologi ved universitetet i Keele (Mer informasjon...)

Department of Law & Criminology
Publisert av: Aberystwyth University
Tilbyr undervisning i jus og kriminologi. (Mer informasjon...)

Department of Trade & Industry - Oil & Gas Directorate
Publisert av: Government Digital Service
Direktorat for olje- og gassproduksjon, Storbritannia. (Mer informasjon...)

European Environmental Law Homepage
Publisert av: T.M.C. Asser Instituut
(Mer informasjon...)

FindLaw
Publisert av: Thomson Reuters
Amerikansk juridisk database med lenker til rettskilder, advokater, domstoler, institusjoner, juridiske læresteder, juridiske emner m.m. (Mer informasjon...)

GOV.UK
Publisert av: Government Digital Service
Offentlig informasjon fra regjeringen i Storbritannia. Erstatter Directgov og Businesslink. (Mer informasjon...)

Home Office
Publisert av: Government Digital Service
Innenriksdepartementet i Storbritannia. (Mer informasjon...)

House of Lords judgments
Publisert av: UK Parliament
Alle dommer og kjennelser avsagt av House of Lords siden 14.11.96. (Mer informasjon...)

ILAWS - the Institute for Law and the Web at Southampton
Publisert av: University of Southampton
Rettsinformatisk institutt ved Universitetet i Southampton (Mer informasjon...)

Institute of Global Law
Publisert av: University College London
Institutt ved juridisk fakultet ved UCL. (Mer informasjon...)

Institute of Maritime Law, University of Southampton
Publisert av: University of Southampton
Etablert 1982. Storbritannias ledende senter for forskning og undervisning i sjørett. Internettsiden har en stor lenkesamling ordnet etter tema. Den juridiske delen har i tillegg geografisk inndeling. (Mer informasjon...)

Intellectual Property Office
Publisert av: Department for Business Innovation and Skills
Det britiske kontoret for immaterialrett. Lover og praktisk informasjon om varemerker, opphavsrett, mønsterbeskyttelse og patenter. (Mer informasjon...)

Justice
Publisert av: Justice
Britisk menneskerettighetsorganisasjon. Her finnes online publikasjoner og referanser til trykte rapporter. (Mer informasjon...)

Lawlinks
Publisert av: University of Kent
Juridisk lenkesamling med hovedvekt på Storbritannia. (Mer informasjon...)

Legislation
Publisert av: The National Archives, Her Majesty’s Government
Offisiell søkbar online samling av lover ("acts") og forskrifter ("statutory instruments") m.v. Lovgivning i fulltekst fra Storbritannia, Nord-Irland, Skottland og Wales. (Mer informasjon...)

N-lex
Publisert av: Europa.eu
EUs portal til medlemslandenes nasjonale lovgivning. Noen tilfeller av oversatte lover.

(Mer informasjon...)

Oxford Internet Institute
Publisert av: University of Oxford
Tverrfaglig forskningssenter ved University of Oxford (Mer informasjon...)

Prime Minister's Office - 10 Downing Street
Publisert av: Government Digital Service
Hjemmesiden til den britiske statsministeren. (Mer informasjon...)

SCL - The IT Law Community
Publisert av: Society for Computers and Law
Society for computers and law. Forening med hovedtyngden av medlemmene fra Storbritannia. Arbeider både med IT-jus og IT for jurister. (Mer informasjon...)

Supreme Court of the United Kingdom
Publisert av: The Supreme Court - UK
Den øverste rettsinstansen i alle saker under engelsk, walisisk og nord-irsk rett og den er også øverste appelldomstol for Skottland i sivile saker. Har overtatt funksjonene til House of Lords som før dømte i siste instans. (Mer informasjon...)

Supreme Court of the United Kingdom
Publisert av: The Supreme Court - UK
Den øverste rettsinstansen i alle saker under engelsk, walisisk og nord-irsk rett og den er også øverste appelldomstol for Skottland i sivile saker. Har overtatt funksjonene til House of Lords som før dømte i siste instans. (Mer informasjon...)

The British Library
Publisert av: The British Library
Storbritannias nasjonalbibliotek (Mer informasjon...)

The Chartered Institute of Taxation
Publisert av: The Chartered Institute of Taxation
Organ for rådgivning, informasjon og utdanning for skattespesialister, private og offentlige ansatte i Storbritannia. (Mer informasjon...)

The Law Society
Publisert av: The Law Society
Den britiske advokatforeningen. Database med adresser til medlemsfirmaene. (Mer informasjon...)

The Legal 500
Samleside for oversikt over advokater o.l. fra over 100 land. Under hvert land er advokatene delt inn i fagområder. (Mer informasjon...)

Welcome to Warwick Law School
Publisert av: University of Warwick
Juridisk utdanningsinstitusjon (Mer informasjon...)

Se også