Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSHøyesterett

Antall treff: 15
 
Cour de Cassation
Publisert av: Cour de Cassation
Frankrikes høyesterett. Avgjørelser i sammendrag eller fulltekst: BICC (domstolens bulletin, 1995-), Grands arrêts (utvalgte eldre og nyere avgjørelser), Actualité jurisprudence (nyere avgjørelser, 2001-). Uttalelser (Avis, 1992-). Utvalgte dokumenter oversatt til andre språk. (Mer informasjon...)

Cour de cassation - Hof van Cassatie
Publisert av: Belgische Federale Overheidsdiensten, Service Public Fédéral Belge
Hjemmesiden til Belgias høyesterett. (Mer informasjon...)

Den russiske føderasjons høyesterett
Publisert av: Den russiske føderasjons høyesterett
Hjemmesiden til Russlands høyesterett. Den russiske versjonen har avgjørelser fra 1996-. I engelsk tekst generell informasjon om domstolen og rettssystemet.
Russlands høyesterett er øverste domstol i straffesaker og i sivile saker. (Mer informasjon...)

Hæstiréttur Islands
Publisert av: Hæstiréttur Islands
Islands høyesterett. Nyere avgjørelser i fulltekst. Utvalgte dommer på dansk, informasjon om domstolen på engelsk. (Mer informasjon...)

Højesteret
Publisert av: Danmarks domstole
Danmarks høyesterett. Resymé av avgjørelser fra de siste 6 måneder. (Mer informasjon...)

Høyesterett
Publisert av: Norges Høyesterett
Norges høyesterett sin hjemmeside. (Mer informasjon...)

Högsta domstolen
Publisert av: Sveriges Domstolar
Sveriges Høyesteretts hjemmeside. (Mer informasjon...)

Jure Juridat - Jurisprudence
Publisert av: Service Public Fédéral Belge, Belgische Federale Overheidsdiensten
Avgjørelser fra Belgias Høyesterett. Søk i Jurisprudence:
Juridat - Arrêts de la Cour de cassation
Juridat - Décisions des cours et tribunaux (Mer informasjon...)

Schweizerische Bundesgericht
Publisert av: Schweizerische Bundesgericht
Den sveitsiske høyesterett. Tysk, fransk og italiensk tekst. Avgjørelser (enspråklige) fra 1954-. Har fem deler: I: Offentlig rett. II: Privatrett. III: Tvangsfullbyrdelse og konkurs. IV: Strafferett. V: Trygderett. (Mer informasjon...)

Supreme Court of Canada
Publisert av: Cour suprême du Canada
Canadas høyesterett sin hjemmeside. (Mer informasjon...)

Supreme Court of Estonia
Publisert av: Rigiikohus
Estlands høyesterett. Engelskspråklige sider med oversikt over rettssystemet, avgjørelser i grunnlovsspørsmål fra 1993-. (Mer informasjon...)

Supreme Court of the Republic of Poland
Publisert av: Supreme Court of the Republic of Poland
Polens høyesterett. Engelskspråklig side, men avgjørelsene er bare tilgjengelige på polsk. (Mer informasjon...)

Supreme Court of the United States
Publisert av: Supreme Court of the United States
Offisiell hjemmeside for USAs høyesterett, med omfattende beskrivelser av domstolens virksomhet og prosedyrer. (Mer informasjon...)

Tribunal Supremo
Publisert av: Consejo General del Poder Judicial
Hjemmesiden til Spanias høyesterett. (Mer informasjon...)

Vägledande avgöranden från Högsta domstolen
Publisert av: Sveriges Domstolar
Utvalgte avgjørelser fra Sveriges høyesterett i fulltekst 2003-. Samt europarettslige avgjørelser. (Mer informasjon...)

Se også