Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Jurisdiksjon

open/close topic
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSAntall treff: 30
 

  Tax Law - FindLaw for Legal Professionals
Publisert av: Thomson Reuters
Emner: Skatterett, Juridiske lenkesamlinger, Fagområder generelt
Beskrivelse: Dokumenter, organisasjoner, databaser, offentlige organer og andre portaler innen skatterett.
Språk: Engelsk

  Tax - OECD
Publisert av: OECD
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Fagområder generelt, Skatterett
Beskrivelse: OECD’s hjemmeside angående skatte- og avgiftsrelaterte emner.
Om utgiver: Organisation for Economic Co-operation and Development
Språk: Engelsk

  Bundesfinanzhof (BFH)
Publisert av: Bundesfinanzhof
Emner: Skatterett, Domstoler, Tyskland, Fagområder generelt
Beskrivelse: Bundesfinanzhof er siste instanse domstol i skattesaker. Søkefunksjon i rettspraksis fra de siste fire årene.
Språk: Tysk

  Skattebetalerforeningen
Publisert av: Skattebetalerforeningen
Emner: Organisasjoner og foreninger, Fagområder generelt, Norge, Skatterett, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Privat interesseorganisasjon for personlige skattytere og bedrifter. Informasjon om skattespørsmål, lenker til lover og regler, skjemaer m.v.
Språk: Norsk

  Rättsinformation - Skatteverket
Publisert av: Skatteverket, Regeringskansliet
Emner: Rettspraksis, Skatterett, Sverige, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Håndbøker og oppslagsverk, Fagområder generelt, Lover
Beskrivelse: Skatterettslige rettskilder m.m. fra Skatteverkets hjemmesider
Språk: Svensk

  Skatteavtaler mellom Norge og andre stater
Publisert av: Regjeringen
Emner: Traktater, Norge, Skatterett, Internasjonal skatterett
Beskrivelse: Norges skatteavtaler i fulltekst.

  Norwegian Tax administration.
Publisert av: Skatteetaten
Emner: Norge, Skatterett, Offentlige organer, Forvaltning, Fagområder generelt
Beskrivelse: Skattetatens internasjonale sider.
Språk: Polsk, Engelsk, Norsk

  Sentrale forskrifter m.v. innen skatterett
Publisert av: Lovdata
Emner: Fagområder generelt, Skatterett, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Norge
Beskrivelse: Gjeldende forskrifter m.v. ordnet systematisk.
Om utgiver: Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Lovdatas formål er å etablere og drive systemer for rettslig informasjon. http://lovdata.no/info/fakta.html
Språk: Norsk

  The International Tax Dialogue - ITD
Publisert av: The International Tax Dialogue - ITD
Emner: Internasjonalt, Skatterett, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: The International Tax Dialogue (ITD) er et samarbeidsprosjekt mellom EU, Interamerikanske utviklingsbank (IDB), OECD, Pengefondet og Verdensbanken. ITDs hensikt er å oppfordre til og tilrettelegge for diskusjoner om skattetema mellom ulike lands skatteetatsansatte, internasjonale organisasjoner og en rekke andre sentrale parter.
Språk: Spansk, Engelsk, Fransk

  Income tax - overview - resources
Publisert av: Cornell University
Emner: Lover, Skatterett, Fagområder generelt, USA, Grunnlover, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Om inntektsskatt i USA, føderal lovgivning og dommer fra U.S. Tax Court, U.S. Circuit Court of Appeals og U.S. Supreme Court. Fra The Legal Information Institute ved Cornell Law School.
Språk: Engelsk

  Nordisk eTax
Publisert av: norden
Emner: Fagområder generelt, Norden, Skatterett
Beskrivelse: Nettsted som beskriver skattereglene i de nordiske land. Spesielt beregnet på de som er bosatt i et nordisk land og har inntekter eller eiendom i et annet nordisk land.
Språk: Dansk, Islandsk, Finsk, Svensk, Engelsk, Norsk

  Institutionen redovisning och handelsrätt
Publisert av: Hanken - Svenska handelshögskolan
Emner: Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Skatterett, Finland, Handelsrett
Beskrivelse: Institutt ved den svenskspråklige handelshøyskolen i Helsinki.
Språk: Svensk, Engelsk

  The Chartered Institute of Taxation
Publisert av: The Chartered Institute of Taxation
Emner: Interesseorganisasjoner, Skatterett, Offentlige organer, Storbritannia
Beskrivelse: Organ for rådgivning, informasjon og utdanning for skattespesialister, private og offentlige ansatte i Storbritannia.

  Skatteministeriet
Publisert av: Regeringen
Emner: Offentlige organer, Skatterett, Danmark, Forvaltning, Fagområder generelt
Beskrivelse: Skatteministeriet er den sentrale skattemyndigheten i Danmark. Informasjon om lover, lovforslag og annet.
Språk: Dansk

  United States Code - Title 26 Internal Revenue Code
Publisert av: Cornell University
Emner: Skatterett, Fagområder generelt, Lover, USA
Beskrivelse: USAs skattelov i fulltekst, lagt ut av Legal Information Institute.
Språk: Engelsk

  IBFD - The International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD)
Publisert av: IBFD
Emner: Skatterett, Selskapsrett, Ikke-statlige organisasjoner
Beskrivelse: Uavhengig, ideell forskninginstitusjon for internasjonal skatterett.
Språk: Engelsk

  Skatteministeriet - Retsinformation
Publisert av: retsinformation.dk
Emner: Danmark, Instrukser, Fagområder generelt, Skatterett, Rundskriv, Rettspraksis, Lover
Beskrivelse: Det danske Skatteministeriet: lover/bekendtgørelser, cirkulære, avgjørelser, lovforslag o.a.
Språk: Dansk

  Skattespørsmål
Publisert av: EUR-Lex, Europa.eu
Emner: Lover, EU- og EØS-rett, EU, Skatterett
Beskrivelse: EU’s skattelovgivning.
Språk: Svensk, Fransk, Engelsk, Dansk, Tysk, Finsk

  Bundesministerium der Finanzen (BMF)
Publisert av: Die Bundesregierung, Bundesministerium der Finanzen
Emner: Skatterett, Tyskland, Offentlige organer, Rundskriv, Forvaltning, Fagområder generelt
Beskrivelse: Det tyske finansdepartmentet. Med bl.a.BMF-Schreiben, rundskriv fra finansdepartementet til skattemyndighetene. Under "glossar" ligger forklaringer til en rekke skatterelaterte begrep.
Språk: Fransk, Engelsk, Tysk

  Taxation and Customs Union
Publisert av: Europakommisjonen
Emner: Skatterett, Rettspraksis, Fagområder generelt, EU
Beskrivelse: Skatterett og skattepolitikk i EU.
Språk: Fransk, Engelsk, Tysk

  Taxbase
Publisert av: Tax Analysts
Emner: USA, Skatterett, Fagområder generelt, Internasjonalt
Beskrivelse: Tax Information Worldwide, skatterettslig portal fra USA. Nyheter m.m.
Språk: Engelsk

  Skattedirektoratets meldinger
Publisert av: Skatteetaten
Emner: Skatterett, Fagområder generelt, Norge, Rundskriv
Beskrivelse: Oversikt over Skattedirektoratets rundskriv. Fulltekst fra 1999-.
Språk: Norsk

  Afgørelser, domme, kjendelser, meddelelser mv.
Publisert av: Regeringen
Emner: Fagområder generelt, Skatterett, Rettspraksis, Danmark, Uttalelser
Beskrivelse: Avgjørelser og uttalelser av danske domstoler og forvaltningsorganer angående skatter og avgifter fra 2000-. Fra SKAT, del av Skatteministeriets korncern.
Språk: Dansk

  The United States Tax Court
Publisert av: United States Tax Court
Emner: Domstoler, Skatterett, USA
Beskrivelse: The United States Tax Court, en rettsinstans der en som er pålagt skatt kan få prøvet saken før vedkommende betaler.
Språk: Engelsk

  United States Department of the Treasury
Publisert av: U.S. Government
Emner: Forvaltning, Fagområder generelt, USA, Offentlige organer, Skatterett
Beskrivelse: Det Amerikanske skattedepartementet. Informasjon, introduksjon og nyheter om det amerikanske skattesystemet. Veiledninger og andre dokumenter. Bl.a. om økonomisk kriminalitet.
Språk: Engelsk, Spansk

  Tax and Accounting Sites Directory
Publisert av: AccountantsWorld, LLC
Emner: Rettskilder generelt, USA, Juridiske lenkesamlinger, Internasjonalt, Internasjonal skatterett, Skatterett
Beskrivelse: En omfattende nettside for nasjonal og internasjonal skatterett samt regnskap, fortrinnsvis i USA.

Inneholder publikasjoner og databaser. lover, skatteavtaler, standarder, guider, lenker til institusjoner,

Språk: Engelsk

  Skatteetaten
Publisert av: Skatteetaten
Emner: Skjemaer og formularer, Norge, Offentlige organer, Fagområder generelt, Skatterett, Lover, Forvaltning, Annen praksis
Beskrivelse: Informasjon om skattespørsmål for personer og bedrifter, elektroniske skjemaer m.m.
Språk: Norsk

  Norsk forening for oljeregnskap og -skatt
Emner: Petroleumsrett, Organisasjoner og foreninger, Regnskapsrett, Norge, Annen praksis, Skatterett
Beskrivelse: Nettstedet inneholder bl.a. et "foredragsbibliotek". Publikasjoner omfatter bl.a. kjennelser fra Klagenemnda for oljeskatt (2001).
Språk: Norsk

  Skatteverket
Publisert av: Skatteverket, Regeringskansliet
Emner: Sverige, Skatterett, Forvaltning, Offentlige organer, Fagområder generelt
Beskrivelse: Skatteetaten i Sverige.
Språk: Svensk, Engelsk

  Internal Revenue Services - IRS
Publisert av: United States Department of the Treasury
Emner: Offentlige organer, USA, Skatterett
Beskrivelse: Nettstedet til Internal Revenue Service (IRS), det føderale skattedirektoratet i USA. Direktoratet krever inn skatter og håndhever den amerikanske skatteloven.
Språk: Kinesisk, Russisk, Engelsk, Spansk