Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 
Hjelpeside for Juridisk nettviser

Innholdsfortegnelse

Strukturen i nettviseren
Navigasjon A-Å
Enkelt søk
Avansert søk
Dypsøk
Avgrense søket


Strukturen i nettviseren

Juridisk nettviser er en emneportal for juridiske ressurser på internett. Hver ressurs har en tittel som er lenken til selve ressursen. I tillegg har den en beskrivelse, utgiver, emneord, samt hvilke(t) språk ressursen finnes på.

Visuelt er nettviseren delt i fire med statisk toppmeny og tre kolonner under. På startsiden er høyre og venstre kolonne tom, mens den midterste inneholder alfabetisk navigasjon, enkelt søkefelt med tilleggsfunksjoner, lenke til avansert søk, samt utvalgte emner. Etter man har foretatt et søk eller navigert seg frem til ønsket emne finner man avgrensningsmuligheter i venstre kolonne, liste over ressursene i midterste kolonne, og emner evt. relaterte, overordnede eller mer spesifikke emner i høyre kolonne. (Dette avhenger av om man har valgt et emne eller om man søker generelt)

Emneord

Juridisk nettviser inneholder en rekke emneord. Disse er gruppert for å forenkle avgrensingsmulighetene. Gruppene av emneord er; jurisdiksjon, fagområde, rettskilder og emne. Under emne finner man emneord som ikke faller under de andre kategoriene, for eksempel er advokater, bibliotek og juridiske lenkesamlinger samlet i denne gruppen.

Emneordene er ordnet hierarkisk med de mest generelle rett under hovedgruppen. Videre har en rekke av emneordene undergrupper. For eksempel ligger Norge under Europa, arbeidsmiljø under arbeidsrett og så videre. Et emneord kan også ha relaterte emneord, for eksempel er emneordet forarbeider relatert til lover uten å være over eller underordnet. Hvis man er inne i emnet forarbeider så ser man i høyre kolonne at det står "Andre relevante emner" og under det står det lover. Dette er for å sikre en smidig navigasjon mellom emner som er relaterte.

Innholdsfortegnelse

Navigasjon A-Å

Under A-Å finner man samtlige emneord som er brukt i Juridisk nettviser, alfabetisk ordnet. Denne oversikten viser ikke relasjoner mellom emneordene.
Hvis man for eksempel ønsker å finne litteratur i fulltekst: Trykk på L, trykk så på lenken merket Litteratur i fulltekst. Man får nå opp alle ressurser som har emneordet litteratur i fulltekst.

Innholdsfortegnelse

Enkelt søk

I søkefeltet, som blant annet finnes på forsiden foretas enkelt søk. Man søker da i emneord, tittel på ressursen, beskrivelser, utgivere og språk. Får den ikke treff i noen av disse foretar basen ett dypsøk

Nettviseren har en autofullfør-funksjon. Det vil si at nettviseren gir søkeforslag fra emneordslisten når man begynner å skrive. Man kan velge ett av disse ved å trykke på emneordet.

Nettviseren trunkerer automatisk etter ord. Det vil si at den søker med åpen ending. For eksempel vil et søk på menneske gi treff i emneordet menneskerettigheter samt ressurser hvor det forekommer ord som begynner på menneske. Hvis man ønsker å søke på ett eksakt ord, haker man av for Eksakt ord under søkefeltet

Man kan søke på flere ord samtidig. Som standard setter nettviseren og mellom ordene. Det vil si at den gir treff hvor alle ordene forekommer. Ved å trykke på radioknappen ved siden av Eller, søkes det etter alle emneord og ressurser hvor minst ett av ordene forekommer. Dette kan være ønskelig ved søk på synonymer eller på flere språk. Også her kan man hake av for eksakt ord for å slå av trunkeringen for søket.

For å søke på en frase setter man ordene i hermetegn. Da får man kun treff i dokumenter hvor den nøyaktige frasen forekommer. For eksempel vil "God tro" kun returnere treff hvor god tro forekommer som to ord etter hverandre.

Hvis man ønsker at ressursene skal sorteres etter datoen de er lagt inn, må man velge dette fra nedtrekksmenyen "sorter etter", før man trykker søk.

Etter at man har foretatt søket, får man en treffliste med alle ressurser som har søkeordet/søkeordene i en av de over nevnte felter. I høyre kolonne listes emneord opp under overskriften "Emner". Hvis man ønsker å liste alle ressursene innenfor et av emneordene så må man trykke på emneordet i høyre kolonne. Man kan også avgrense søket sitt i venstre kolonne.

Innholdsfortegnelse

Avansert søk

For å komme til avansert søk, må man trykke på lenken "avansert søk" ved siden av søkefeltet for enkelt søk. Her kan man velge å søke etter ord og uttrykk i de spesifikke feltene. Søkefeltet merket emne har samme autofullfør-funksjonen som enkelt søk har. I tillegg er det autofullfør-funksjon i feltet for utgiver. Man kan søke i flere felt samtidig og avgrense til språk ved hjelp av nedtrekksmenyen. Hvis man ønsker å søke på en frase bruker man hermetegn som i enkelt søk.

Det er et par viktige ting å huske på når man bruker avansert søk. For det første trunkerer ikke databasen automatisk. Ønsker man å trunkere, søke med åpen ending, må man sette en * på enden av ordet. For det andre foretar den ikke dypsøk.

Innholdsfortegnelse

Dypsøk

Et dypsøk foretar søk i alle ressursenes startsider. Ved å trykke på lenken til avansert søk, får man og opp muligheten for å ta et manuelt dypsøk. Det er viktig å huske på at det kun er siden det er lenket til i nettviseren som det søkes i, ikke hele nettstedet den siden ligger på.

Søket i seg selv utføres på samme måte som i enkelt søk med tanke på trunkering, frasesøk, synonymer m.m.

Innholdsfortegnelse

Avgrense søket

Når man har fått opp en liste med ressurser, kan man avgrense søket på:

 • Emne
  • Dette er emneord som omfavner en rekke ressurser. Innenfor denne gruppen finner man ulike institusjoner, veiledninger og andre emner som ikke er en jurisdiksjon eller et fagområde.
 • Fagområde
  • Her kan man avgrense på fagområde.
 • Jurisdiksjon
  • Her kan man avgrense på jurisdiksjoner, samt FN.
 • Rettskilder
  • Her kan man avgrense på type rettskilder
 • Utgiver
 • Språk

NB! En ressurs kan ha flere emner innen samme emnegruppe selv om emneordene ikke er relaterte.

Avgrensningene finner man i venstre kolonne. Her listes avgrensingsordene alfabetisk og det er kun de ti første som vises. Hvis det er en lenke nederst i hver del merket mer finnes det flere avgrensningsmuligheter som man finner ved å trykke på mer. Ønsker man å gå tilbake til de 10 første trykker man på skjul nederst i gruppen. Hvis man ønsker å gjemme samtlige avgrensingsmuligheter i en gruppe trykker man på minustegnet ved siden av overskriften til gruppen. Ønsker man å vise de igjen trykker man på plusstegnet.

For å avgrense, trykker man på emneordet, utgiveren eller språket man ønsker å avgrense til. Man kan avgrense videre så lenge noen av emneordene er aktive, det vil si at de er blå lenker. For å oppheve en avgrensing trykker man på fjern ved siden av avgrensningen man ønsker å fjerne.

Innholdsfortegnelse