Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus

OBS: Juridisk nettleser legges ned omtrent 15. juni 2024

 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Jurisdiksjon

open/close topic
 

Utgiver

open/close publisher
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSUSA

Antall treff: 92
 
4LawSchool - Law School Directory - Law Schools in the United States
Publisert av: AutoAdmit
Startside med oversikt over juridiske læresteder i USA (Mer informasjon...)

Admirality and Maritime Law Guide
Publisert av: Betancourt, Van Hemmen, Greco & Kenyon
Amerikansk sjørettsside med annoterte lenker til internasjonale og nasjonale rettskilder, litteratur osv. (Mer informasjon...)

Admiralty - overview - resources
Publisert av: Cornell University
Lenkesamling for amerikansk og internasjonal sjørett: lover, rettspraksis, konvensjoner, myndigheter, organisasjoner. Fra Legal Information Institute (LII), Cornell Law School. (Mer informasjon...)

A Guide to the U. S. Federal Legal System Web-based Public Accessible Sources
Publisert av: GlobaLex
Oversikt over rettssystemet og lovgivingsprosessen i USA. Lenker til rettskilder. Av Gretchen Feltes for GlobaLex. (Mer informasjon...)

All Law
Publisert av: ExpertHub.com
Amerikansk juridisk fagportal. (Mer informasjon...)

Antitrust - overview - resources
Publisert av: Cornell University
Kildesamling angående antitrust og monopolisering i amerikansk rett. (Mer informasjon...)

Berkeley Center for Law & Technology (BCLT)
Publisert av: University of California
Forskningssenter ved University of California at Berkeley School of Law. (Mer informasjon...)

Berkman Center for Internet & Society
Publisert av: Harvard Law School
Forskningssenter ved Harvard Law School. Mye stoff i fulltekst, heriblant "The Filter newsletter". (Mer informasjon...)

Bioethics Resources on the Web
Publisert av: U.S. Department of Health & Human Services
Lenkesamling innenfor bioetikk samlet av National Institutes of Health (USA). Hovedvekt på amerikanske ressurser. (Mer informasjon...)

Bureau of Justice Statistics
Publisert av: U.S. Government
Kriminalstatistikk fra U.S Departement of Justice (USA) (Mer informasjon...)

Cardiff Index to Legal Abbreviations
Publisert av: Cardiff University
Juridisk forkortelsesordbok. Søking på forkortelser og hele titler. Utarbeidet ved Cardiff University. (Mer informasjon...)

Cases and codes
Publisert av: Thomson Reuters
Samleside for rettskilder: USAs føderale lover, delstatslover, rettspraksis fra Høyesterett, de føderale appelldomstolene, føderale særdomstoler og delstatsdomstoler. Fra FindLaw. (Mer informasjon...)

Congress.gov (Thomas)
Publisert av: Library of Congress
Amerikanske kongressdokumenter, lovgivning tilbake til 1973-74, lovutkast, debatter, komitédokumenter. Fra Library of Congress (Mer informasjon...)

Congress.org
Publisert av: CQ Roll Call
Aktuelt stoff fra USAs nasjonalforsamling. Privat nettsted med en del annonser. (Mer informasjon...)

Constitution Society
Publisert av: Constitution Society
Denne amerikanske ideelle organisasjonen publiserer historiske og aktuelle dokumenter om grunnlovsrett, med hovedvekt på USA. (Mer informasjon...)

Contracts - overview - sources
Publisert av: Cornell University
Lenkesamling for amerikansk og internasjonal kontraktsrett. Fra Legal Information Institute (LII), Cornell Law School. (Mer informasjon...)

Criminal Law - FindLaw for Legal Professionals
Publisert av: Thomson Reuters
Dokumenter, organisasjoner, databaser, offentlige organer og andre portaler innen kriminologi. (Mer informasjon...)

critcrim.org - Critical Criminology Information and Resources
Publisert av: critcrim.org
Uavhengig nettsted hvor organisasjoner og privatpersoner kan legge ut publikasjoner og nyheter innen kritisk kriminologi. Lenker til tidsskrift (Critical Criminology: An International Journal), nyhetsbrev og fulltekstmateriale. (Mer informasjon...)

Death penalty
Publisert av: Cornell University
Dødsstraff i USA: lover, rettspraksis, organisasjoner m.m. Fra Legal Information Institute (LII), Cornell Law School. (Mer informasjon...)

Department of Justice - Antitrust Division
Publisert av: U.S. Department of Justice
Inneholder forskjellige dokumenter vedr. antitrust, bl.a. rettssaker, pressemeldinger, 1994- (Mer informasjon...)

EFF - Electronic Frontier Foundation
Publisert av: Electronic Frontier Foundation
Amerikansk organisasjon som jobber med medborgerskap og juridiske rettigheter i nettsamfunnet. (Mer informasjon...)

Electronic Privacy Information Center (EPIC)
Publisert av: Electronic Privacy Information Center (EPIC)
Amerikansk personvernsorganisasjon. Har lenker til nyheter, lover og regler, andre personvernsorganisasjoner, litteratur m.m. (Mer informasjon...)

Employment and Labor Law Links
Publisert av: Emory University
Arbeidsforhold i USA, organisasjoner og rettskilder. Utarbeidet av Hugh F. MacMillan Law Library ved Emory University School of Law. (Mer informasjon...)

FBI
Publisert av: U.S. Department of Justice
Nettstedet til Federal Bureau of Investigation (FBI), en føderal etat for etterforskning av kriminalitet underlagt det amerikanske justisdepartementet. Nettstedet inneholder blant annet beskrivelse av FBIs organisasjon og arbeid. (Mer informasjon...)

Federal Communications Commission (FCC)
Publisert av: Federal Communications Commission
Den føderale reguleringsmyndighet i fht telekommunikasjon i USA, inneholder bl.a. lover, forskrifter oa rettskilder. (Mer informasjon...)

Federal resources
Publisert av: Thomson Reuters
Lenker til føderale myndigheter i USA. Fra FindLaw. (Mer informasjon...)

Find a Lawyer - FindLaw
Publisert av: Thomson Reuters
(Mer informasjon...)

FindLaw
Publisert av: Thomson Reuters
Amerikansk juridisk database med lenker til rettskilder, advokater, domstoler, institusjoner, juridiske læresteder, juridiske emner m.m. (Mer informasjon...)

FindLaw for Legal Professionals, Family Law
Publisert av: Thomson Reuters
Dokumenter, organisasjoner, databaser, offentlige organer og andre portaler innen familierett. (Mer informasjon...)

GlobaLex : Global Warming: A Comparative Guide to the E.U. and the U.S. and Their Approaches to the U.N. Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol
Publisert av: GlobaLex
Guide og gjennomgang av mange informasjonsressurser og Kyoto Protokollen. Lenker til en rekke kilder. Av Deborah Paulus-Jagrič. (Mer informasjon...)

Hieros Gamos
Publisert av: HG.org Worldwide Legal Directories
Juridisk database med materiale fra hele verden, særlig god dekning for USA. Ca. 70 juridiske emner med informasjon inndelt etter land. Egne seksjoner for advokater og juridiske studenter. (Mer informasjon...)

High Tech Law Institute
Publisert av: Santa Clara University
Institutt ved Santa Clara Law, California. (Mer informasjon...)

Immigration Law - A Comparative Approach Guide to Immigration Law of Australia, Canada and the United States
Publisert av: GlobaLex
Oversikt over fremmedrett i Australia, USA og Canada med lenker til rettskilder og institusjoner. Av Annmarie Zell for Globalex. (Mer informasjon...)

Income tax - overview - resources
Publisert av: Cornell University
Om inntektsskatt i USA, føderal lovgivning og dommer fra U.S. Tax Court, U.S. Circuit Court of Appeals og U.S. Supreme Court. Fra The Legal Information Institute ved Cornell Law School. (Mer informasjon...)

Indigenous Peoples
Publisert av: WorldLII
Startside for urfolksrett fra Australasian Legal Information Institute. (Mer informasjon...)

Information Society Project - Yale Law School´s center for the study of telecommunications, Internet and intellectual property law
Publisert av: Yale Law School
Forskningssenter ved Yale Law School, USA (Mer informasjon...)

Institute for Science, Law & Technology
Publisert av: Illinois Institute of Technology
Tverrfaglig institutt ved Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology. (Mer informasjon...)

Intellectual property law
Publisert av: New England School of Law
Lenkesamling for amerikansk immaterialrett: patenter, varemerker, opphavsrett. Samlingen er gjort av New England School of Law Library. (Mer informasjon...)

Internal Revenue Services - IRS
Publisert av: United States Department of the Treasury
Nettstedet til Internal Revenue Service (IRS), det føderale skattedirektoratet i USA. Direktoratet krever inn skatter og håndhever den amerikanske skatteloven. (Mer informasjon...)

Julius Silver Program in Law, Science & Technology
Publisert av: Columbia University Law School
Columbia University Law School, New York (Mer informasjon...)

Jurist - the legal education network
Publisert av: University of Pittsburg
Amerikansk juridisk nyhetsside med særlig vekt på stoff for studenter og lærere. (Mer informasjon...)

Labor and Employment Law Resources on the Internet 2002
Publisert av: LLRX
Oversikt over nettsteder for arbeidsrett. Hovedvekt på USA. Av Alyssa Rosen for Law Library Resources Xchange (Mer informasjon...)

Law, Technology & Arts
Publisert av: University of Washington
Forskningssenter ved University of Washington School of Law, Seattle. (Mer informasjon...)

Law about aviation - overview - sources
Publisert av: Cornell University
Oversikt over og lenker til juridiske kilder innen luftfart og romfart. Hovedsakelig rettskilder fra U.S.A (Mer informasjon...)

Law library
Publisert av: University of Minnesota
Hjemmesiden til juridisk bibliotek ved Minnesota University (Mer informasjon...)

Law schools
Publisert av: Thomson Reuters
Juridiske læresteder i USA. Fra FindLaw for Students, listet alfabetisk. (Mer informasjon...)

Learning About the Legislative Process
Publisert av: United States Senate
Kort oversikt over lovgivningsprosessen i U.S.A. (Mer informasjon...)

MLA - Maritime Law Association of the United States
Publisert av: The Maritime Law Association of the United States
(Mer informasjon...)

NAFTA Secretariat
Publisert av: NAFTA - North American Free Trade Agreement
NAFTAs (North American Free Trade Agreement) sekretariat. Den nordamerikanske frihandelsavtalen i fulltekst, regler og avgjørelser. (Mer informasjon...)

Native American Rights Fund
Publisert av: Native American Rights Fund - NARF
NARF er et ideelt advokatkontor som tilbyr juridisk hjelp til indianerstammer, -organisasjoner og enkeltpersoner i USA. (Mer informasjon...)

North America - Bar Associations
Publisert av: HG.org Worldwide Legal Directories
Advokatforeninger i USA, Canada og Mexico. Fra Hieros Gamos. (Mer informasjon...)

North Atlantic Treaty Organisation
Publisert av: NATO
Forsvarsallianse av 19 uavhengige nasjoner. (Mer informasjon...)

OpenJurist
Publisert av: OpenJurist
OpenJurist har som mål å gjøre tilgangen til publiserte rettsavgjørelser gratis og enkel. Samlingen inneholder bl.a. avgjørelser fra USAs Høyesterett og avgjørelser fra lavere domstoler, bl.a. appelldomstolen. (Mer informasjon...)

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa - OSSE/OSCE
Publisert av: Organization for Security and Co-operation in Europe - OSCE
Offisielt nettsted for OSSE. Dokumenter i fulltekst, fra 1973. (Mer informasjon...)

Researching Constitutional Law on the Internet
Publisert av: University of Chicago
Utviklet ved D'Angelo Law Library. Lenker til konstitusjoner, litteratur, forskningsinstitusjoner, organisasjoner og andre kilder ang. statsforfatningsrett. (Mer informasjon...)

Robbins Collection
Publisert av: University of California
Robbins Collection er en samling av eldre og nyere litteratur ved School of Law at the University of California, Berkely. Biblioteket er et senter for forskning og undervisning nasjonalt og internasjonalt. Studier i komparativ rett og rettshistorie står sentralt, basert på omfattende samlinger av rettskilder og litteratur fra antikken, middelalder og nyere tid. Også europeisk 1800-tall er godt representert. (Mer informasjon...)

Sourcebook of Criminal Justice Statistics
Publisert av: University at Albany
Data fra mer enn 100 kilder og ca 1000 tabeller angående forskjellige aspekter vedrørende kriminalitet i USA (Mer informasjon...)

Stanford Program in Law, Science & Technology
Publisert av: Stanford University
Forskning og undervisning ved Stanford University Law School, California. (Mer informasjon...)

Supreme Court collection
Publisert av: Cornell University
Avgjørelser av USAs høyesterett. Komplett fra 1990, eldre avgjørelser i utvalg. Flere registre, søkemuligheter. Fra Legal Information Institute, Cornell Law School. (Mer informasjon...)

Supreme Court of the United States
Publisert av: Supreme Court of the United States
Offisiell hjemmeside for USAs høyesterett, med omfattende beskrivelser av domstolens virksomhet og prosedyrer. (Mer informasjon...)

Tax and Accounting Sites Directory
Publisert av: AccountantsWorld, LLC
En omfattende nettside for nasjonal og internasjonal skatterett samt regnskap, fortrinnsvis i USA.

Inneholder publikasjoner og databaser. lover, skatteavtaler, standarder, guider, lenker til institusjoner, (Mer informasjon...)

Taxbase
Publisert av: Tax Analysts
Tax Information Worldwide, skatterettslig portal fra USA. Nyheter m.m. (Mer informasjon...)

The Center for Intellectual Property, Information and Privacy Law
Publisert av: The John Marshall Law School
Forskningssenter ved John Marshall Law School, Chicago. (Mer informasjon...)

The Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS)
Publisert av: U.S. Department of Justice
CCIPS er ansvarlig for gjennomføring av USAs nasjonale strategier i bekjempelse av data- og immaterialrettslig kriminalitet. (Mer informasjon...)

The Legal 500
Samleside for oversikt over advokater o.l. fra over 100 land. Under hvert land er advokatene delt inn i fagområder. (Mer informasjon...)

The Library of Congress
Publisert av: Library of Congress
Kongressbiblioteket i USA, et av verdens største, ikke minst innen juridiske fag. Søkbar katalog. (Mer informasjon...)

The United States Tax Court
Publisert av: United States Tax Court
The United States Tax Court, en rettsinstans der en som er pålagt skatt kan få prøvet saken før vedkommende betaler. (Mer informasjon...)

The White House
Publisert av: The White House
Det hvite hus. Presidenten i USA. (Mer informasjon...)

Thomas - Historical documents
Publisert av: Library of Congress
Rettskilder fra USAs rettshistorie. Fra Library of Congress. (Mer informasjon...)

Thomas - Primary Documents in American History
Publisert av: Library of Congress
Lenker til Selvstendighetserklæringen, Grunnloven, Bill of Rights, øvrige amendments og historiske grunnlovsdokumenter. (Mer informasjon...)

Tort
Publisert av: Cornell University
Lover og rettsavgjørelser om amerikansk erstatningsrett. Fra Legal Information Institute (LII), Cornell Law School. (Mer informasjon...)

Tort law
Publisert av: HG.org Worldwide Legal Directories
Omfattende lenkesamling til erstatningsrettslige kilder, hovedsakelig fra USA, men også fra enkelte andre land. Fra Hieros Gamos. (Mer informasjon...)

Trademark - overview - resources
Publisert av: Cornell University
Lenkesamling for amerikansk og internasjonal varemerkerett. Lover, rettspraksis, konvensjoner, myndigheter, organisasjoner. Fra Legal Information Institute (LII), Cornell Law School. (Mer informasjon...)

Tribal law gateway
Publisert av: National Indian Law Library
Nordamerikanske indianerstammers lover. (Mer informasjon...)

U.S. Code
Publisert av: Cornell University
USAs føderale lover. Søkemuligheter og registre. (Mer informasjon...)

U.S. Courts
Publisert av: United States Courts
Det føderale domstolsvesenet i USA. Lenker til Høyesterett, appelldomstolene, distriktsdomstolene og konkursdomstolene. (Mer informasjon...)

U.S. Department of State Annual Report on International Religious Freedom
Publisert av: U.S. Government
Årlig rapport om status angående religionsfrihet i ulike land fra US Department of State. Fra 2001-. (Mer informasjon...)

U.S. Government Manual
Publisert av: U.S Government Printing Office
Offisiell håndbok med informasjon om de føderale organer i USA (kan sammenlignes med Statskalenderen i Norge). Lenker til hjemmesider. (Mer informasjon...)

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). Transport Division
Publisert av: FNs økonomiske kommisjon for Europa (ECE)
FN-organisasjon med mandat og arbeidsprogram fra UNECE Inland Transport Committee (ITC). Arbeider for å fremme internasjonal transport på vei, jernbane og innenlandske vannveier. Nettstedet gir tilgang til møtedokumenter i fulltekst fra 1998 på engelsk, fransk og russisk. Organisasjonen er bl.a. sekretariat for ECOSOC Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods (Mer informasjon...)

United States Code
Publisert av: OpenJurist
Lovgivningen i USA blir gjort tilgjengelig på OpenJurist. (Mer informasjon...)

United States Code - Title 26 Internal Revenue Code
Publisert av: Cornell University
USAs skattelov i fulltekst, lagt ut av Legal Information Institute. (Mer informasjon...)

United States Copyright Office
Publisert av: Library of Congress
Offisiell side fra USAs føderale organ for arbeid med og utvikling av opphavsretten. Organisert som en avdeling av Library of Congress Lenker til publikasjoner, lovgivning, nyheter m.m. (Mer informasjon...)

United States Department of Justice
Publisert av: U.S. Government
Justisdepartementet i USA. (Mer informasjon...)

United States Department of the Treasury
Publisert av: U.S. Government
Det Amerikanske skattedepartementet. Informasjon, introduksjon og nyheter om det amerikanske skattesystemet. Veiledninger og andre dokumenter. Bl.a. om økonomisk kriminalitet. (Mer informasjon...)

United States House of Representatives
Publisert av: United States House of Representatives
Representantenes hus i USAs nasjonalforsamling. (Mer informasjon...)

United States Patent and Trademark Office
Publisert av: U.S. Department of Commerce
USAs patent- og varemerkekontor.Informasjon om kontoret og dets arbeid, lenker til lover og regelverk. (Mer informasjon...)

United States Senate
Publisert av: United States Senate
Senatet i USA. Lovutkast med info om hvor loven behandles m.v. (Mer informasjon...)

USA.gov
Publisert av: U.S. Government
Regjeringens veiviser til føderale og delstatsmyndigheter i USA, med søkemuligheter. (Mer informasjon...)

US Supreme Court Opinions
Publisert av: Thomson Reuters
Høyesterettsavgjørelser tilbake til 1893, ordnet etter årstall. Fra FindLaw. (Mer informasjon...)

WashLaw
Publisert av: Washburn Law School
Juridisk portal fra Washburn Law School. Lenker til juridiske emner og til hver av delstatene i USA. (Mer informasjon...)

Wex - Commercial law
Publisert av: Cornell University
Wex - Commercial Law fra The Legal Information Institute (LII) er en nettside som publiserer forskning ved Cornell Law School. Kildesamlinger inkluderer U.S. Code, Supreme Court opinions, og andre artikler om juridiske emner. (Mer informasjon...)

Zimmerman's Research Guide - Arbitration, Mediation and Alternative Dispute Resolution
Publisert av: LexisNexis
Amerikansk forskningsveiledning med lenker til ressurser. Noe internsajonal rett. (Mer informasjon...)

Se også