Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSAntall treff: 19
 

  Oljedirektoratet (OD)
Publisert av: Oljedirektoratet
Emner: Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Standarder, Forvaltning, Offentlige organer, Norge, Petroleumsrett, Lover
Beskrivelse: Direktoratet fører tilsyn med petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel og på Svalbard, rådgir Olje- og energidepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet, og gir veiledning og informasjon overfor aktørene i petroleumsvirksomheten og offentligheten.
Språk: Engelsk, Norsk

  Det Norske Veritas
Publisert av: Det Norske Veritas
Emner: Standarder, Brosjyrer, Litteratur i fulltekst, Lover, Norge, Petroleumsrett, Bedrifter, Sjørett
Beskrivelse: Klassifikasjonsselskap, etablert 1864. Hovedkontor på Høvik utenfor Oslo.
Språk: Engelsk, Norsk

  Olje- og energidepartementet
Publisert av: Regjeringen
Emner: Energirett, Offentlige organer, Petroleumsrett, Forvaltning, Norge
Beskrivelse: Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.
Språk: Samisk, Norsk, Engelsk

  Oljeindustriens Landsforening (OLF)
Publisert av: OLF- Oljeindustriens Landsforening
Emner: Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner, Norge, Rapporter, Petroleumsrett
Beskrivelse: OLF er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon knyttet til utforskning og produksjon av olje og gass på norsk sokkel.
Språk: Norsk

  BP Norge
Publisert av: BP
Emner: Norge, Petroleumsrett, Bedrifter
Beskrivelse: Oljeselskap på norsk sokkel.
Språk: Norsk, Engelsk

  Referansedatabasen OIL
Publisert av: Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet
Emner: Litteratur, Litteratur i fulltekst, Norge, Petroleumsrett, Forskningspublikasjoner, Referansedatabaser, Norden
Beskrivelse: Databasen OIL er en bibliografisk database med omfattende dekning av nordisk petroleumslitteratur registrert i perioden 1974-2006. Noen lenker til litteratur i fulltekst. Databasen er basert på Oljedirektoratets biblioteksamling og et utstrakt samarbeid med forskningsinstitusjoner innen petroleumsfagene i Norge.
Språk: Norsk

  Juridisk bibliotek. Petroleumsrett og EU-rett
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Energirett, Petroleumsrett, Norge, EU- og EØS-rett, Bibliotek
Beskrivelse: Biblioteket ved Senter for Europarett, Instituttbibliotek under Juridisk bibliotek, Universitetsbiblioteket i Oslo.

Besøkende som ikke tilhører instituttet, må henvende seg i resepsjonen i samme etasje, eller i Juridisk bibliotek, Domus Bibliotheca.

Språk: Norsk

  Energistyrelsen
Emner: Energirett, Petroleumsrett, Danmark, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Forarbeider, Miljørett, Lover, Litteratur
Beskrivelse: Energiministeriet beskjeftiger seg med produksjon, forsyning og forbruk av energi og skal på statens vegne sikre, at energiutviklingen i Danmark forgår på en forsvarlig måte både samfunnsmessig, miljømessig og sikkerhetsmessig.
Språk: Engelsk, Dansk

  Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy
Publisert av: University of Dundee
Emner: Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Skottland, Bergrett, Energirett, Petroleumsrett
Beskrivelse: Institutt for energi, petroleum og bergrett ved Universitetet i Dundee, Skottland.
Språk: Engelsk

  Norges Rederiforbund
Publisert av: Norges Rederiforbund
Emner: Arbeidsrett, Norge, Interesseorganisasjoner, Petroleumsrett, Sjørett, Transportrett, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Arbeidsgiverorganisasjon for utenriksfart og offshore. Etablert 1909. Hovedkontor i Oslo. Forbundets kvartalsvise statistikkoversikt er tilgjengelig i PDF-format. Nettstedet har ordliste for shipping- og offshoretermer.
Språk: Norsk, Engelsk

  Statoil
Publisert av: Statoil
Emner: Energirett, Petroleumsrett, Norge, Bedrifter
Beskrivelse: Oljeselskap på norsk sokkel
Språk: Norsk

  Norske Shell
Publisert av: Shell
Emner: Andre jurisdiksjoner, Petroleumsrett, Energirett, Bedrifter
Beskrivelse: A/S Norske Shell deltar i alle ledd av norsk olje- og gassvirksomhet - undersøkelse og produksjon, raffinering og markedsføring - og er derfor et fullt integrert oljeselskap.
Språk: Norsk

  Kværner
Publisert av: Kværner
Emner: Bedrifter, Petroleumsrett, Norge
Beskrivelse: Industriselskap på norsk sokkel
Språk: Engelsk

  ConocoPhillips i Norge
Publisert av: ConocoPhillips
Emner: Norge, Bedrifter, Petroleumsrett
Beskrivelse: Selskap på norsk sokkel.
Språk: Norsk, Engelsk

  Hydro
Publisert av: Hydro
Emner: Petroleumsrett, Bedrifter, Norge, Energirett
Beskrivelse: Industriselskap på norsk sokkel
Språk: Norsk, Engelsk

  Norsk Industri - standardkontrakter innen olje og gass
Publisert av: Norsk Industri
Emner: Norge, Standarder, Petroleumsrett, Energirett
Beskrivelse: Norsk Industri er NHOs (Næringslivets Hovedorganisasjon) største landsforening med 25 prosent av de samlede årsverk i NHOs medlemsbedrifter. Norsk Industri sikrer at NHO-fellesskapet har industriens saker høyt på dagsorden. Denne siden inneholder bl.a. norske kontraktsformularer for olje- og gassindustrien. Inneholder bl. a. Norsk fabrikasjonskontrakt 07 - NF 07, NTK 07
Språk: Norsk

  Norsk forening for oljeregnskap og -skatt
Emner: Petroleumsrett, Organisasjoner og foreninger, Regnskapsrett, Norge, Annen praksis, Skatterett
Beskrivelse: Nettstedet inneholder bl.a. et "foredragsbibliotek". Publikasjoner omfatter bl.a. kjennelser fra Klagenemnda for oljeskatt (2001).
Språk: Norsk

  Department of Trade & Industry - Oil & Gas Directorate
Publisert av: Government Digital Service
Emner: Forvaltningsrett, Offentlige organer, Petroleumsrett, Storbritannia, Forvaltning
Beskrivelse: Direktorat for olje- og gassproduksjon, Storbritannia.
Språk: Engelsk

  Industri Energi (IE)
Publisert av: Industri Energi
Emner: Energirett, Petroleumsrett, Norge, Interesseorganisasjoner, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Fagforbundet for ansatte i industri og energi på land og sokkel.
Språk: Norsk