Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Jurisdiksjon

open/close topic
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSAndre jurisdiksjoner

Antall treff: 65
 
Annotated Justinian Code
Publisert av: University of Wyoming
Justinians Codex, utgitt av Fred H. Blume og redigert av Timothy Kearley, 2.utgave. (Mer informasjon...)

Annual Review of Population Law
Publisert av: Harvard School of Public Health
Rettskilder fra ulike land innen barnerett, kvinnerett, helserett og befolkningsspørmål. (Mer informasjon...)

Ashgate law & criminology
Publisert av: Ashgate Publishing
Internasjonalt forlag. (Mer informasjon...)

Aspen Publishers
Publisert av: Wolters Kluwer
Juridisk forlag med hovedkontor i New York. Inkluderer Kluwer Law International. (Mer informasjon...)

Banking Law
Publisert av: Thomson Reuters
Lenkesamling fra FindLaw innenfor bankrett. (Mer informasjon...)

Basic Guide to Researching Foreign Law
Publisert av: GlobaLex
Oversikt over utenlandsk rett på nettet. Av Mary Rumsey. (Mer informasjon...)

Bufetat
Publisert av: Barne, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familieetaten. (Mer informasjon...)

Cambridge Law
Publisert av: Cambridge University Press
Juridisk avdeling av britisk forlag. (Mer informasjon...)

Cappelen Damm Akademisk
Publisert av: Cappelen Damm AS
Forlag for fagbøker og lærebøker til høgskole-, universitets- og profesjonsmarkedet. Herunder jus. (Mer informasjon...)

Constitution Finder
Publisert av: University of Richmond
En alfabetisk liste over nasjoner/stater med lenker til konstitusjoner i fulltekst på internett. Søkemulighet samt mulighet for å avgrense etter land. (Mer informasjon...)

Contract Law - FindLaw for Legal Professionals
Publisert av: Thomson Reuters
Dokumenter, organisasjoner, databaser, offentlige organer og andre portaler innen kontraksrett. (Mer informasjon...)

Dalloz
Publisert av: Dalloz
Fransk juridisk forlag. (Mer informasjon...)

Derechos Human Rights
Publisert av: Derechos Human Rights
Internettbasert organisasjon som jobber med menneskerettigheter, spesielt rettet mot Latin-Amerika. Tekst på engelsk og spansk. (Mer informasjon...)

Europa law publishing
Publisert av: Europa Law Publishing
Forlag spesialisert på europarett, internasjonal rett og miljørett. (Mer informasjon...)

Fagbokforlaget
Publisert av: Fagbokforlaget
Fagbokforlaget er et landsdekkende, uavhengig forlag for læremidler og faglitteratur. Herunder Jus. (Mer informasjon...)

Faolex
Publisert av: Food and Agriculture Organization of the United Nations
Database over nasjonal lovgivning og regulering, samt traktater om natur- og miljøvern, landbruk og fornybare ressurser. (Mer informasjon...)

FIATA - International Federation of Freight Forwarders Associations
Publisert av: FIATA
Etablert i Wien 31. mai 1926. Hovedkontor i Zürich. FIATA er verdens største uavhengige organisasjon innen transport. Arbeider for samordning av speditørsektoren. Organisasjonen har regionale komiteer i Afrika, Amerika, Asia og Europa og tre institutter: Airfreight Institute (AFI), Customs Affairs Institute (CAI) og Multimodal Transport Institute (MTI). Publiserer bl.a. FIATA Review. (Mer informasjon...)

Focus forlag
Publisert av: Focus Forlag
Norsk forlag for næringslivsjus. (Mer informasjon...)

Forskningsetisk bibliotek (FBIB)
FBIB gir innsikt i temaet forskningsetikk gjennom artikler, eksempler og andre publikasjoner, og har som formål å tjene til refleksjon og kommunikasjon om forskningsetiske spørsmål. (Mer informasjon...)

Free dictionary program. English-Norwegian/Norwegian-English
Publisert av: Dutch Dictionary Project
Tjeneste med to-språklige ordbøker mellom engelsk og 16 ulike språk: African Danish Dutch Finnish French Hungarian Indonesian Italian Japanese Latin Norwegian Portugese Russian Spanish Swahili Swedish (Mer informasjon...)

GlobaLex
Publisert av: GlobaLex
Elektroniske oversiktsartikler innen internasjonal, komparativ og utenlandsk rett skrevet av eksperter over hele verden. Publiseres av Hauser Global Law School Program ved New York University School of Law. (Mer informasjon...)

Gyldendal Akademisk
Publisert av: Gyldendal Norsk Forlag AS
Flerfaglig norsk forlag med jus (Mer informasjon...)

Hart publishing
Publisert av: Hart Publishing
Juridisk forlag (Mer informasjon...)

Health Law - FindLaw for Legal Professionals
Publisert av: Thomson Reuters
Dokumenter, organisasjoner, databaser, offentlige organer og andre portaler innen helserett. (Mer informasjon...)

Hein Online
Publisert av: William S. Hein & Co., Inc
Juridiske tidsskrifter og juridiske klassikere i fulltekst.
Inneholder også World Constitutions Illustrated som b.l.a inneholder gjeldende grunnlover for samtlige land. Samt enkelte historiske versjoner, og litteratur.

Betalingsdatabase, kontakt ditt bibliotek for tilgang. Se også http://www.heinonline.org/ (Mer informasjon...)

HeinOnline App
iOS app for å få Hein Online på iPhone/iPad. Forutsetter abonnement på betalingsdatabasen Hein. Kontakt ditt bibliotek for tilgang. (Mer informasjon...)

Human Rights Links
Publisert av: Derechos Human Rights
Lenkesamling innen menneskerettigheter. (Mer informasjon...)

Intellectual Property - FindLaw for Legal Professionals
Publisert av: Thomson Reuters
Dokumenter, organisasjoner, databaser, offentlige organer og andre portaler innen immaterialrett. (Mer informasjon...)

International associaton for artificial intelligence & law (IAAIL)
Publisert av: International associaton for artificial intelligence & law (IAAIL)
Forening for alle med interesse for kunstig intelligens og jus. Newsletter og konferansepublikasjoner i fulltekst. (Mer informasjon...)

International committee of the Red Cross
Publisert av: International Committee of the Red Cross
Offisiell hjemmeside for det internasjonale Røde Kors. (Mer informasjon...)

International Telecommunication Union (ITU)
Publisert av: FN - United Nations
FN-organisasjon hvor offentlig og privat sektor koordinerer teletjenester (Mer informasjon...)

IRU - International Road Transport Union
Publisert av: International Road Transport Union
Etablert 1948. Internasjonal paraplyorganisasjon for veitransportindustrien. Hovedkontor i Geneve. Arbeider bl.a. med sikkerhetsproblemer. Administrerer TIR -systemet. Nettstedet har IRUs resolusjoner m.m. i fulltekst og lenker til de nasjonale medlemsorganisasjonene. (Mer informasjon...)

Jurist - the legal education network
Publisert av: University of Pittsburg
Amerikansk juridisk nyhetsside med særlig vekt på stoff for studenter og lærere. (Mer informasjon...)

Karnov Group Denmark
Publisert av: Karnov Group, Thomson Reuters
Danskt forlag, tidligere Thomson Reuters. (Mer informasjon...)

Karnov Group Sweden
Publisert av: Karnov Group
Svenskt forlag og databaseleverandør. Tidl. Thomson Reuters Sverige. (Mer informasjon...)

Kluwer Law International
Publisert av: Wolters Kluwer
Juridisk forlag, del av Aspen Publishers. (Mer informasjon...)

Labour Law - FindLaw for Legal Professionals
Publisert av: Thomson Reuters
Dokumenter, organisasjoner, databaser, offentlige organer og andre portaler innen arbeidsrett. (Mer informasjon...)

Law and Economics Resources
Publisert av: Thomson Reuters
Lenkesamling for rettsøkonomi fra FindLaw. (Mer informasjon...)

LexisNexis Store
Publisert av: LexisNexis
LexisNexis' bokutgivelser. (Mer informasjon...)

Martindale.com
Publisert av: LexisNexis, Martindale-Hubbell
Database ("Lawyer locator") for å finne advokater fra en rekke land. Søkbar på navn, firma, by, stat og hvor advokaten er utdannet. (Mer informasjon...)

Max-Planck-institut für ausländisches und internationales Privatrecht
Publisert av: Max-Planck-Gesellschaft
Hjemmesiden til Max Planck Intitute for Comparative and International Private Law. (Mer informasjon...)

Miljödepartementet
Det svenske miljødepartementets nettsted. Inneholder bl.a. miljølover og lovforslag i fulltekst. (Mer informasjon...)

NATLEX
Publisert av: International Labour Organization
ILOs database for nasjonal lovgiving om arbeidsforhold, sosiale rettigheter og relaterte menneskerettighetsregelverk. 55 000 referanser, over 300 lover i fulltekst. Sortering etter land eller emne, eller søking. (Mer informasjon...)

Norske Shell
Publisert av: Shell
A/S Norske Shell deltar i alle ledd av norsk olje- og gassvirksomhet - undersøkelse og produksjon, raffinering og markedsføring - og er derfor et fullt integrert oljeselskap. (Mer informasjon...)

Norstedts Juridik
Publisert av: Wolters Kluwer
Svensk juridisk forlag (Mer informasjon...)

Online dictionaries
Publisert av: LoveToKnow Corporation
Ordbøker innen 216 språk: generelle og spesielle, ett-språklige og flerspråklige (Mer informasjon...)

Oxford University Press
Publisert av: Oxford University Press
Flerfaglig forlag med juridisk litteratur. (Mer informasjon...)

Peter Lang Publishing Group
Publisert av: Peter Lang Publishing Group
Flerfaglig forlag med noe jus. (Mer informasjon...)

Rettsfilosofi - Leksikon
Publisert av: Lawrence Solum
Rettsfilosofisk leksikon. (Mer informasjon...)

Springer Law
Publisert av: Springer
Juridisk avdeling av tysk forlag (Mer informasjon...)

SSRN - Legal Scholarship Network
Publisert av: Social Science Electronic Publishing, Inc
SSRN (Social Science Research Network) er en database for førpublisering og markedsføring av vitenskaplige arbeider.

Databasen inneholder b.l.a. "working papers" (artikkelutkast og lignende), publiserte artikler og sammendrag av artikler med informasjon om hvor det er publisert.

SSRN er delt inn etter ulike fagdisipliner, hvor Legal Scholarship Network (LSN) er en av de. Her finner man en rekke forskningspublikasjonsserier fra en rekke forskningsinstitusjoner. B.l.a. University of Oslo Faculty of Law Legal Studies Research Paper Series (Mer informasjon...)

Sweet & Maxwell
Publisert av: Thomson Reuters
Britisk juridisk forlag (Mer informasjon...)

Terminology Collection: Law
Publisert av: Vasa universitet
Samling lenker til juridisk terminologi: USA, Australia, Kina, Spania, Portugal, Finland, Sverige. En del flerspråklige. (Mer informasjon...)

The Avalon Project - documents in law, history and diplomacy
Publisert av: Yale Law School
Omfattende samling av traktater, historiske dokumenter og andre kilder innenfor jus, historie og diplomati. Søkefunksjon. (Mer informasjon...)

The Catholic Encyclopedia
Publisert av: Kevin Knight
Alle emner relatert til Den katolske kirke, historiske og aktuelle. (Mer informasjon...)

The Legal Theory Links Library
Publisert av: Deborah Charles Publications
Lenker til rettsfilosofiske institusjoner og nettsteder. (Mer informasjon...)

The Online Books Page - Law
Publisert av: University of Pennsylvania
Juridiske bøker i fulltekst, fritt tilgjengelige på nettet. Over 150 bøker, både klassiske og moderne tekster samt offentlige rapporter. Fra University of Pennsylvania. (Mer informasjon...)

The Online Books Page - Political Science
Publisert av: University of Pennsylvania
Statsvitenskapelige bøker i fulltekst, fritt tilgjengelige på nettet. Over 350 bøker, både klassiske og moderne tekster. (Mer informasjon...)

Truth Commissions Digital Collection
Publisert av: United States Institute of Peace
Oversikt over sannhetskommisjoner i ulike land, samt bakgrunnsinformasjon om sannhetskommisjoner generelt. (Mer informasjon...)

Universitetsforlaget
Publisert av: Universitetsforlaget
Flerfaglig norsk forlag med jus (Mer informasjon...)

University of Oslo Faculty of Law Legal Studies Research Paper Series
Publisert av: Social Science Electronic Publishing, Inc
Juridiske artikler i fulltekst fra UiO publisert i SSRN tidsskriftet (Mer informasjon...)

Verlag C.H. Beck oHG, München
Publisert av: C. H. Beck
Tysk juridisk forlag (Mer informasjon...)

Webster's dictionary
Publisert av: Merriam-Webster
Engelsk- engelsk ordbok og tesaurus. (Mer informasjon...)

WorldLII - Indigenous Peoples' rights
Publisert av: WorldLII
Startside om urfolks rettigheter. (Mer informasjon...)

AAAS Science and Human Rights Program - Directory of human rights resources on the Internet
Publisert av: American Association for the Advancement of Science
Startside med lenke til mange menneskerettslige ressurser. Inndelt geografisk og etter emne. (Mer informasjon...)

Se også