Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 OpenJurist
Publisert av: OpenJurist
Emner: Rettspraksis, Lover, Fagområder generelt, USA
Beskrivelse: OpenJurist har som mål å gjøre tilgangen til publiserte rettsavgjørelser gratis og enkel. Samlingen inneholder bl.a. avgjørelser fra USAs Høyesterett og avgjørelser fra lavere domstoler, bl.a. appelldomstolen.
Godkjent: 2011-05-04
Språk: Engelsk