Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Emne

open/close topic
 

Fagområde

open/close topic
 

Jurisdiksjon

open/close topic
 
  • Norge (2)

Rettskilder

open/close topic
 

Utgiver

open/close publisher
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSTerrorisme

Antall treff: 2
 
Politiets sikkerhetstjeneste - PST
Hjemmesiden til PST. PST er et underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

PSTs primære ansvar er å forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet.

Nettstedet omtaler PSTs oppgaver og historikk,samt har lenker til lovdata for lover, PST-instruksen, påtaleinstruksen og politiinstruksen m.m. (Mer informasjon...)

Sikkerhetspolitikk
Publisert av: Regjeringen
Artikler, publikasjoner, lenker til utvalgte nettsteder fra organisasjoner, myndigheter og medier i flere land. Fra Utenriksdepartementet. (Mer informasjon...)

Se også