Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus

OBS: Juridisk nettleser legges ned omtrent 15. juni 2024

 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Jurisdiksjon

open/close topic
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSSpania

Antall treff: 14
 
Ankestyrelsen
Publisert av: Ankestyrelsen
Ankestyrelsen i Danmark er landets øverste klageinstans på velfærdsområdet der borgernes rettssikkerhed er utgangspunktet. Har egen database over Principafgørelser eller antatte prinsippsaker. (Mer informasjon...)

Buscador jurisprudencia - Tribunal Supremo
Publisert av: Consejo General del Poder Judicial
Søkemotor for rettspraksis fra Spanias Høyesterett (Mer informasjon...)

Congreso de los Diputados
Hjemmesiden til Spanias nasjonalforsamling - kongressen.

(Mer informasjon...)

Constitution - Spanias Grunnlov
Publisert av: Gobierno de Espãna
Engelsk oversettelse av Spanias grunnlov. (Mer informasjon...)

El Senado de España
Hjemesiden til Spanias nasjonalforsamling - senatet. (Mer informasjon...)

European Environmental Law Homepage
Publisert av: T.M.C. Asser Instituut
(Mer informasjon...)

Guide to legal research in Spain
Publisert av: GlobaLex
Oversikt over rettssystemet i Spania. Lenker til rettskilder og myndigheter. Av Olga Cabrero for Globalex oppdatert av Vanessa Casado. (Mer informasjon...)

Iberlex
Publisert av: Official State Gazette Agency - Spain
Det spanske offisielle nettstedet for rettsinformasjon. Inneholder databaser med lover, lovforslag, tekster fra parlamentet, Cortes Generales, dommer og Boletin Oficial del Estado(BOE). (Mer informasjon...)

IDT - Institute of Law and Technology
Publisert av: Universitat Autònoma de Barcelona
Rettsinformatisk institutt ved Universitat Autònoma de Barcelona. (Mer informasjon...)

Indigenous Peoples
Publisert av: WorldLII
Startside for urfolksrett fra Australasian Legal Information Institute. (Mer informasjon...)

Nations of the World - Spain
Publisert av: Library of Congress
Lenker til rettskilder, sentrale myndigheter og til andre lenkesamlinger, samlet av Kongressbiblioteket i USA. (Mer informasjon...)

N-lex
Publisert av: Europa.eu
EUs portal til medlemslandenes nasjonale lovgivning. Noen tilfeller av oversatte lover.

(Mer informasjon...)

Presidencia del Gobierno
Publisert av: Gobierno de Espãna
Hjemmesiden til den Spanias regjering. med lenker til departementene og regionene (Autonomias). (Mer informasjon...)

Tribunal Supremo
Publisert av: Consejo General del Poder Judicial
Hjemmesiden til Spanias høyesterett. (Mer informasjon...)

Se også