Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus

OBS: Juridisk nettleser legges ned omtrent 15. juni 2024

 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSAustralia

Antall treff: 12
 
Australasian Legal Information Institute (AustLII)
Publisert av: Australian Legal Information Institute
Lenker til rettskilder og myndigheter fra Australia og Nez Zealand. (Mer informasjon...)

ComLaw
Publisert av: Australian Government
Søkbar database over Australienske lover og reguleringer.

Har også tematiske innganger m.m. (Mer informasjon...)

Cyberspace
Publisert av: Australian Legal Information Institute
Startside fra Australian Legal Information Institute med lenker til sider og artikler som angår jus og informasjonsteknologi. (Mer informasjon...)

Cyberspace Law and Policy Centre
Publisert av: University of New South Wales
Senter ved Faculty of Law, University of New South Wales, Sydney, Australia. (Mer informasjon...)

e-commerce
Publisert av: Australian Government
Australsk hjemmeside om e-handel utarbeidet av Attorney-General's Department. Lenker til nasjonale og internasjonale rettskilder (Mer informasjon...)

Guide to Online Research Resources for the Australian Federal Legal System with some Reference to the State Level
Publisert av: GlobaLex
Oversikt over Australias føderale rettssystem med lenker til rettspraksis og institusjoner. Av Petal Kinder for GlobaLex. (Mer informasjon...)

Immigration Law - A Comparative Approach Guide to Immigration Law of Australia, Canada and the United States
Publisert av: GlobaLex
Oversikt over fremmedrett i Australia, USA og Canada med lenker til rettskilder og institusjoner. Av Annmarie Zell for Globalex. (Mer informasjon...)

Indigenous Peoples
Publisert av: WorldLII
Startside for urfolksrett fra Australasian Legal Information Institute. (Mer informasjon...)

Marine and shipping law unit (MASLU) - TC Beirne School of Law
Publisert av: The University of Queensland
Australia. Etablert 1999. Driver forskning og undervisning innen sjørett og beslektede emner. Vil arrangere prosedyrekonkurranse i voldgift annet hvert år (første gang i juli 2000). (Mer informasjon...)

The Australian Institute of Crimonology
Publisert av: The Australian Institute of Criminology
(Mer informasjon...)

Westlaw
Publisert av: Thomson Reuters
Amerikansk rettskildedatabase med hovedvekt på på anglo-amerikanske rettskilder og tidsskrifter, omfatter også rettskilder og tidsskrifter fra andre regioner. (Mer informasjon...)

WorldLII - Australasia
Publisert av: WorldLII
Juridisk lenkesamling for Australia og New Zealand. Fra World Legal Information Institute. (Mer informasjon...)

Se også