Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD)
Publisert av: Regjeringen
Emner: Norge, Likestilling, Forvaltning, Barnerett, Diskriminering, Offentlige organer
Beskrivelse: - BLD har ansvar for forbrukerinteresser, familie- og samliv, barn og unges oppvekst- og levekår, kjønnslikestilling, antidiskriminering og integrering av innvandrere.
Godkjent: 2014-01-29
Språk: Norsk, Samisk, Engelsk