Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 Bedriftsdemokratinemnda
Publisert av: Regjeringen
Emner: Selskapsrett, Offentlige organer, Norge, Lover, Klageorganer
Beskrivelse: Bedriftsdemokratinemnda har myndighet til å gjøre unntak fra lov og forskrifter om ansattes rett til representasjon i aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, kommandittselskaper og statsforetaks styrende organer. Nemnda er også gitt myndighet til å etablere fellesordninger (konsernordninger) og avgjøre klager i forbindelse med valg til styringsorganene.
Godkjent: 2015-03-17
Språk: Norsk, Samisk