Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Publisert av: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Emner: Offentlige organer, Flyktningerett, Norge
Beskrivelse: Opprettet 1. januar 2006 for å være et kompetansesenter og en pådriver for integrering og mangfold. Direktoratet samarbeider med innvandrerorganisasjoner og -grupper, kommuner, statlige etater og privat sektor. IMDi gir råd og iverksetter statlig politikk. Inneholder bl.a. lover, forskrifter og rundskriv.
Godkjent: 2013-05-22
Språk: Norsk, Engelsk