Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 Afgørelser, domme, kjendelser, meddelelser mv.
Publisert av: Regeringen
Emner: Fagområder generelt, Skatterett, Rettspraksis, Uttalelser, Danmark
Beskrivelse: Avgjørelser og uttalelser av danske domstoler og forvaltningsorganer angående skatter og avgifter fra 2000-. Fra SKAT, del av Skatteministeriets korncern.
Godkjent: 2011-05-11
Språk: Dansk