Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 Næringslivets Konkurranseutvalg
Publisert av: Næringslivets Hovedorganisasjon
Emner: Annen praksis, Norge, Klageorganer, Konkurranserett, Uttalelser, Markedsrett
Beskrivelse: Nettstedet til Næringslivets konkurranseutvalg, som er et organ oppnevnt av organisasjoner i næringslivet.

Uttaler seg i tvister mellom næringsdrivende om hvorvidt en form for markedsføring er i strid med markedsføringsloven.

Nettstedet inneholder både generell informasjon om utvalget og uttalelser i fulltekst

Godkjent: 2013-07-02
Språk: Norsk