Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 Samerettsutvalget
Publisert av: Regjeringen
Emner: Norge, Forarbeider, Samerett
Beskrivelse: Utvalgets egen hjemmeside med informasjon om bakgrunn, mandat og innstilling. Samerettsutvalget ble oppnevnt i 1980, og har avgitt tre delutredninger. Samerettsutvalget ble gjenoppnevnt i 2001 og hadde sitt første møte 23. august 2001. Utvalget avsluttet sitt arbeid 3. desember 2007.
Godkjent: 2015-03-17
Språk: Norsk