Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSStrafferett

Antall treff: 10
 
ASIL Electronic Resource Guide
Publisert av: American Society of International Law
Veiviser til folkerett på nettet: databaser, rettskilder, organisasjoner og institusjoner. Emneinndelt. (Mer informasjon...)

Criminal Law - FindLaw for Legal Professionals
Publisert av: Thomson Reuters
Dokumenter, organisasjoner, databaser, offentlige organer og andre portaler innen kriminologi. (Mer informasjon...)

Death penalty
Publisert av: Cornell University
Dødsstraff i USA: lover, rettspraksis, organisasjoner m.m. Fra Legal Information Institute (LII), Cornell Law School. (Mer informasjon...)

Forarbeidene til den nye straffeloven
Publisert av: Universitetet i Oslo
Forarbeidene til lov av 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven) (Mer informasjon...)

Legislationline
Publisert av: Office for Democratic Institutions and Human Rights - OSCE
Legislationline.org gir direkte tilgang til internasjonale normer og regler til spesifikke menneskerettigheter, i tillegg til nasjonal lovgivning og annen dokumentasjon av relevans til disse. (Mer informasjon...)

Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht
Publisert av: Max-Planck-Gesellschaft
Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law (Mer informasjon...)

Sourcebook of Criminal Justice Statistics
Publisert av: University at Albany
Data fra mer enn 100 kilder og ca 1000 tabeller angående forskjellige aspekter vedrørende kriminalitet i USA (Mer informasjon...)

Statistikk - kriminalitet og rettsvesen
Publisert av: Statistisk sentralbyrå
(Mer informasjon...)

Truth Commissions Digital Collection
Publisert av: United States Institute of Peace
Oversikt over sannhetskommisjoner i ulike land, samt bakgrunnsinformasjon om sannhetskommisjoner generelt. (Mer informasjon...)

Økokrim
Publisert av: ØKOKRIM
(Mer informasjon...)