Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Jurisdiksjon

open/close topic
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSSkatterett

Antall treff: 30
 
Afgørelser, domme, kjendelser, meddelelser mv.
Publisert av: Regeringen
Avgjørelser og uttalelser av danske domstoler og forvaltningsorganer angående skatter og avgifter fra 2000-. Fra SKAT, del av Skatteministeriets korncern. (Mer informasjon...)

Bundesfinanzhof (BFH)
Publisert av: Bundesfinanzhof
Bundesfinanzhof er siste instanse domstol i skattesaker. Søkefunksjon i rettspraksis fra de siste fire årene. (Mer informasjon...)

Bundesministerium der Finanzen (BMF)
Publisert av: Die Bundesregierung, Bundesministerium der Finanzen
Det tyske finansdepartmentet. Med bl.a.BMF-Schreiben, rundskriv fra finansdepartementet til skattemyndighetene. Under "glossar" ligger forklaringer til en rekke skatterelaterte begrep. (Mer informasjon...)

IBFD - The International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD)
Publisert av: IBFD
Uavhengig, ideell forskninginstitusjon for internasjonal skatterett. (Mer informasjon...)

Income tax - overview - resources
Publisert av: Cornell University
Om inntektsskatt i USA, føderal lovgivning og dommer fra U.S. Tax Court, U.S. Circuit Court of Appeals og U.S. Supreme Court. Fra The Legal Information Institute ved Cornell Law School. (Mer informasjon...)

Institutionen redovisning och handelsrätt
Publisert av: Hanken - Svenska handelshögskolan
Institutt ved den svenskspråklige handelshøyskolen i Helsinki. (Mer informasjon...)

Internal Revenue Services - IRS
Publisert av: United States Department of the Treasury
Nettstedet til Internal Revenue Service (IRS), det føderale skattedirektoratet i USA. Direktoratet krever inn skatter og håndhever den amerikanske skatteloven. (Mer informasjon...)

Nordisk eTax
Publisert av: norden
Nettsted som beskriver skattereglene i de nordiske land. Spesielt beregnet på de som er bosatt i et nordisk land og har inntekter eller eiendom i et annet nordisk land. (Mer informasjon...)

Norsk forening for oljeregnskap og -skatt
Nettstedet inneholder bl.a. et "foredragsbibliotek". Publikasjoner omfatter bl.a. kjennelser fra Klagenemnda for oljeskatt (2001). (Mer informasjon...)

Norwegian Tax administration.
Publisert av: Skatteetaten
Skattetatens internasjonale sider. (Mer informasjon...)

Rättsinformation - Skatteverket
Publisert av: Skatteverket, Regeringskansliet
Skatterettslige rettskilder m.m. fra Skatteverkets hjemmesider (Mer informasjon...)

Sentrale forskrifter m.v. innen skatterett
Publisert av: Lovdata
Gjeldende forskrifter m.v. ordnet systematisk. (Mer informasjon...)

Skatteavtaler mellom Norge og andre stater
Publisert av: Regjeringen
Norges skatteavtaler i fulltekst. (Mer informasjon...)

Skattebetalerforeningen
Publisert av: Skattebetalerforeningen
Privat interesseorganisasjon for personlige skattytere og bedrifter. Informasjon om skattespørsmål, lenker til lover og regler, skjemaer m.v. (Mer informasjon...)

Skattedirektoratets meldinger
Publisert av: Skatteetaten
Oversikt over Skattedirektoratets rundskriv. Fulltekst fra 1999-. (Mer informasjon...)

Skatteetaten
Publisert av: Skatteetaten
Informasjon om skattespørsmål for personer og bedrifter, elektroniske skjemaer m.m. (Mer informasjon...)

Skatteministeriet
Publisert av: Regeringen
Skatteministeriet er den sentrale skattemyndigheten i Danmark. Informasjon om lover, lovforslag og annet. (Mer informasjon...)

Skatteministeriet - Retsinformation
Publisert av: retsinformation.dk
Det danske Skatteministeriet: lover/bekendtgørelser, cirkulære, avgjørelser, lovforslag o.a. (Mer informasjon...)

Skattespørsmål
Publisert av: EUR-Lex, Europa.eu
EU’s skattelovgivning. (Mer informasjon...)

Skatteverket
Publisert av: Skatteverket, Regeringskansliet
Skatteetaten i Sverige. (Mer informasjon...)

Tax and Accounting Sites Directory
Publisert av: AccountantsWorld, LLC
En omfattende nettside for nasjonal og internasjonal skatterett samt regnskap, fortrinnsvis i USA.

Inneholder publikasjoner og databaser. lover, skatteavtaler, standarder, guider, lenker til institusjoner, (Mer informasjon...)

Taxation and Customs Union
Publisert av: Europakommisjonen
Skatterett og skattepolitikk i EU. (Mer informasjon...)

Taxbase
Publisert av: Tax Analysts
Tax Information Worldwide, skatterettslig portal fra USA. Nyheter m.m. (Mer informasjon...)

Tax Law - FindLaw for Legal Professionals
Publisert av: Thomson Reuters
Dokumenter, organisasjoner, databaser, offentlige organer og andre portaler innen skatterett. (Mer informasjon...)

Tax - OECD
Publisert av: OECD
OECD’s hjemmeside angående skatte- og avgiftsrelaterte emner. (Mer informasjon...)

The Chartered Institute of Taxation
Publisert av: The Chartered Institute of Taxation
Organ for rådgivning, informasjon og utdanning for skattespesialister, private og offentlige ansatte i Storbritannia. (Mer informasjon...)

The International Tax Dialogue - ITD
Publisert av: The International Tax Dialogue - ITD
The International Tax Dialogue (ITD) er et samarbeidsprosjekt mellom EU, Interamerikanske utviklingsbank (IDB), OECD, Pengefondet og Verdensbanken. ITDs hensikt er å oppfordre til og tilrettelegge for diskusjoner om skattetema mellom ulike lands skatteetatsansatte, internasjonale organisasjoner og en rekke andre sentrale parter. (Mer informasjon...)

The United States Tax Court
Publisert av: United States Tax Court
The United States Tax Court, en rettsinstans der en som er pålagt skatt kan få prøvet saken før vedkommende betaler. (Mer informasjon...)

United States Code - Title 26 Internal Revenue Code
Publisert av: Cornell University
USAs skattelov i fulltekst, lagt ut av Legal Information Institute. (Mer informasjon...)

United States Department of the Treasury
Publisert av: U.S. Government
Det Amerikanske skattedepartementet. Informasjon, introduksjon og nyheter om det amerikanske skattesystemet. Veiledninger og andre dokumenter. Bl.a. om økonomisk kriminalitet. (Mer informasjon...)

Se også