Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSSikkerhet

Antall treff: 5
 
Det Kriminalpræventive Råd (DKR)
Publisert av: Det kriminalpræventive råd (DKR)
DKR består av forskjellige myndigheter, foreninger, private og offentlige organisasjoner som arbeider for forebyggelse av kriminalitet. (Mer informasjon...)

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa - OSSE/OSCE
Publisert av: Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa - OSSE
Offisielt nettsted for OSSE. Dokumenter i fulltekst, fra 1973. (Mer informasjon...)

Paris Memorandum of Port State Control
Publisert av: Paris Memorandum of Port State Control
Undertegnet i Paris i 1982 av 14 europeiske stater. Arbeider med sikkerhetskontroll av skip. Inspektører lagrer informasjonen i en felles database ( i Saint Malo, Frankrike). Nettsiden inneholder bl.a. oversikt over utestengte og tilbakeholdte skip, og månedens rustholk. (Mer informasjon...)

Politiets sikkerhetstjeneste - PST
Hjemmesiden til PST. PST er et underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

PSTs primære ansvar er å forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet.

Nettstedet omtaler PSTs oppgaver og historikk,samt har lenker til lovdata for lover, PST-instruksen, påtaleinstruksen og politiinstruksen m.m. (Mer informasjon...)

Sikkerhetspolitikk
Publisert av: Regjeringen
Artikler, publikasjoner, lenker til utvalgte nettsteder fra organisasjoner, myndigheter og medier i flere land. Fra Utenriksdepartementet. (Mer informasjon...)

Se også