Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSRegjeringer

Antall treff: 24
 
Congress.gov (Thomas)
Publisert av: Library of Congress
Amerikanske kongressdokumenter, lovgivning tilbake til 1973-74, lovutkast, debatter, komitédokumenter. Fra Library of Congress (Mer informasjon...)

Der Schweizerische Bundesrat
Publisert av: Schweizerischen Eidgenossenschaft
Regjeringen i Sveits (Mer informasjon...)

Die Bundeskanzlerin - Der Bundeskanzler
Publisert av: Die Bundesregierung
Forbundskansleren, regjeringssjefen i Tyskland. (Mer informasjon...)

Die Bundesregierung
Publisert av: Die Bundesregierung
Regjeringen i Tyskland, departementene, lover, samfunnsinformasjon. (Mer informasjon...)

Government Offices of Iceland
Publisert av: Government of Iceland
Islands regjering med lenker til statsministerens kontor, departementene, offentlig statistikk og engelske versjoner av grunnloven, offentlighetsloven og forvaltningsloven. Under hvert departement finnes oversatte lover i utvalg. (Mer informasjon...)

Government of the Netherlands
Publisert av: Rijksoverheid
(Mer informasjon...)

Governo de Portugal
Publisert av: Portuguese Republic Government
Regjeringen og Statsministeren i Portugal. (Mer informasjon...)

Governo de Portugal
Publisert av: Governo da República Portuguesa
Hjemmesiden til den portugisiske regjeringen. (Mer informasjon...)

Governo Italiano
Publisert av: Governo Italiano
Italias regjering (Mer informasjon...)

Instruks for Regjeringen
Publisert av: Lovdata
Regjeringsinstruksen. (Mer informasjon...)

Naalakkersuisut
Publisert av: Grønlands regjering - Naalakkersuisut
Hjemmesiden til Grønlands regjering. (Mer informasjon...)

Portail du Gouvernement
Publisert av: Republique Francaise
Frankrikes statsminister og regjering. (Mer informasjon...)

Presidencia del Gobierno
Publisert av: Gobierno de Espãna
Hjemmesiden til den Spanias regjering. med lenker til departementene og regionene (Autonomias). (Mer informasjon...)

Prime Minister's Office - 10 Downing Street
Publisert av: Government Digital Service
Hjemmesiden til den britiske statsministeren. (Mer informasjon...)

Regeringskanseliet
Publisert av: Regeringskansliet
Sveriges regjering. Pekere til departementene, regjeringens publikasjoner m.m. (Mer informasjon...)

Regierung des Fürstentums Liechtenstein
Publisert av: Regierung des Fürstentums Liechtenstein
Hjemmesiden til regjeringen i Liechtenstein (Mer informasjon...)

Regjering
Publisert av: Regjeringen
Informasjon om regjeringen og tidligere regjeringer. (Mer informasjon...)

Regjeringen.no
Publisert av: Regjeringen
Offentlig dokumentasjon og informasjon i Norge. Den felles elektroniske informasjonstjenesten for regjeringen, Statsministerens kontor og departementene. (Mer informasjon...)

Rijksoverheid
Publisert av: Rijksoverheid
Den nederlandske hjemmesiden til regjeringen i Nederland. NB det finnes og en engelsk side med egen url. (Mer informasjon...)

Russian Federation administrative bodies
Publisert av: Gov.ru
Inngangsportal til russiske statlige institusjoner, departementer m.v.
Det meste på russisk, noe på engelsk. (Mer informasjon...)

Scottish Executive
Publisert av: The Scottish Government
Skottlands regjering (devolved government. Publikasjoner fra den Skottske regjeringen. Lenker til en rekke rettskilder i fulltekst. (Mer informasjon...)

Statsrådet - valtioneuvosto
Publisert av: Statsrådet - Valtioneuvosto
Regjeringen i Finland. Lenker til ministeriene. Utvalgte regjeringsdokumenter. Finsk, svensk og engelsk tekst. (Mer informasjon...)

West Bengal
Publisert av: LII of India
Juridisk lenkesamling med rettspraksis og lovgivning til delstaten Vest-Bengal i India. Samt lenker til Regjeringen, parlamentet, advokater, utdannigsinstitusjoner og menneskerettighetskommisjonen i vest-Bengal. (Mer informasjon...)

Ålands Landskapsregering
Publisert av: Ålands landskapsregering
Offentlig informasjon fra Ålands regjering. Lenker til sentrale og lokale myndigheter. Lover, offentlige protokoller tilbake til 1998, skjemaer. (Mer informasjon...)