Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSReferansedatabaser

(Bibliotekskataloger)

Antall treff: 23
 

  Bibjure
Publisert av: DIAGNOSTICA
Emner: Norge, Fagområder generelt, Referansedatabaser
Beskrivelse:
Språk: Norsk

  Bibliography of Nordic Criminology
Publisert av: Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi
Emner: Kriminologi, Norden, Bibliografier, Referansedatabaser
Beskrivelse: Nordisk samarbeidsprosjekt i regi av Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi. Databasen inneholder referanser til bøker, artikler, kapitler i bøker, forskningsrapporter og annet materiale.
Om utgiver: Scandinavian Research Council for Criminology
Språk: Engelsk

  Dommers populærnavn
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Fagområder generelt, Norge, Rettspraksis, Referansedatabaser
Beskrivelse: Basen gir referanser til Norsk retstidende og Rettens Gang m.v. Populærnavnene er funnet i den juridiske litteraturen og i domsavsigelser hvor avgjørelsene er omtalt. Utvikles av Juridisk bibliotek, Universitetetsbiblioteket i Oslo.
Språk: Norsk

  ECLAS
Publisert av: Europakommisjonen
Emner: EU, Referansedatabaser, Fagområder generelt
Beskrivelse: ECLAS er Kommisjonens bibliotek-katalog. ECLAS er en bibliografisk database som inneholder referanser til publikasjoner.
Språk: Fransk, Engelsk

  ECOLEX - the gateway to international law
Publisert av: ECOLEX
Emner: Miljørett, Rettspraksis, Juridiske lenkesamlinger, Internasjonalt, Referansedatabaser, Lover
Beskrivelse: Samling av databaser om internasjonal miljørett, bl.a. traktater, nasjonal lovgivning, litteratur (34000 referanser), rettsavgjørelser. Utarbeidet av FNs miljøprogram UNEP og miljøorganisasjonen IUCN.
Språk: Engelsk, Spansk, Fransk

  Forskningsdatabasen.dk
Publisert av: Styrelsen for Bibliotek og Medier
Emner: Fagområder generelt, Forskningspublikasjoner, Danmark, Referansedatabaser
Beskrivelse: Inneholder henvisninger til danske forskningspublikasjoner, -projekter og -institusjoner. Utg.: DEF / Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek.
Språk: Engelsk, Dansk

  Forwarderlaw.com
Publisert av: Forwarderlaw.com
Emner: Transportrett, Internasjonalt, Referansedatabaser
Beskrivelse: Database for internasjonal varetransportrett
Språk: Engelsk

  Gegnir
Publisert av: Gegnir
Emner: Island, Referansedatabaser
Beskrivelse: Samkatalog for islandske bibliotek.
Språk: Engelsk, Islandsk

  Helka
Publisert av: Helsingfors universitet
Emner: Fagområder generelt, Finland, Referansedatabaser, Litteratur
Beskrivelse: Katalogen ved Helsinki universitetsbibliotek.
Språk: Finsk, Engelsk, Svensk

  IRLII
Publisert av: IRLII
Emner: Irland, Lover, Rettspraksis, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Fagområder generelt, Referansedatabaser
Beskrivelse: Irish Legal Information Initiative. Søkbar database over rettspraksis fra 1997, lover 2002-2003 og artikler fra irske juridiske tidsskrifter. Støttet av BAILII, utarbeides ved University College Cork.
Språk: Engelsk

  Juridiske emneord
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Fagområder generelt, Referansedatabaser, Norge
Beskrivelse: Systematisk register for rettsvitenskap. Emneinngang til juridisk biblioteks boksamling i Bibsys. (Emnesøk)
Språk: Norsk

  Labordoc - ILO Library
Publisert av: International Labour Organization
Emner: Arbeidsrett, FN, Litteratur i fulltekst, Referansedatabaser
Beskrivelse: ILO Librarys database med veier til trykte og elektroniske publikasjoner angående arbeidsrett og beslektede temaer.
Om utgiver: ILO
Språk: Fransk, Engelsk, Spansk

  Library of the Court of Justice of the European Union
Publisert av: Library of the Court of Justice of the European Union
Emner: EU, Referansedatabaser, Bibliotek
Beskrivelse: EU-domstolens bibliotek Oversikt over bøker og tidsskriftartikler i EU-domstolens bibliotek.
Språk: Fransk, Engelsk

  Libris
Publisert av: LIBRIS - Nationella bibliotekssystem
Emner: Referansedatabaser, Sverige, Fagområder generelt
Beskrivelse: Felleskatalogen for de svenske fag- og forskningsbibliotekene.
Språk: Engelsk, Svensk

  Norske og nordiske tidsskriftartikler (NORART)
Publisert av: Nasjonalbiblioteket
Emner: Referansedatabaser, Norden, Litteratur, Fagområder generelt, Norge
Beskrivelse: Referanser til artikler fra ca. 450 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker
Språk: Norsk, Engelsk

  Norsk samkatalog for periodika
Publisert av: Nasjonalbiblioteket
Emner: Fagområder generelt, Referansedatabaser, Norge
Beskrivelse: Referanser til tidsskrifter, årbøker, serier, utenlandske aviser - i trykt form, på mikrofilmkort, lydopptak og CD-ROM - som eies av ca. 350 norske fagbibliotek, folkebibliotek og fylkesbibliotek og Det norske institutt i Roma. Ingen tidsbegrensning, språklig begrensning eller stedsbegrensning - men norske aviser er ikke inkludert.
Språk: Norsk

  RBsök - Riksdagsbibliotekets söktjänst
Publisert av: Riksdagsbiblioteket - Sveriges Riksdag
Emner: Referansedatabaser, Sverige
Beskrivelse: Riksdagsbiblioteket i Sverige sin katalog.
Språk: Svensk

  Referansedatabasen OIL
Publisert av: Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet
Emner: Litteratur, Litteratur i fulltekst, Norge, Petroleumsrett, Forskningspublikasjoner, Referansedatabaser, Norden
Beskrivelse: Databasen OIL er en bibliografisk database med omfattende dekning av nordisk petroleumslitteratur registrert i perioden 1974-2006. Noen lenker til litteratur i fulltekst. Databasen er basert på Oljedirektoratets biblioteksamling og et utstrakt samarbeid med forskningsinstitusjoner innen petroleumsfagene i Norge.
Språk: Norsk

  REX
Publisert av: Det Kongelige Bibliotek
Emner: Referansedatabaser, Danmark
Beskrivelse: Det Kongelige bibliotek og Københavns Universitets biblioteks- og informationsservice. Bibliotekskatalogen til det kongelge bibliotek og Københavns Universitet
Språk: Engelsk, Dansk

  Sametingets bibliotek - Sámediggi girjerádju
Publisert av: Sámediggi – Sametinget
Emner: Referansedatabaser, Samerett, Bibliotek, Norge
Beskrivelse: Samisk spesialbibliotek. Biblioteket har Norges største samling av bøker og annet materiell på samisk språk og om samiske forhold.
Språk: Norsk, Samisk

  Statsbiblioteket
Publisert av: Statsbiblioteket
Emner: Referansedatabaser, Fagområder generelt, Bibliotek, Danmark
Beskrivelse: Hovedbibliotek for Aarhus universitet.
Språk: Dansk, Engelsk

  Virtuelle Fachbibliothek Recht
Publisert av: Staatsbibliothek zu Berlin
Emner: Internasjonalt, Juridiske lenkesamlinger, Fagområder generelt, Referansedatabaser, Tyskland
Beskrivelse: Juridisk emneportal og bibliotekskatalog.
Språk: Tysk

  Women's Human Rights Resources
Publisert av: University of Toronto
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Kvinnerett, Forskningsveiledninger, Menneskerettigheter, Referansedatabaser, Bibliografier, Internasjonalt
Beskrivelse: Portal for kvinners internasjonale rettigheter. Databasen inneholder artikler, dokumenter og lenker, og er annotert og søkbar. Utarbeidet av Bora Laskin Law Library.
Språk: Engelsk