Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSPersonvern

Antall treff: 15
 
Datainspektionen
Publisert av: Datainspektionen
Datatilsynet i Sverige. Lover, rapporter m.m. angående personvern. Informasjon om datainspektionen finnes på en rekke språk. (Mer informasjon...)

Data Protection
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Lenker til traktater i fulltekst, samt en oversikt over europeiske lands personvernlover. Fra Council of Europe. (Mer informasjon...)

Datatilsynet
Publisert av: Datatilsynet (Norge)
Forvaltningsorgan for saker som angår personopplysningsloven. (Mer informasjon...)

Datatilsynet (Danmark)
Publisert av: Datatilsynet (Danmark)
Danmarks forvaltningsorgan for saker som angår personopplysninger. Lovgivning og andre dokumenter i fulltekst. (Mer informasjon...)

EFF - Electronic Frontier Foundation
Publisert av: Electronic Frontier Foundation
Amerikansk organisasjon som jobber med medborgerskap og juridiske rettigheter i nettsamfunnet. (Mer informasjon...)

Electronic Privacy Information Center (EPIC)
Publisert av: Electronic Privacy Information Center (EPIC)
Amerikansk personvernsorganisasjon. Har lenker til nyheter, lover og regler, andre personvernsorganisasjoner, litteratur m.m. (Mer informasjon...)

European Digital Rights
Publisert av: European Digital Rights
Sammenslutning av organisasjoner i europeiske land med formål å fremme personvern og ytringsfrihet ved kommunikasjon på internett. Siden inneholder bl.a. lenke til nyhetsbrevet EDRI-gram. (Mer informasjon...)

ICJ-Norge
Publisert av: International Court of Justice
Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ-Norge) er en nasjonal avdeling av International Commission of Jurists (ICJ). ICJ er en uavhengig, internasjonal organisasjon (NGO) med sekretariat i Genève, stiftet i 1952. (Mer informasjon...)

International Privacy Law Library
Publisert av: WorldLII
Tilgang til en rekke databaser med rettspraksis innen personvern, i tillegg til tidsskrifter, lovgivning og andre rettskilder. Fra WorldLII. (Mer informasjon...)

Juridisk bibliotek. Rettsinformatikk
Publisert av: Universitetet i Oslo
Biblioteket er et forskningsbibliotek for Senter for rettsinformatikk, men er også åpent for studenter og publikum. Besøkende som ikke er tilknyttet senteret, bes først henvende seg i Juridisk bibliotek, Domus Bibliotheca. Instituttbibliotek under Juridisk bibliotek, Universitetsbiblioteket i Oslo. (Mer informasjon...)

Lagar och regler
Publisert av: Datainspektionen
Side fra det svenske datatilsynet med informasjon om lover, forskrifter m.v. innenfor personvern. Fulltekstlenker til lover og regler. (Mer informasjon...)

Personal data protection and privacy
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Informasjonsside om personvern. Lenker til sentrale dokumenter. Fra Council of Europe (Mer informasjon...)

Personuppgiftslagen
Publisert av: Regeringskansliet
Informasjon om den svenske personopplysningsloven med lenker til utredninger og annet bakgrunnsstoff. Fra Justitiedepartementet. (Mer informasjon...)

Personvernnemnda
Publisert av: Personvernnemda
Personvernnemnda (PVN) er klageorgan for vedtak fattet av Datatilsynet. Behandler klager på vedtak som Datatilsynet fatter i medhold av personopplysningsloven og enkelte andre lover. Klagearkiv. (Mer informasjon...)

Privacy International
Publisert av: Privacy International
Internasjonal personvernsorganisasjon. Lenker til nyheter, artikler og lover og traktater. (Mer informasjon...)

Se også