Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Jurisdiksjon

open/close topic
 

Rettskilde

open/close topic
 

Utgiver

open/close publisher
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSOffentlige organer

Antall treff: 200
 

  Althingi
Publisert av: Alþingi
Emner: Parlamenter, Offentlige organer, Fagområder generelt, Island, Lover
Beskrivelse: Islands nasjonalforsamling. Årsmeldinger 1999-, komitedokumenter 2003-, lovsamling. Sider på dansk og engelsk med generell informasjon.
Språk: Islandsk

  Anklagemyndigheden
Publisert av: Rigsadvokaten
Emner: Danmark, Kunngjøringer, Færøyene, Instrukser, Rettspraksis - register, Påtalemyndigheter, Forvaltning, Straffeprosess, Rettspraksis, Grønland, Offentlige organer
Beskrivelse: Påtalemyndighetene i Danmark. Består av Riksadvokaten, tre statsadvokater med tilhørende politidistrikt, samt politidistriktene for Grønland og Færøyene. Mulighet for søk i rettskilder og inngang via emne
Språk: Dansk

  Arbeids- og sosialdepartementet
Publisert av: Regjeringen
Emner: Forvaltning, Offentlige organer, Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse: Arbeidsdepartementet har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.
Språk: Norsk, Samisk, Engelsk

  Arbeidstilsynet
Publisert av: Arbeidstilsynet
Emner: Norge, Brosjyrer, Arbeidsrett, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Direktiver, Litteratur i fulltekst, Lover, EU, Offentlige organer, Arbeidsmiljø
Beskrivelse: Statlig etat som skal føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. Informasjon, regelverk og publikasjoner. Noe informasjon på engelsk og polsk.
Språk: Norsk

  Arbejdstilsynet
Publisert av: Arbejdstilsynet
Emner: EU, Danmark, Arbeidsrett, Offentlige organer, Uttalelser, Arbeidsmiljø, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover, Rettspraksis
Beskrivelse: Arbeidstilsynet i Danmark.
Språk: Dansk

  Assemblée nationale
Publisert av: Assemblée National
Emner: Parlamenter, Offentlige organer, Fagområder generelt, Statistikk, Grunnlover, Frankrike
Beskrivelse: Frankrikes nasjonalforsamling. Dokumenter tilbake til 1998 (spørretime fra 1993-). Informasjon også på engelsk, tysk, italiensk og spansk.
Språk: Fransk

  Assembleia da República
Publisert av: Assembly of the Republic of Portugal
Emner: Portugal, Parlamenter, Andre dokumenter, Offentlige organer, Statsforfatningsrett, Lover
Beskrivelse: Portugals parlament, også engelsk og fransk tekst.Database over moderne og historiske parlamentsdokumenter. Forfatningsrettslige lover m.m.
Språk: Engelsk, Fransk, Portugisisk

  Australasian Legal Information Institute (AustLII)
Publisert av: AustLii
Emner: Fagområder generelt, Rettskilder generelt, Australia, New Zealand, Offentlige organer, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Lenker til rettskilder og myndigheter fra Australia og Nez Zealand.
Språk: Engelsk

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Publisert av: Regjeringen
Emner: Forvaltning, Barnerett, Norge, Diskriminering, Offentlige organer, Likestilling
Beskrivelse: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, integrering av innvandrere, likestilling, antidiskriminering og forbrukerpolitikk.
Språk: Engelsk, Norsk, Samisk

  Barnombudsmannen
Publisert av: Barnombudsmannen
Emner: Forvaltning, Barnerett, Sverige, Offentlige organer
Beskrivelse: Barneombudet i Sverige. Endel informasjon på andre språk. Lenker til barnekonvensjonen på en rekke språk, samt andre lenker.
Språk: Svensk

  Bedriftsdemokratinemnda
Publisert av: Regjeringen
Emner: Selskapsrett, Offentlige organer, Norge, Lover, Klageorganer
Beskrivelse: Bedriftsdemokratinemnda har myndighet til å gjøre unntak fra lov og forskrifter om ansattes rett til representasjon i aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, kommandittselskaper og statsforetaks styrende organer. Nemnda er også gitt myndighet til å etablere fellesordninger (konsernordninger) og avgjøre klager i forbindelse med valg til styringsorganene.
Språk: Norsk, Samisk

  Beskæftigelsesministeriet
Publisert av: Regeringen
Emner: Forvaltning, Forarbeider, Arbeidsrett, Danmark, Offentlige organer, Lover, Arbeidsmiljø
Beskrivelse: Det danske arbeidsdepartementet. Siden innholder lenker til lover, lovforslag m.m. innenfor arbeidsrett.
Språk: Engelsk, Dansk

  Bioteknologinemnda
Publisert av: Bioteknologinemnda
Emner: Etikk, Norge, Uttalelser, Offentlige organer, Litteratur i fulltekst, Rapporter, Bioteknologi, Forvaltning
Beskrivelse: Frittstående og rådgivende instans oppnevnt av Regjeringen, hjemlet i bioteknologiloven og genteknologiloven. Lover, uttalelser og publikasjoner.
Språk: Norsk

  borger.dk
Publisert av: Digitaliseringsstyrelsen
Emner: Offentlige organer, Danmark
Beskrivelse: Veiviser til offentlig informasjon i Danmark: samfunnsforhold, myndigheter (over 8000 adresser), lovgivning, offentlige publikasjoner m.m.

  Brottsoffermyndigheten
Publisert av: Brottsoffermyndigheten
Emner: Offentlige organer, Sverige, Voldsofre, Andre offentlige organer, Erstatningsrett
Beskrivelse: Svenske myndigheters organ som behandler søknad om voldsoffererstatning
Språk: Svensk

  BRÅ
Publisert av: Brottsförebyggande rådet
Emner: Forvaltning, Kriminologi, Rettsvesen, Offentlige organer, Statistikk, Sverige, Kriminalomsorg
Beskrivelse: Brå er ett sentrum for forsknings- og utviklingsvirksomhet innenfor rettsvesen. Er ansvarlig for den offisielle kriminalstatistikken i Sverige. Brå skal bidra til kunnskapsutvikling på det krimanlpolitiske området samt fremme arbeidet med kriminalprevansjon.
Språk: Engelsk, Svensk

  Bufetat
Publisert av: Barne, ungdoms- og familiedirektoratet
Emner: Familierett, Andre jurisdiksjoner, Offentlige organer, Foreldre, Forvaltning, Barnerett
Beskrivelse: Barne-, ungdoms- og familieetaten.
Språk: Engelsk, Norsk, Samisk

  Bundeskartellamt
Emner: Konkurranserett, Offentlige organer, Forvaltning, Tyskland, Annen praksis
Beskrivelse: Konkurransetilsynet i Tyskland. Noen sammendrag av avgjørelser på engelsk.
Språk: Tysk, Engelsk

  Bundesministerium der Finanzen (BMF)
Publisert av: Die Bundesregierung, Bundesministerium der Finanzen
Emner: Skatterett, Tyskland, Offentlige organer, Rundskriv, Forvaltning, Fagområder generelt
Beskrivelse: Det tyske finansdepartmentet. Med bl.a.BMF-Schreiben, rundskriv fra finansdepartementet til skattemyndighetene. Under "glossar" ligger forklaringer til en rekke skatterelaterte begrep.
Språk: Fransk, Engelsk, Tysk

  Bundesministerium der Justiz
Publisert av: Die Bundesregierung, Bundesministerium der Justiz
Emner: Forvaltning, Fagområder generelt, Offentlige organer, Tyskland, Lover
Beskrivelse: Det tyske justisdepartementet. Lenker til lover og lovforslag, informasjon om sentrale rettsområder.
Språk: Tysk, Engelsk

  Bundesrat
Publisert av: Bundesrat
Emner: Fagområder generelt, Offentlige organer, Parlamenter, Tyskland
Beskrivelse: Forbundsrådet, andrekammeret i den tyske nasjonalforsamlingen.
Språk: Tysk, Engelsk, Fransk

  Børnerådet
Publisert av: Børnerådet
Emner: Barnerett, Danmark, Offentlige organer
Beskrivelse: Statlig dansk råd med oppgave å sikre barns rettigheter.
Språk: Dansk

  Canada's Parliament
Publisert av: Parliament of Canada
Emner: Offentlige organer, Parlamenter, Fagområder generelt, Canada
Beskrivelse: Canadas nasjonalforsamling.
Om utgiver: Parlement du Canada
Språk: Fransk, Engelsk

  Canada site
Publisert av: Government of Canada
Emner: Canada, Offentlige organer, Forvaltningsrett, Forvaltning, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Offentlig informasjon fra Canadas regjering: statsministeren, departementene, statsetater, publikasjoner. Lenker til provinser og territorier.
Språk: Engelsk, Fransk

  Competition & Markets Authority CMA
Publisert av: Competition & Markets Authority CMA
Emner: Andre offentlige organer, Offentlige organer, Konkurranserett, Storbritannia
Beskrivelse: Konkurransetilsynet i Storbritannia
Språk: Engelsk

  Congreso de los Diputados
Emner: Parlamenter, Offentlige organer, Spania, Fagområder generelt
Beskrivelse: Hjemmesiden til Spanias nasjonalforsamling - kongressen.

Språk: Engelsk, Spansk

  Conseil Constitutionnel
Publisert av: Conseil constitutionnel
Emner: Annen praksis, Grunnlover, Forvaltningsrett, Rettspraksis, Frankrike, Offentlige organer, Statsforfatningsrett
Beskrivelse: Offisielt nettsted for Det konstitusjonelle råd, som kan prøve lovgivnings- og forvaltningsvedtak i forhold til forfatningen. Forfatningsdomstolen i Frankrike. Avgjørelser i fulltekst 1958-. (Nesten komplett arkiv over avgjørelser i fulltekst) Utvalgte avgjørelser oversatt til andre språk.
Språk: Spansk, Tysk, Fransk, Engelsk, Italiensk

  Correctional Service of Canada
Publisert av: Correctional Service of Canada
Emner: Offentlige organer, Fagområder generelt, Kriminalomsorg, Canada
Beskrivelse: Kriminalomsorgen i Canada
Språk: Fransk, Engelsk

  Cour des Comptes
Publisert av: Cour de comptes
Emner: Offentlige organer, Forvaltning, Revisjon, Frankrike
Beskrivelse: Frankrikes riksrevisjon.
Språk: Fransk

  Datainspektionen
Publisert av: Datainspektionen
Emner: Forvaltning, Sverige, Personvern, Offentlige organer
Beskrivelse: Datatilsynet i Sverige. Lover, rapporter m.m. angående personvern. Informasjon om datainspektionen finnes på en rekke språk.
Språk: Svensk

  Datatilsynet
Publisert av: Datatilsynet (Norge)
Emner: Offentlige organer, Forvaltning, Norge, Personvern
Beskrivelse: Forvaltningsorgan for saker som angår personopplysningsloven.
Språk: Engelsk, Norsk

  Datatilsynet (Danmark)
Publisert av: Datatilsynet (Danmark)
Emner: Danmark, Offentlige organer, Personvern, Forvaltning
Beskrivelse: Danmarks forvaltningsorgan for saker som angår personopplysninger. Lovgivning og andre dokumenter i fulltekst.
Språk: Dansk, Engelsk

  Den norske kirke
Publisert av: Den norske kirke
Emner: Kirkerett, Norge, Forarbeider, Lover, Kirker, Offentlige organer, Rundskriv, Forvaltning, Statutter, Forskrifter og Kongelige resolusjoner
Beskrivelse: Her presenteres nyheter og aktuelle saker fra kirkens sentrale organer. Nettsiden inneholder også vedtekter og uttalelser, troslære, kirkens historie, statistikk og opplysninger om kirkens organisasjon. Under overskriften "Kirken fra A til Å" er det en lenke til et leksikon.
Språk: Norsk, Engelsk

  Department of Justice - Antitrust Division
Publisert av: U.S. Department of Justice
Emner: Konkurranserett, Offentlige organer, Forvaltning, USA
Beskrivelse: Inneholder forskjellige dokumenter vedr. antitrust, bl.a. rettssaker, pressemeldinger, 1994-
Språk: Engelsk

  Department of Trade & Industry - Oil & Gas Directorate
Publisert av: Government Digital Service
Emner: Forvaltningsrett, Offentlige organer, Petroleumsrett, Storbritannia, Forvaltning
Beskrivelse: Direktorat for olje- og gassproduksjon, Storbritannia.
Språk: Engelsk

  Der Schweizerische Bundesrat
Publisert av: Schweizerischen Eidgenossenschaft
Emner: Fagområder generelt, Regjeringer, Sveits, Offentlige organer
Beskrivelse: Regjeringen i Sveits
Språk: Fransk, Tysk, Italiensk, Engelsk

  Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Publisert av: Det kriminalitetsforebyggende råd
Emner: Norge, Offentlige organer, Forvaltning, Kriminologi
Beskrivelse: Kråd er regjeringens spesialorgan for forebygging av kriminalitet og oppnevnes i statsråd for tre år av gangen. Administrativt er rådet knyttet til Justis- og politidepartementet, men det er faglig uavhengig.
Språk: Norsk

  Deutscher Bundestag
Publisert av: Deutscher Bundestag
Emner: Offentlige organer, Tyskland, Fagområder generelt, Parlamenter
Beskrivelse: Forbundsdagen, førstekammeret i den tyske nasjonalforsamlingen. Med database for dokumenter fra 1998-.
Språk: Fransk, Tysk, Engelsk

  Die Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Publisert av: Schweizerischen Eidgenossenschaft
Emner: Offentlige organer, Forvaltning, Sveits, Oversatte lover, Annen praksis
Beskrivelse: Offentlig informasjon fra regjering, forbundskansler og underlagte føderale organer i Sveits, med lenker til myndighetene i kantonene. Tekst på tysk, fransk og italiensk. Utvalgt stoff på retoromansk og engelsk.
Språk: Italiensk, Engelsk, Fransk, Tysk

  Die Bundeskanzlerin - Der Bundeskanzler
Publisert av: Die Bundesregierung
Emner: Fagområder generelt, Tyskland, Regjeringer, Offentlige organer
Beskrivelse: Forbundskansleren, regjeringssjefen i Tyskland.
Språk: Engelsk

  Die Bundesregierung
Publisert av: Die Bundesregierung
Emner: Regjeringer, Grunnlover, Offentlige organer, Tyskland, Lover, Fagområder generelt
Beskrivelse: Regjeringen i Tyskland, departementene, lover, samfunnsinformasjon.
Språk: Tysk, Fransk, Engelsk

  Die Bundesversammlung - Das Schweizer Parlament
Publisert av: Die Bundesversammlung - Das Schweizer Parlament
Emner: Parlamenter, Fagområder generelt, Sveits, Offentlige organer
Beskrivelse: Hjemmesiden til det sveitsiske parlament.
Språk: Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk

  Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT
Publisert av: Direktoratet for forvaltning og IKT
Emner: Forvaltning, Forvaltningsrett, Norge, Offentlige organer, Offentlig rett
Beskrivelse: Direktoratet vart oppretta 1. januar 2008 og består av tidlegare Statskonsult, Noreg.no og E-handelssekretariatet. Det er også overført enkelte oppgåver og stillingar frå Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Difi har tilsette både i Oslo og Leikanger.
Språk: Norsk

  Direktoratet for kriminalforsorgen (Danmark)
Publisert av: Direktoratet for Kriminalforsorgen
Emner: Rettsvesen, Kriminalomsorg, Forvaltning, Offentlige organer, Danmark, Fagområder generelt
Beskrivelse: Kriminalomsorgen i Danmark.
Språk: Dansk

  Diskrimineringsombudsmannen
Publisert av: Diskrimineringsombudsmannen
Emner: Offentlige organer, Sverige, Diskriminering, Andre offentlige organer, Likestilling
Beskrivelse: Statlig myndighet som overvåker den svenske likestillingsloven.
Språk: Svensk

  Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet
Publisert av: Klagenemda for behandling i utlandet
Emner: Pasienter, Helserett, Offentlige organer, Norge
Beskrivelse: Nemnda er en uavhengig nemnd som avgjør klager over vedtak fattet av kontorene ved de regionale helseforetakene om avslag på søknad om dekning av utgifter til behandling i utlandet.
Språk: Norsk

  Domstolsstyrelsen
Publisert av: Regeringen, Danmarks domstole
Emner: Danmark, Offentlige organer, Fagområder generelt, Domstoler, Forvaltning
Beskrivelse: Den danske Domstolsstyrelsen har som oppgave å administrere og utvikle Danmarks Domstole. Noe informasjon på engelsk, fransk og arabisk.
Språk: Dansk

  Energimyndigheten
Publisert av: Energimyndigheten
Emner: Offentlige organer, Forvaltning, Sverige, Energirett
Beskrivelse: Statens energimyndighet er den sentrale forvaltningsmyndighet i Sverige for spørsmål om anvendelse og tilførsel av energi. Beskrivelser om Energimyndigheten på en rekke språk.
Språk: Svensk

  Eriik
Publisert av: Estonian Information System's Authority
Emner: Offentlige organer, Estland
Beskrivelse: Engelskspråklig nettsted for offentlig informasjon fra Estland.
Språk: Engelsk

  Erstatningsnævnet
Publisert av: Erstatningsnævnet
Emner: Voldsofre, Offentlige organer, Erstatningsrett, Danmark, Forvaltning, Lover
Beskrivelse: Erstatningsnævnet og dets sekretariat sørger for behandling av søknader om erstatning i henhold til offererstatningsloven i Danmark.
Språk: Dansk

  European Patent Office (EPO)
Publisert av: European Patent Office - EPO
Emner: Internasjonalt samarbeid, Offentlige organer, Immaterialrett, Europa, Traktater
Beskrivelse: EPO er Det europeiske patentkontoret. Informasjon om kontoret og dets arbeid. Lenker til regelverk, bl.a. Den europeiske patentkonvensjonen (European Patent Convention, EPC).
Språk: Fransk, Engelsk, Tysk

  FBI
Publisert av: U.S. Department of Justice
Emner: Offentlige organer, USA, Politi, Kriminalitet
Beskrivelse: Nettstedet til Federal Bureau of Investigation (FBI), en føderal etat for etterforskning av kriminalitet underlagt det amerikanske justisdepartementet. Nettstedet inneholder blant annet beskrivelse av FBIs organisasjon og arbeid.
Språk: Engelsk

  Federal Communications Commission (FCC)
Publisert av: Federal Communications Commission
Emner: Forskrifter og Kongelige resolusjoner, USA, Lover, Offentlige organer, Telekommunikasjonsrett, Andre offentlige organer
Beskrivelse: Den føderale reguleringsmyndighet i fht telekommunikasjon i USA, inneholder bl.a. lover, forskrifter oa rettskilder.
Språk: Engelsk

  Federal resources
Publisert av: Thomson Reuters
Emner: USA, Fagområder generelt, Offentlige organer
Beskrivelse: Lenker til føderale myndigheter i USA. Fra FindLaw.
Språk: Engelsk

  Finanstilsynet
Publisert av: Finanstilsynet
Emner: Standarder, Inkasso, Rundskriv, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Høringer, Revisjon, Regnskapsrett, Lover, Eiendomsmegling, Klageorganer, Pensjoner, Forsikringsrett, Selskapsrett, Offentlige organer, Litteratur i fulltekst, Norge, Bankrett, Finansrett, Årsmeldinger
Beskrivelse: Finanstilsynet er et selvstendig styringsorgan, underlagt finansdepartementet, som bygger på lover og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og Finansdepartementet og på internasjonale standarder for finansielt tilsyn.

Finanstilsynet skal arbeide for at banker, forsikringsselskaper og finansieringsforetak følger lover og regler som er vedtatt for finansmarkedet. Det samme gjelder verdipapirforetak, børs og autoriserte markedsplasser, verdipapirregistre, eiendomsmeglere, e-pengeforetak, revisorer og regnskapsførere.

Språk: Norsk, Engelsk

  Folketinget
Publisert av: Folketinget
Emner: Fagområder generelt, Danmark, Parlamenter, Offentlige organer
Beskrivelse: Danmarks nasjonalforsamling. Informasjon om lovarbeid, valg, partiene m.m. Forarbeider og andre dokumenter tilbake til 1997-98.
Språk: Dansk, Engelsk

  Folketingets Ombudsmand
Publisert av: Folketingets Ombudsmand
Emner: Danmark, Uttalelser, Offentlige organer, Annen praksis, Forvaltningsrett, Litteratur i fulltekst, Forvaltning
Beskrivelse: Folketingets Ombudsmand i Danmark skal kontrollere statlige og kommunale myndigheder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder.
Språk: Tysk, Dansk, Russisk, Engelsk, Spansk, Fransk

  Forbrukerombudet
Publisert av: Forbrukerombudet
Emner: Lover, Offentlige organer, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Forvaltning, Annen praksis, Rettspraksis, Norge, Standarder, Forbrukerrett
Beskrivelse: Forbrukerombudet, et forvaltningsorgan som bl.a. skal medvirke til å beskytte forbrukerne mot urimelig markedsføring, presenterer her sin virksomhet samt aktuelle lover og forskrifter. Noe på engelsk.
Språk: Norsk

  Forbrukerrådet
Publisert av: Forbrukerrådet
Emner: Norge, Forbrukerrett, Organisasjoner og foreninger, Forvaltning, Offentlige organer, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Forbrukerrådet er en interesseorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge. Tematiske innganger med informasjon.
Språk: Norsk

  Fürstentum Liechtenstein
Publisert av: Regierung des Fürstentums Liechtenstein
Emner: Liechtenstein, Forvaltning, Offentlige organer, Forvaltningsrett
Beskrivelse: Nettsted med offentlig informasjon og lenker til offentlige tjenester.
Språk: Tysk, Engelsk

  Føderasjonsrådet
Publisert av: The Council of the Federation - Russland
Emner: Russland, Offentlige organer, Parlamenter, Fagområder generelt
Beskrivelse: Overhuset i Russlands nasjonalforsamling. Generell informasjon på engelsk.
Språk: Russisk

  Giustizia.it
Publisert av: Ministero della Giustizia
Emner: Offentlige organer, Italia, Forvaltning, Fagområder generelt
Beskrivelse: Justisdepartementet i Italia.
Språk: Italiensk

  GlobaLex : Research Guide on International Health Law
Publisert av: GlobaLex
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Internasjonalt, Helserett, Organisasjoner og foreninger, Offentlige organer
Beskrivelse: Lenkesamling og bibliografi for sentrale ressurser innen internasjonal helserett av Chenglin Liu.
Språk: Engelsk

  gov.ie
Publisert av: Government of Ireland
Emner: Forvaltning, Irland, Forvaltningsrett, Offentlige organer
Beskrivelse: Offentlig informasjon fra Irland
Språk: Engelsk

  GOV.UK
Publisert av: Government Digital Service
Emner: Storbritannia, Offentlige organer
Beskrivelse: Offentlig informasjon fra regjeringen i Storbritannia. Erstatter Directgov og Businesslink.
Språk: Engelsk

  Government Offices of Iceland
Publisert av: Government of Iceland
Emner: Regjeringer, Offentlige organer, Oversatte lover, Island, Fagområder generelt
Beskrivelse: Islands regjering med lenker til statsministerens kontor, departementene, offentlig statistikk og engelske versjoner av grunnloven, offentlighetsloven og forvaltningsloven. Under hvert departement finnes oversatte lover i utvalg.
Om utgiver: Stjórnarráð Íslands
Språk: Islandsk, Engelsk

  Government of the Netherlands
Publisert av: Rijksoverheid
Emner: Fagområder generelt, Nederland, Offentlige organer, Regjeringer
Om utgiver: Regjeringen i Nederland
Språk: Engelsk

  Governo de Portugal
Publisert av: Governo da República Portuguesa
Emner: Regjeringer, Offentlige organer, Fagområder generelt, Portugal
Beskrivelse: Hjemmesiden til den portugisiske regjeringen.
Språk: Portugisisk

  Governo Italiano
Publisert av: Governo Italiano
Emner: Offentlige organer, Italia, Fagområder generelt, Regjeringer
Beskrivelse: Italias regjering
Språk: Italiensk

  Guide to Legal Research in Honduras
Publisert av: GlobaLex
Emner: Offentlige organer, Honduras, Rettssystem, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Juridiske lenkesamlinger, Fagområder generelt
Beskrivelse: Oversikt over Honduras rettssystem med lenker til rettskilder og institusjoner. Av José Miguel Álvarez og Jessica Ramos for GlobaLex.
Språk: Engelsk

  Guide to Legal Research in the Federal Republic of Serbia and Montenegro
Publisert av: GlobaLex
Emner: Fagområder generelt, Serbia, Juridiske lenkesamlinger, Offentlige organer, Rettssystem, Montenegro
Beskrivelse: Oversikt over Serbia og Montenegros rettssystem med lenker til institusjoner. Av Jelena Glisic for GlobaLex.
Om utgiver: Published by the Hauser Global Law School Program at NYU School of Law.
Språk: Engelsk

  Hellenic Parliament
Publisert av: Hellenic Parliament
Emner: Hellas, Parlamenter, Fagområder generelt, Offentlige organer
Beskrivelse: Hjemmesiden til den greske nasjonalforsamlingen.
Språk: Engelsk

  Helsedirektoratet
Publisert av: Helsedirektoratet
Emner: Sosialrett, Forvaltning, Helserett, Offentlige organer, Norge
Beskrivelse: Kompetanse- og forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet samt med oppgaver fra Kommunal- og regionaldepartementet.
Språk: Engelsk, Norsk

  Helsetilsynet
Publisert av: Helsetilsynet
Emner: Klageorganer, Helserett, Sosialrett, Forvaltning, Barnerett, Offentlige organer, Norge
Beskrivelse: Har det overordnete tilsyn med all helsetjeneste i Norge, og ivaretar forvaltningsoppgaver knyttet til utøvelse av tilsynet.
Språk: Norsk

  Her Majesty's Court Service
Publisert av: Her Majesty's Courts and Tribunals Service
Emner: Forvaltning, England, Wales, Offentlige organer, Domstoler
Beskrivelse: Offisiell informasjon om domstolsvesenet i Wales og England.
Språk: Engelsk

  het Parlement - le Parlement
Publisert av: het Parlement - Belgia
Emner: Fagområder generelt, Belgia, Parlamenter, Offentlige organer
Beskrivelse: Belgias parlament. Noe informasjon på tysk og engelsk.
Om utgiver: le Parlement
Språk: Fransk, Nederlandsk

  Home Office
Publisert av: Government Digital Service
Emner: Forvaltning, Storbritannia, Offentlige organer
Beskrivelse: Innenriksdepartementet i Storbritannia.
Språk: Engelsk

  Husbanken
Publisert av: Husbanken
Emner: Norge, Sosialrett, Offentlige organer, Boligrett, Rettskilder generelt, Andre offentlige organer, Banker
Beskrivelse: Etat under Kommunal- og regionaldepartementet. Inneholder bl.a. regler om bostøtte og komplett regelverk for tildeling av lån og tilskudd.
Språk: Norsk

  Inkassoklagenemnda
Publisert av: Inkassoklagenemnda
Emner: Forvaltning, Klageorganer, Inkasso, Annen praksis, Norge, Offentlige organer, Forbrukerrett
Beskrivelse: Klagenemnd for inkassosaker mot forbrukere, sammensatt av representanter for inkassobransjen og Forbrukerrådet. Arkiv for avgjørelser i fulltekst.
Språk: Norsk

  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Publisert av: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Emner: Offentlige organer, Flyktningerett, Norge
Beskrivelse: Opprettet 1. januar 2006 for å være et kompetansesenter og en pådriver for integrering og mangfold. Direktoratet samarbeider med innvandrerorganisasjoner og -grupper, kommuner, statlige etater og privat sektor. IMDi gir råd og iverksetter statlig politikk. Inneholder bl.a. lover, forskrifter og rundskriv.
Språk: Norsk, Engelsk

  Intellectual Property Office
Publisert av: Department for Business Innovation and Skills
Emner: Offentlige organer, Storbritannia, Immaterialrett
Beskrivelse: Det britiske kontoret for immaterialrett. Lover og praktisk informasjon om varemerker, opphavsrett, mønsterbeskyttelse og patenter.
Språk: Engelsk

  Internal Revenue Services - IRS
Publisert av: United States Department of the Treasury
Emner: Offentlige organer, USA, Skatterett
Beskrivelse: Nettstedet til Internal Revenue Service (IRS), det føderale skattedirektoratet i USA. Direktoratet krever inn skatter og håndhever den amerikanske skatteloven.
Språk: Kinesisk, Russisk, Engelsk, Spansk

  IT- og telestyrelsen
Publisert av: IT- og Telestyrelsen
Emner: Lover, Forvaltning, Telekommunikasjonsrett, Statistikk, Forarbeider, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Danmark, Litteratur, Offentlige organer, Rettsinformatikk
Beskrivelse: En del av Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i Danmark. Lenker til lover og regler innen it- og teleområdet, samt til diverse publikasjoner i fulltekst.
Språk: Dansk, Engelsk

  Justitiedepartementet
Publisert av: Regeringskansliet
Emner: Offentlige organer, Fagområder generelt, Forvaltning, Sverige
Beskrivelse: Justisdepartementet i Sverige.
Språk: Svensk, Engelsk

  Justitieministeriet - Oikeusministeriö
Publisert av: Statsrådet - Valtioneuvosto
Emner: Forvaltning, Fagområder generelt, Offentlige organer, Finland
Beskrivelse: Hjemmesiden til justisdepartementet i Finland.
Språk: Svensk, Engelsk, Finsk

  Justitsministeriet
Publisert av: Regeringen
Emner: Rapporter, Offentlige organer, Lover, Forskningspublikasjoner, Danmark, Forvaltning, Fagområder generelt
Beskrivelse: Justisdepartementet i Danmark. Forskningsrapporter, andre utredninger, lover m.m.
Språk: Dansk

  Klima- og miljødepartementet
Publisert av: Regjeringen
Emner: Forvaltning, Offentlige organer, Norge, Miljørett
Beskrivelse: Klima- og miljødepartementet (KLD) har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk
Språk: Engelsk, Samisk, Norsk

  Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker - Gjenopptakelseskommisjonen
Publisert av: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Emner: Andre offentlige organer, Straffeprosess, Offentlige organer, Norge
Beskrivelse: Uavhengig organ som skal ta stilling til om en domfelt med rettskraftig dom skal få ny behandling av sin sak i retten. Inneholder dokumenter og avgjørelser fom 2004.
Språk: Norsk

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Publisert av: Regjeringen
Emner: Offentlige organer, Fagområder generelt, Norge, Forvaltning
Beskrivelse: Departementet (KMD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, valgjennomføring, statleg arbeidsgivarpolitikk, samar og nasjonale minoritetar, kart- og geodatapolitikken.
Språk: Engelsk, Norsk, Samisk

  Konfliktrådet
Publisert av: Konfliktrådet
Emner: Fagområder generelt, Offentlige organer, Tvisteløsning, Andre offentlige organer, Norge
Beskrivelse: Konfliktrådsordningen er underlagt Justisdepartementet som en del av strafferettspleien. Her finnes bl.a. oversikt over alle konfliktrådene i Norge, statistikk og lover.
Språk: Norsk

  Konkurransetilsynet
Publisert av: Konkurransetilsynet
Emner: Konkurranserett, Annen praksis, Litteratur i fulltekst, Norge, Forvaltning, Offentlige organer, Lover
Beskrivelse: Etat under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Konkurransetilsynets hovedoppgave er å håndheve konkurranseloven.
Språk: Norsk, Engelsk, Samisk

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Publisert av: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Emner: Konkurranserett, Offentlige organer, Offentlige anskaffelser, Forvaltning, Forbrukerrett, Rettskilder generelt, Danmark
Beskrivelse: Etat under Økonomi- og Erhvervsministeriet i Danmark. Lover og forskrifter, rapporter i fulltekst om konkurranse, energi, anbud, statsstøtte. Avgjørelser i fulltekst 1998-. Nyhetsbrevet KonkurrenceNyt 1996-.
Språk: Dansk

  Konkurrensverket
Publisert av: Konkurrensverket
Emner: Offentlige organer, Forvaltning, Konkurranserett, Rettspraksis, Lover, Markedsrett, Sverige
Beskrivelse: Etat under Näringsdepartementet i Sverige. Lover og forskrifter, rapporter i fulltekst. Avgjørelser i fulltekst sept. 1998-. Sammendrag av ankesaker pådømt av Stockholms tingsrätt og Marknadsdomstolen 1997-. Nyhetsbrevet Konkurrensnytt 2000-.
Språk: Svensk, Engelsk

  Konkursrådet
Publisert av: Konkursrådet
Emner: Offentlige organer, Skjemaer og formularer, Norge, Uttalelser, Konkursrett, Forvaltning, Rundskriv, Litteratur i fulltekst
Beskrivelse: Konkursrådet er et veiledende og rådgivende organ tilknyttet Justis- og beredskapsdepartementet.

Det kan blant annet avgi uttalelser om prinsipielle spørsmål som vedrører bobehandling.

Disse finnes på nettstedet, i tillegg til regelverk, fagartikler, oversikt over rettsavgjørelser m.m.

Språk: Norsk

  Kontoret for voldsoffererstatning
Publisert av: Kontoret for voldsoffererstatning
Emner: Forvaltning, Offentlige organer, Voldsofre, Erstatningsrett, Norge
Beskrivelse: Statlig forvaltningsorgan som behandler søknader om voldsoffererstatning fra personer som er påført personskade som følge av straffbar voldshandling. Direktorat direkte underlagt Justisdepartementet.
Språk: Norsk

  Landesverwaltung Fürstenum Liechtenstein
Publisert av: Liechtensteinische Landesverwaltung
Emner: Fagområder generelt, Forvaltning, Liechtenstein, Offentlige organer
Beskrivelse: Hjemmesiden til forvaltningen i Liechtenstein.
Språk: Tysk

  Lanic (Latin American Network Center)
Publisert av: University of Texas
Emner: Fagområder generelt, Offentlige organer, Rettskilder generelt, Juridiske lenkesamlinger, Amerika
Beskrivelse: Lenkesamling for de latinamerikanske land. Bl.a. myndigheter, menneskerettigheter og rettsvesen.
Språk: Engelsk

  Ligebehandlingsnævnet
Publisert av: Ligebehandlingsnævnet
Emner: Likestilling, Arbeidsrett, Annen praksis, Offentlige organer, Klageorganer, Lover, Danmark
Beskrivelse: Ligebehandlingsnævnet er en samlet nemd for behandling av klager over forskjellsbehandling i Danmark. Lenker til lover og regler samt avgjørelser.
Språk: Dansk

  Likestillings- og diskrimineringsombudet - LDO
Publisert av: Likestillings- og diskrimineringsombudet
Emner: Offentlige organer, Uttalelser, Klageorganer, Rettskilder generelt, Norge, Likestilling
Beskrivelse: Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og alder. Ombudet håndhever diskrimineringsforbudene i lovverket, gir veiledning og er en pådriver for likestilling og mangfold. Nettstedet inneholder informasjon om norsk lovgivning, relaterte FN-konvensjoner, høringsuttalelser, klagesaker, og annet.

  Løgtingíð
Publisert av: Løgtingið
Emner: Offentlige organer, Færøyene, Parlamenter
Beskrivelse: Hjemmesiden til parlamentet på Færøyene.
Språk: Færøysk

  Mattilsynet
Publisert av: Mattilsynet
Emner: Forvaltning, Dyrevern, Norge, Offentlige organer, Miljørett, Landbruksrett
Beskrivelse: Nettstedet til Mattilsynet, statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler.
Språk: Norsk

  Medietilsynet
Publisert av: Medietilsynet
Emner: Rapporter, Klageorganer, Forvaltning, Offentlige organer, Lover, Litteratur, Medierett, Norge
Beskrivelse: Medietilsynet fører tilsyn med det omfattende området vi til daglig kaller media. Oppgavene omfatter for eksempel bevisstgjøring om barns bruk av Internett og dataspill, regler for radio- og tv-sendinger, og aldersgrensesetting for kinofilm og videogramregistrering. Tilsynet håndterer også tilskuddsordninger, og fører dessuten tilsyn med markeds- og eierforhold i dagspresse og kringkasting. Noe lenker til relevant lovgivning under de ulike temaene.
Språk: Samisk, Norsk

  Miljødirektoratet
Publisert av: Klima- og forurensningsdirektoratet
Emner: Norge, Rettskilder generelt, Forvaltning, Offentlige organer, Forurensning, Miljørett
Beskrivelse: Miljødirektoratet er fra 1. juli 2013 en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).
Sidene inneholder publikasjoner i fulltekst, lover, forskrifter, direktiv, oversikt over farlige produkter m.m.
Språk: Norsk, Engelsk

  Miljøministeriet
Publisert av: Regeringen
Emner: Fagområder generelt, Offentlige organer, Forarbeider, Lover, EU, Danmark
Beskrivelse: Det danske miljødepartementets nettsted. Inneholder bl.a. lenker til gjeldende miljølovgivning og lovforslag. Samt EU-lovgivning.
Språk: Dansk, Engelsk

  Miljøstyrelsen
Publisert av: Miljøstyrelsen
Emner: Offentlige organer, Danmark, Miljørett, Forvaltning
Beskrivelse: Administrerer lovgivningen om miljøbeskyttelse. Underlagt Miljøministeriet i Danmark.
Språk: Engelsk, Dansk

  Ministère de la Justice
Publisert av: Ministère de la Justice et des Libertés
Emner: Offentlige organer, Frankrike, Fagområder generelt, Forvaltning
Beskrivelse: Det franske justisdepartementet. Informasjon om rettsvesenet, adresser, rapporter, skjemaer, juridisk ordliste, kriminalstatistikk.
Språk: Fransk

  Ministeriet for sundehed- og forebyggelse - SUM
Publisert av: Regeringen
Emner: Helserett, Offentlige organer, Fagområder generelt, Danmark
Beskrivelse: Hjemmesiden til Ministeriet for sundehed- og forebyggelse, primært rettet mot borgere, andre offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner samt presse.
Språk: Engelsk, Dansk

  Myndigheten för radio och tv
Publisert av: Myndigheten för radio och tv
Emner: Offentlige organer, Sverige, Medierett
Beskrivelse: Sveriges medietilsyn. Publikasjoner i fulltekst.
Språk: Svensk

  Národná rada Slovenskej republiky
Publisert av: National council of the Slovak republic
Emner: Parlamenter, Slovakia, Offentlige organer, Rettskilder
Beskrivelse: Hjemmesiden til Slovakias parlament. Noe informasjon på engelsk.
Språk: Slovakisk, Engelsk

  Nations of the world
Publisert av: Library of Congress
Emner: Offentlige organer, Oseania, Juridiske lenkesamlinger, Europa, Afrika, Amerika, Asia, Fagområder generelt, Rettskilder generelt
Beskrivelse: Pekere til lover, offentlige myndigheter mm., sammenstilt av Kongressbiblioteket i USA. Omfatter de fleste land i verden.
Språk: Engelsk

  Nations of the World - Estonia
Publisert av: Library of Congress
Emner: Rettskilder generelt, Fagområder generelt, Juridiske lenkesamlinger, Offentlige organer, Estland
Beskrivelse: Lenker til rettskilder, sentrale myndigheter og til andre lenkesamlinger, samlet av Kongressbiblioteket i USA.
Språk: Engelsk

  Nations of the World - Iceland
Publisert av: Library of Congress
Emner: Offentlige organer, Fagområder generelt, Island, Juridiske lenkesamlinger, Rettskilder generelt
Beskrivelse: Lenker til grunnloven, myndigheter, generell samfunnsinformasjon, andre startsider mm. Fra Kongressbiblioteket i USA.
Språk: Engelsk

  Nations of the World - Portugal
Publisert av: Library of Congress
Emner: Portugal, Fagområder generelt, Juridiske lenkesamlinger, Offentlige organer, Rettskilder generelt
Beskrivelse: Lenker til rettskilder, sentrale myndigheter og til andre lenkesamlinger, samlet av Kongressbiblioteket i USA.
Språk: Engelsk

  Nations of the World - Russia
Publisert av: Library of Congress
Emner: Fagområder generelt, Offentlige organer, Rettskilder generelt, Russland, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Lenker til rettskilder, sentrale myndigheter og til andre lenkesamlinger, samlet av Kongressbiblioteket i USA.
Språk: Engelsk

  Nations of the World - Spain
Publisert av: Library of Congress
Emner: Fagområder generelt, Juridiske lenkesamlinger, Rettskilder generelt, Spania, Offentlige organer
Beskrivelse: Lenker til rettskilder, sentrale myndigheter og til andre lenkesamlinger, samlet av Kongressbiblioteket i USA.
Språk: Engelsk

  Natur- og Miljøklagenævnet
Publisert av: Natur- og Miljøklagenævnet
Emner: Klageorganer, Offentlige organer, Annen praksis, Danmark, Miljørett
Beskrivelse: Øverste klageinstans for en rekke avgjørelser truffet i henhold til danske miljølover. Avgjørelser i fulltekst. Kronologisk liste og søkefunksjon.
Språk: Dansk

  Norden
Publisert av: Nordisk ministerråd, Nordisk råd
Emner: Færøyene, Danmark, Grønland, Sverige, Norge, Fagområder generelt, Finland, Åland, Island, Offentlige organer, Norden
Beskrivelse: Nordisk råd er et samarbeidsorgan for nasjonalforsamlingene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Ministerrådet er regjeringenes samarbeidsorgan. Nettstedet inneholder generell informasjon om de nordiske land og nordisk samarbeid.
Språk: Engelsk, Svensk, Dansk, Finsk, Islandsk, Norsk

  norge.no
Publisert av: Direktoratet for forvaltning og IKT
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Norge, Offentlige organer, Forvaltningsrett, Forvaltning
Beskrivelse: Veiviser til offentlig informasjon og offentlige tjenester. Samfunnsinformasjon, adresser, lenker, offentlige skjemaer. Søkefunksjon.
Om utgiver: Difi
Språk: Norsk, Engelsk, Samisk

  Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE
Publisert av: Norges vassdrags- og energidirektorat
Emner: Forvaltning, Offentlige organer, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Energirett, Lover, Litteratur i fulltekst, Norge, Miljørett
Beskrivelse: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er underlagt Olje- og energidepartementet med ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser.
Språk: Engelsk, Norsk

  Norsk pasientskadeerstatning - NPE
Publisert av: Norsk pasientskadeerstatning
Emner: Erstatningsrett, Offentlige organer, Norge, Pasienter, Forvaltning
Beskrivelse: Behandler krav om erstatning fra pasienter som mener seg påført skade i det offentlige helsevesenet. Informasjon, regelverk og eksempler på praksis.
Språk: Norsk

  Norwegian Tax administration.
Publisert av: Skatteetaten
Emner: Norge, Skatterett, Offentlige organer, Forvaltning, Fagområder generelt
Beskrivelse: Skattetatens internasjonale sider.
Språk: Polsk, Engelsk, Norsk

  Nærings- og fiskeridepartementet
Publisert av: Regjeringen
Emner: Forvaltning, Fiskerirett, Norge, Offentlige organer, Næringsrett, Handelsrett
Beskrivelse: Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.
Språk: Engelsk, Samisk, Norsk

  Naalakkersuisut
Publisert av: Government of Greenland - Naalakkersuisut
Emner: Regjeringer, Offentlige organer, Statsforfatningsrett, Lover, Grønland
Beskrivelse: Hjemmesiden til Grønlands regjering.
Språk: Dansk, Engelsk, Grønlandsk

  Oljedirektoratet (OD)
Publisert av: Oljedirektoratet
Emner: Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Standarder, Forvaltning, Offentlige organer, Norge, Lover, Petroleumsrett
Beskrivelse: Direktoratet fører tilsyn med petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel og på Svalbard, rådgir Olje- og energidepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet, og gir veiledning og informasjon overfor aktørene i petroleumsvirksomheten og offentligheten.
Språk: Engelsk, Norsk

  Olje- og energidepartementet
Publisert av: Regjeringen
Emner: Energirett, Offentlige organer, Petroleumsrett, Forvaltning, Norge
Beskrivelse: Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.
Språk: Samisk, Norsk, Engelsk

  Overheid.nl
Publisert av: Rijksoverheid
Emner: Forvaltningsrett, Forvaltning, Nederland, Juridiske lenkesamlinger, Offentlige organer
Beskrivelse: Offentlig informasjon, lenker til sentrale og lokale myndigheter i Nederland.
Språk: Nederlandsk, Engelsk

  Parlamentsspiegel
Publisert av: Landtags NRW
Emner: Fagområder generelt, Forvaltning, Forarbeider, Uttalelser, Lover, Offentlige organer, Juridiske lenkesamlinger, Tyskland
Beskrivelse: Integrert juridisk informasjonssystem for de tyske delstatene (Länder). For oppdatert informasjon fra delstatene, klikk "Links zu den Parlamentsdokumentationen".
Språk: Tysk

  Parliament of the Republic of Lithuania
Publisert av: Seimas
Emner: Fagområder generelt, Litauen, Parlamenter, Offentlige organer
Beskrivelse: Hjemmesiden til Seimas, Litauens parlament.
Språk: Engelsk, Litauisk

  Parliament of Ukraine
Publisert av: Verkhovna Rada of Ukraine
Emner: Rettskilder, Lover, Parlamenter, Ukraina, Offentlige organer
Beskrivelse: Parlamentet. Sammendrag av lover på engelsk.
Språk: Engelsk, Ukrainsk

  Pasient- og brukerombudet
Publisert av: Pasient- og brukerombudet
Emner: Offentlige organer, Rundskriv, Helserett, Norge, Forvaltning, Lover, Sosialrett, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Pasienter
Beskrivelse: Felles informasjonsside for Pasient- og brukerombudene i Norge. Lenker til lover, forskrifter og rundskriv.
Språk: Norsk

  Patent- og registerbestyrelsen
Publisert av: Patent- och registerstyrelsen (Finland)
Emner: Offentlige organer, Registre, Immaterialrett, Lover, Finland
Beskrivelse: Nettstedet til det finske registrerings- og patentstyret, som har ansvaret for registreringen av selskaper, stiftelser og foreninger, samt registreringen av patenter, nyttemodeller, varemerker og design. Nettstedet inneholder registre og informasjon om områdenes lovverk.
Språk: Finsk, Svensk, Engelsk

  Patent- og varemærkestyrelsen
Publisert av: Patent- og Varemærkestyrelsen (Danmark)
Emner: Offentlige organer, Skjemaer og formularer, Håndbøker og oppslagsverk, Rettspraksis, Brosjyrer, Immaterialrett, Danmark, Forvaltning, Annen praksis, Lover
Beskrivelse: Det danske patentstyret. Lenker til rettspraksis og lovverk, mye materiale i fulltekst. Egen database med tilgang til de forskjellige rettighetsregistrene.
Språk: Engelsk, Dansk

  Patentstyret
Publisert av: Patentstyret
Emner: Tolkningsuttalelser, Immaterialrett, Lover, Forvaltning, Norge, Offentlige organer, Forarbeider, Forskrifter og Kongelige resolusjoner
Beskrivelse: Hjemmesiden til Patentstyret. Lenker til norske lover og forskrifter angående patent, varemerke og design. Enkelte lover finnes også i engelsk oversettelse.
Språk: Norsk

  Patientforsikringen
Publisert av: Patientforsikringen
Emner: Forsikringsrett, Offentlige organer, Organisasjoner og foreninger, Erstatningsrett, Pasienter, Danmark
Beskrivelse: Behandler søknader om erstatning fra pasienter som er påført en skade i forbindelse med behandling i danske sykehus.
Språk: Engelsk, Dansk

  Patientombuddet
Publisert av: Patientombuddet
Emner: Danmark, Offentlige organer, Lover, Helserett, Erstatningsrett, Pasienter, Klageorganer, Forvaltning
Beskrivelse: Dansk klageorgan i forhold til den faglige behandlingen i helsevesenet, klager på brudd på pasientrettigheter og klager om Patientforsikringens avgjørelser om erstatning. Lenker til relevante lover. Danmarks ankeinstans for Pasientforsikringen, som behandler søknader om erstatning for pasienter som er påført en skade i forbindelse med behandling i sykehus.
Språk: Dansk

  Poland.pl
Publisert av: NASK
Emner: Rettskilder generelt, Offentlige organer, Fagområder generelt, Domstoler, Polen
Beskrivelse: Samleside for polske offentlige institusjoner, med enkelte lenker til rettskilder (lover, rettspraksis). Engelskspråklig, men mye av det underliggende materialet er bare på polsk. Fra den polske IKT-nettverksorganisasjonen NASK.
Språk: Polsk, Engelsk

  Portail du Gouvernement
Publisert av: Republique Francaise
Emner: Fagområder generelt, Offentlige organer, Frankrike, Regjeringer
Beskrivelse: Frankrikes statsminister og regjering.
Språk: Fransk

  Portal da Justiça
Publisert av: Governo da República Portuguesa
Emner: Fagområder generelt, Portugal, Offentlige organer, Forvaltning
Beskrivelse: Webside fra Ministério da Justiça, justisdepartementet i Portugal.
Om utgiver: Den portugisiske regjeringen
Språk: Portugisisk

  Post- og teletilsynet (PT)
Publisert av: Post- og Teletilsynet
Emner: Forvaltning, Telekommunikasjonsrett, Post, Offentlige organer, Norge
Beskrivelse: Etat med ansvar for å regulere og overvåke post- og telekommunikasjonssektoren i Norge.
Språk: Norsk, Engelsk

  Presidencia del Gobierno
Publisert av: Gobierno de Espãna
Emner: Spania, Offentlige organer, Regjeringer, Fagområder generelt
Beskrivelse: Hjemmesiden til den Spanias regjering. med lenker til departementene og regionene (Autonomias).
Språk: Spansk, Engelsk

  Rechtpraktisch.de
Publisert av: Rechtpraktisch Informationsdienste Stefan Schicker
Emner: Lover, Tyskland, Juridiske lenkesamlinger, Fagområder generelt, Offentlige organer, Rettspraksis, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner
Beskrivelse: Startside for tysk jus: rettspraksis, lover, myndigheter, læresteder, juridiske artikler. Etablert av advokatene Stefan Schicker og Stefan Fritz.
Språk: Tysk

  Regeringskanseliet
Publisert av: Regeringskansliet
Emner: Offentlige organer, Sverige, Fagområder generelt, Regjeringer
Beskrivelse: Sveriges regjering. Pekere til departementene, regjeringens publikasjoner m.m.
Språk: Svensk

  Regierung des Fürstentums Liechtenstein
Publisert av: Regierung des Fürstentums Liechtenstein
Emner: Offentlige organer, Liechtenstein, Fagområder generelt, Regjeringer
Beskrivelse: Hjemmesiden til regjeringen i Liechtenstein
Språk: Tysk

  Regjeringen.no
Publisert av: Regjeringen
Emner: Statsforfatningsrett, Norge, Rettskilder generelt, Offentlige organer, Regjeringer
Beskrivelse: Offentlig dokumentasjon og informasjon i Norge. Den felles elektroniske informasjonstjenesten for regjeringen, Statsministerens kontor og departementene.
Språk: Norsk, Engelsk, Samisk

  Riigikogu - Parliament of Estonia
Publisert av: Riigikogu - Parliament of Estonia
Emner: Parlamenter, Estland, Offentlige organer, Fagområder generelt
Beskrivelse: Engelskspråklige sider med informasjon om Estlands parlament
Språk: Russisk, Engelsk, Estisk

  Rijksoverheid
Publisert av: Rijksoverheid
Emner: Fagområder generelt, Offentlige organer, Nederland, Regjeringer
Beskrivelse: Den nederlandske hjemmesiden til regjeringen i Nederland. NB det finnes og en engelsk side med egen url.
Språk: Nederlandsk

  Riksbanken
Publisert av: Sveriges Riksbank
Emner: Lover, Banker, Sverige, Bankrett, Offentlige organer
Beskrivelse: Riksbanken er Sveriges sentralbank som har ansvar for pengepolitikken, inflasjon, sikker og effektiv betaling. Utarbeider forskrifter angående pengepolitkk, betalingssytem o.a.
Språk: Svensk

  Riksdagen
Publisert av: Sveriges riksdag
Emner: Offentlige organer, Sverige, Fagområder generelt, Parlamenter
Beskrivelse: Hjemmesiden til Sveriges parlament
Språk: Svensk

  Riksdagen - Eduskunta
Publisert av: Riksdagen - Eduskunta
Emner: Finland, Parlamenter, Offentlige organer, Fagområder generelt
Beskrivelse: Hjemmesiden til Finlands parlament.
Språk: Engelsk, Finsk, Svensk

  Rikslønnsnemnda
Publisert av: Regjeringen
Emner: Annen praksis, Norge, Forvaltning, Tvisteløsning, Offentlige organer, Arbeidsrett
Beskrivelse: Kort informasjon om Rikslønnsnemndas oppgaver og medlemmer med lenker til Rikslønnsnemndas kjennelser. Underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.
Språk: Norsk

  Riksmekleren
Publisert av: Riksmekleren
Emner: Tvisteløsning, Norge, Tariffavtaler, Offentlige organer, Arbeidsrett
Beskrivelse: Hjemmesiden til Riksmekleren med nyheter m.m.
Språk: Norsk

  Russian Federation administrative bodies
Publisert av: Gov.ru
Emner: Forvaltning, Parlamenter, Offentlige organer, Regjeringer, Russland
Beskrivelse: Inngangsportal til russiske statlige institusjoner, departementer m.v.
Det meste på russisk, noe på engelsk.
Språk: Russisk, Engelsk

  Rådet för brottsförebyggande
Publisert av: Rådet för brottsförebyggande (Finland)
Emner: Kriminalitet, Kriminalomsorg, Kriminologi, Finland, Offentlige organer
Beskrivelse: Rådet för brottsförebyggande (Rikoksentorjuntaneuvosto) er et rådgivende organ i Finland som arbeider med kriminalitetsforebyggende tiltak, og for å forbedre sikkerheten og trygghetsfølelsen i samfunnet.
Språk: Engelsk, Finsk, Svensk

  Samediggi (Sametinget)
Publisert av: Sámediggi – Sametinget
Emner: Norge, Offentlige organer, Samerett, Forvaltning
Beskrivelse: Hjememsiden til Sametinget.
Språk: Norsk, Samisk

  Sámediggi - Saamelaiskäräjät
Publisert av: Sámediggi – Sametinget - Finland
Emner: Finland, Samerett, Forvaltning, Offentlige organer
Beskrivelse: Sametinget i Finland.
Språk: Samisk, Finsk, Engelsk

  Sametinget
Publisert av: Sámediggi – Sametinget - Sverige
Emner: Offentlige organer, Forvaltning, Samerett, Sverige
Beskrivelse:
Språk: Svensk

  Scottish Executive
Publisert av: The Scottish Government
Emner: Rettskilder generelt, Fagområder generelt, Offentlige organer, Skottland, Regjeringer
Beskrivelse: Skottlands regjering (devolved government. Publikasjoner fra den Skottske regjeringen. Lenker til en rekke rettskilder i fulltekst.
Språk: Engelsk

  Sejm of the Republic of Poland
Publisert av: Chancellery of The Sejm
Emner: Parlamenter, Fagområder generelt, Grunnlover, Polen, Offentlige organer
Beskrivelse: Underhuset i Polens nasjonalforsamling. Engelskspråklig nettsted som bl.a. inneholder grunnloven i oversettelse og informasjon om statsforfatningen i Polen.
Språk: Polsk, Engelsk

  Senat
Publisert av: Sénat
Emner: Frankrike, Parlamenter, Offentlige organer, Fagområder generelt
Beskrivelse: Senatet i Frankrikes parlament. Dokumenter fra 1997- på fransk.
Språk: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk

  Service-Public
Publisert av: Direktoratet for Juridisk og administrativ informasjon
Emner: Forvaltningsrett, Offentlige organer, Forvaltning, Frankrike
Beskrivelse: Veiviser til fransk forvaltning. Informasjon også på engelsk og tysk,
Språk: Fransk

  Sites Internet Justice
Publisert av: Ministère de la Justice et des Libertés
Emner: Rettsvesen, Domstoler, Offentlige organer, Frankrike, Fagområder generelt
Beskrivelse: Justisdepartementets samling av lenker til franske domstoler og andre organer innen rettsvesenet.
Språk: Fransk

  Sivilombudsmannen
Publisert av: Sivilombudsmannen
Emner: Forvaltningsrett, Offentlige organer, Sivilombudsmenn, Norge
Beskrivelse: Stortingets ombudsmann for forvaltningen.
Språk: Engelsk, Norsk, Samisk

  Skatteetaten
Publisert av: Skatteetaten
Emner: Skjemaer og formularer, Norge, Offentlige organer, Skatterett, Fagområder generelt, Lover, Forvaltning, Annen praksis
Beskrivelse: Informasjon om skattespørsmål for personer og bedrifter, elektroniske skjemaer m.m.
Språk: Norsk

  Skatteministeriet
Publisert av: Regeringen
Emner: Offentlige organer, Skatterett, Danmark, Forvaltning, Fagområder generelt
Beskrivelse: Skatteministeriet er den sentrale skattemyndigheten i Danmark. Informasjon om lover, lovforslag og annet.
Språk: Dansk

  Skatteverket
Publisert av: Skatteverket, Regeringskansliet
Emner: Sverige, Skatterett, Forvaltning, Offentlige organer, Fagområder generelt
Beskrivelse: Skatteetaten i Sverige.
Språk: Svensk, Engelsk

  Socialstyrelsen
Publisert av: Socialstyrelsen
Emner: Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Helserett, Offentlige organer, Forvaltning, Sverige, Lover, Sosialrett
Beskrivelse: Ivaretar tilsyn og oppfølging av helse- og sosialsektoren i Sverige. Inneholder bl.a. regelverk og publikasjoner i fulltekst. Søkbar database.
Språk: Svensk, Engelsk

  Statens bygningstekniske etat
Publisert av: Direktoratet for byggkvalitet
Emner: Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Forvaltning, Norge, Rundskriv, Fast eiendom, Plan- og bygningsrett, Lover, Offentlige organer
Beskrivelse: Den sentrale myndighet for byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.
Språk: Norsk

  Statens innkrevingssentral - SI
Publisert av: Statens innkrevingssentral
Emner: Norge, Regnskapsrett, Offentlige organer, Tvangsinnkreving, Gjeldsordning, Skjemaer og formularer
Beskrivelse: SI sørger for innkreving, tvangsinnkreving og regnskapsføring i saker fra politiet og andre statlige arbeidsgivere angående bøter, erstatninger, inndragninger, saksomkostninger, vegtrafikkgebyr.
Språk: Engelsk, Norsk

  Statens sivilrettsforvaltning
Publisert av: Statens sivilrettsforvaltning
Emner: Forvaltning, Barnerett, Voldsofre, Offentlige organer, Fri rettshjelp, Erstatningsrett, Arverett, Siktede, Fast eiendom, Rettskilder generelt, Norge
Beskrivelse: Statens sivilrettsforvaltning fatter vedtak på flere sivilrettslige felt: rettshjelp, erstatning etter straffeforfølging, tomtefeste og stadfestelse av testamenter. De utøver også sekretariatsfunksjoner for Erstatningsnemnda for voldsofre, Stortingets rettferdsvederlagsutvalg, Den rettsmedisinske kommisjon og for Barnesakkyndig kommisjon. Statens sivilrettsforvaltning er et kompetansesenter og er premissleverandør i forhold til lovarbeid på fagområdene. Oversikt over og noen lenker til rettskilder innefor fagområdene.
Om utgiver: Tidligere Justissekretariatene
Språk: Engelsk

  Statsbygg
Publisert av: Statsbygg
Emner: Entrepriserett, Byggerett, Offentlige organer, Norge, Forvaltning
Beskrivelse: Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Nettstedet inneholder informasjon om arbeidet og et utvalg av Statsbyggs kontraktsdokumenter til nedlasting under Publikasjoner.
Språk: Engelsk, Norsk, Samisk

  Statsministeriet
Publisert av: Regeringen
Emner: Instrukser, Forvaltning, Danmark, Grunnlover, Statsforfatningsrett, Litteratur, Lover, Offentlige organer
Beskrivelse: Den danske statsminsterens sekretariat. Bl.a. lover om statsforfatningen, artikler og publikasjoner.
Språk: Engelsk, Dansk

  Statsrådet - valtioneuvosto
Publisert av: Statsrådet - Valtioneuvosto
Emner: Offentlige organer, Regjeringer, Fagområder generelt, Finland
Beskrivelse: Regjeringen i Finland. Lenker til ministeriene. Utvalgte regjeringsdokumenter. Finsk, svensk og engelsk tekst.
Språk: Engelsk, Svensk, Finsk

  Stortinget
Publisert av: Stortinget
Emner: Offentlige organer, Parlamenter, Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse: Informasjon om nasjonalforsamlingen og dens virksomhet. Dokumenter og referater i fulltekst fra de siste årene, noen tilbake til 1993-94.
Språk: Engelsk, Norsk

  Sundhet.dk
Publisert av: Regeringen
Emner: Danmark, Offentlige organer, Helserett, Forvaltning, Pasienter
Beskrivelse: Det danske offentlige sundhedsvæsen portal.
Språk: Dansk

  Suomen Eduskunta - Finlands riksdag
Publisert av: Riksdagen - Eduskunta
Emner: Parlamenter, Forarbeider, Fagområder generelt, Offentlige organer, Finland
Beskrivelse: Beskrivelse av den finske nasjonalforsamlingen og dens virksomhet. Søkbart arkiv for forarbeider og andre dokumenter i fulltekst fra 1991-, debatter fra 1999-.
Språk: Engelsk, Finsk, Fransk, Svensk

  Suomi.fi
Publisert av: Statskontoret
Emner: Offentlige organer, Finland
Beskrivelse: Offentlig informasjon i Finland. Adresser og lenker til myndigheter og statlige organer. Emneinndelt, med søkemulighet.
Språk: Svensk, Finsk

  suomi.fi - det offentliga Finland
Publisert av: Statskontoret
Emner: Offentlige organer, Rettskilder generelt, Skjemaer og formularer, Forvaltningsrett, Finland
Beskrivelse: Portal for forvaltningstjenester i Finland. Lenker til offentlige organer, rettskilder m.m.
Språk: Svensk, Engelsk, Finsk

  The Chartered Institute of Taxation
Publisert av: The Chartered Institute of Taxation
Emner: Interesseorganisasjoner, Skatterett, Offentlige organer, Storbritannia
Beskrivelse: Organ for rådgivning, informasjon og utdanning for skattespesialister, private og offentlige ansatte i Storbritannia.

  The Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS)
Publisert av: U.S. Department of Justice
Emner: Offentlige organer, USA, Immaterialrett
Beskrivelse: CCIPS er ansvarlig for gjennomføring av USAs nasjonale strategier i bekjempelse av data- og immaterialrettslig kriminalitet.
Språk: Engelsk

  The Library of Congress
Publisert av: Library of Congress
Emner: Bibliotek, USA, Offentlige organer, Andre offentlige organer, Fagområder generelt
Beskrivelse: Kongressbiblioteket i USA, et av verdens største, ikke minst innen juridiske fag. Søkbar katalog.
Språk: Engelsk

  The Scottish Parliament
Publisert av: The Scottish Parliament
Emner: Parlamenter, Fagområder generelt, Offentlige organer, Skottland
Beskrivelse: Den skotske nasjonalforsamlingen. Dokumenter fra 1999-.
Språk: Engelsk

  United States Copyright Office
Publisert av: Library of Congress
Emner: Offentlige organer, Forvaltning, USA, Immaterialrett
Beskrivelse: Offisiell side fra USAs føderale organ for arbeid med og utvikling av opphavsretten. Organisert som en avdeling av Library of Congress Lenker til publikasjoner, lovgivning, nyheter m.m.
Språk: Engelsk

  United States Department of Justice
Publisert av: U.S. Government
Emner: Forvaltning, USA, Fagområder generelt, Offentlige organer
Beskrivelse: Justisdepartementet i USA.
Språk: Engelsk, Spansk

  United States Department of the Treasury
Publisert av: U.S. Government
Emner: Forvaltning, Fagområder generelt, USA, Offentlige organer, Skatterett
Beskrivelse: Det Amerikanske skattedepartementet. Informasjon, introduksjon og nyheter om det amerikanske skattesystemet. Veiledninger og andre dokumenter. Bl.a. om økonomisk kriminalitet.
Språk: Engelsk, Spansk

  United States House of Representatives
Publisert av: United States House of Representatives
Emner: USA, Parlamenter, Offentlige organer, Fagområder generelt
Beskrivelse: Representantenes hus i USAs nasjonalforsamling.
Språk: Engelsk

  United States Patent and Trademark Office
Publisert av: U.S. Department of Commerce
Emner: Immaterialrett, USA, Forvaltning, Offentlige organer, Lover
Beskrivelse: USAs patent- og varemerkekontor.Informasjon om kontoret og dets arbeid, lenker til lover og regelverk.
Språk: Engelsk

  USA.gov
Publisert av: U.S. Government
Emner: Offentlige organer, USA
Beskrivelse: Regjeringens veiviser til føderale og delstatsmyndigheter i USA, med søkemuligheter.
Språk: Engelsk, Spansk

  Utlendingsdirektoratet (UDI)
Publisert av: Utlendingsdirektoratet
Emner: Norge, Statsforfatningsrett, Forvaltning, Offentlige organer, Utlendingsrett
Beskrivelse: Oversikt over lover og regler som gjelder asyl, oppholdtillatelse, statsborgerskap og visum, statistikk, tilskuddsordninger med mer.
Om utgiver: UDI
Språk: Polsk, Fransk, Engelsk, Tysk, Norsk, Spansk

  Utlendingsnemnda
Publisert av: Utlendingsnemnda - UNE
Emner: Annen praksis, Offentlige organer, Forvaltning, Norge, Rapporter, Utlendingsrett
Beskrivelse: UNE er et politisk uavhengig forvaltningsorgan underlagt Justis og beredskapsdepartementet.

De behandler klager på Utlendingsdirektoratets vedtak etter reglene i utlendingsloven og utlendingsforskriften. Inneholder bl.a. en anonymisert praksisbase hvor man kan kan søke i sammendrag.

Informasjon om UNE på en rekke andre språk

Språk: Norsk

  World legal materials from Africa
Publisert av: Cornell University
Emner: Domstoler, Juridiske lenkesamlinger, Rettskilder generelt, Fagområder generelt, Offentlige organer, Afrika
Beskrivelse: Samling av lenker til lover, regjeringer, nasjonalforsamlinger og domstoler i de enkelte land. Utarbeidet av The Legal Information Institute ved Cornell Law School.
Språk: Engelsk

  World Legal Materials from Asia
Publisert av: Cornell University
Emner: Domstoler, Fagområder generelt, Juridiske lenkesamlinger, Asia, Offentlige organer, Rettskilder generelt
Beskrivelse: Samling av lenker til lover, regjeringer, nasjonalforsamlinger og domstoler i de enkelte land. Utarbeidet av The Legal Information Institute ved Cornell Law School.
Språk: Engelsk

  World legal materials from Europe
Publisert av: Cornell University
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Fagområder generelt, Europa, Domstoler, Rettskilder generelt, Offentlige organer
Beskrivelse: Samling av lenker til lover, regjeringer, nasjonalforsamlinger og domstoler i de enkelte land. Utarbeidet av The Legal Information Institute ved Cornell Law School.
Språk: Engelsk

  World legal materials from North America
Publisert av: Cornell University
Emner: Fagområder generelt, Juridiske lenkesamlinger, Rettskilder generelt, Offentlige organer, Domstoler, Amerika
Beskrivelse: Samling av lenker til lover, regjeringer, nasjonalforsamlinger og domstoler i de enkelte land. Omfatter Canada, Mellom-Amerika og øystatene i Det karibiske hav. Utarbeidet av The Legal Information Institute ved Cornell Law Scholl.
Språk: Engelsk

  World legal materials from South America
Publisert av: Cornell University
Emner: Offentlige organer, Rettskilder generelt, Fagområder generelt, Amerika, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Samling av lenker til lover, regjerninger, nasjonalforsamlinger og domstoler i de enkelte land. Utarbeidet av The Legal Information Institute ved Cornell Law School.
Språk: Engelsk

  WorldLII - Eastern Europe
Publisert av: WorldLII
Emner: Europa, Fagområder generelt, Rettskilder generelt, Organisasjoner og foreninger, Offentlige organer, Juridiske lenkesamlinger, Domstoler
Beskrivelse: Samling av lenker til lover, regjeringer, nasjonalforsamlinger og domstoler i de enkelte land i Øst-Europa. Dessuten juridiske emner med hovedvekt på formuerett. Utarbeidet av Australasian Legal Information Institute.
Språk: Engelsk

  WorldLII - Mexico
Publisert av: WorldLII
Emner: Mexico, Organisasjoner og foreninger, Juridiske lenkesamlinger, Rettskilder generelt, Offentlige organer, Fagområder generelt
Beskrivelse: Startside for meksikansk jus: rettskilder, myndigheter m.m. Fra World Legal Information Institute.
Språk: Engelsk

  WorldLII - Western Europe
Publisert av: WorldLII
Emner: Fagområder generelt, Organisasjoner og foreninger, Offentlige organer, Juridiske lenkesamlinger, Rettskilder generelt, Europa, Domstoler
Beskrivelse: Samling av lenker til lover, regjeringer, nasjonalforsamlinger og domstoler i de enkelte land i Vest-Europa. Dessuten juridiske emner med hovedvekt på formuerett. Fra World Legal Information Institute.
Språk: Engelsk

  Österreichisches Parlament
Publisert av: Republik Österreich Parlament
Emner: Offentlige organer, Fagområder generelt, Østerrike, Parlamenter
Beskrivelse: Østerrikes parlament. Informasjon på tysk og engelsk. Parlamentsdokumenter fra 1996-.
Språk: Engelsk, Tysk

  Ålands lagting
Publisert av: Ålands Lagting
Emner: Parlamenter, Fagområder generelt, Offentlige organer, Åland
Beskrivelse: Parlamentet på Åland. Dokumenter fra 1999-.
Språk: Engelsk, Svensk

  Ålands Landskapsregering
Publisert av: Ålands landskapsregering
Emner: Offentlige organer, Fagområder generelt, Regjeringer, Åland
Beskrivelse: Offentlig informasjon fra Ålands regjering. Lenker til sentrale og lokale myndigheter. Lover, offentlige protokoller tilbake til 1998, skjemaer.
Språk: Svensk