Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSOffentlig rett

Antall treff: 6
 

  Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT
Publisert av: Direktoratet for forvaltning og IKT
Emner: Forvaltning, Forvaltningsrett, Norge, Offentlige organer, Offentlig rett
Beskrivelse: Direktoratet vart oppretta 1. januar 2008 og består av tidlegare Statskonsult, Noreg.no og E-handelssekretariatet. Det er også overført enkelte oppgåver og stillingar frå Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Difi har tilsette både i Oslo og Leikanger.
Om utgiver: Difi
Språk: Norsk

  Islamic and Middle Eastern Law Materials on the Net
Publisert av: University of London
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Finansrett, Offentlig rett, Midtøsten, Familierett, Litteratur i fulltekst, Handelsrett, FN-resolusjoner, Islamsk rett
Beskrivelse: Islamske kildeskrifter i engelsk oversettelse, artikler om islamsk rett, lenker til lover og annet kildemateriale fra islamske land. Fra SOAS.
Språk: Engelsk

  Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
Publisert av: Max-Planck-Gesellschaft
Emner: Folkerett, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Offentlig rett, Internasjonalt, Komparativ rett
Beskrivelse: Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law
Språk: Engelsk, Tysk

  Politikerarkiv m.v. fra NSD
Publisert av: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)
Emner: Statistikk, Statsforfatningsrett, Offentlig rett, Parlamenter, Norge
Beskrivelse: Data om Stortinget er delt inn i tre hovedområder: Biografier over politikere (politikerarkivene), voteringer, og fraksjonsdata fra komitéinnstillinger. I tillegg er det tilrettelagt et mindre datasett med dokument-8 forslag
Språk: Norsk

  SSRN - Legal Scholarship Network
Publisert av: Social Science Electronic Publishing, Inc
Emner: Litteratur i fulltekst, Rettsøkonomi, Offentlig rett, Litteratur, Andre jurisdiksjoner, Fagområder generelt, Rettsfilosofi, Forskningspublikasjoner
Beskrivelse: SSRN (Social Science Research Network) er en database for førpublisering og markedsføring av vitenskaplige arbeider.

Databasen inneholder b.l.a. "working papers" (artikkelutkast og lignende), publiserte artikler og sammendrag av artikler med informasjon om hvor det er publisert.

SSRN er delt inn etter ulike fagdisipliner, hvor Legal Scholarship Network (LSN) er en av de. Her finner man en rekke forskningspublikasjonsserier fra en rekke forskningsinstitusjoner. B.l.a. University of Oslo Faculty of Law Legal Studies Research Paper Series

Språk: Engelsk

  Thomas - Historical documents
Publisert av: Library of Congress
Emner: Statsforfatningsrett, Offentlig rett, USA, Lovgivningsprosess, Lover
Beskrivelse: Rettskilder fra USAs rettshistorie. Fra Library of Congress.
Språk: Engelsk

Se også