Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSLuftrett

Antall treff: 6
 
Avinor
Publisert av: Avinor
Aksjeselskap heleid av staten.Informasjon om passasjeres rettigheter, ellers i hovedsak fly- og trafikkfaglig innhold. (Mer informasjon...)

International Air and Space Law
Publisert av: Georgetown University
Internasjonal luftfart og romvirksomhet: traktater, myndigheter, organisasjoner m.m. Fra Georgetown University Law Library (Mer informasjon...)

International Air Transport Association (IATA)
Publisert av: International Air Transport Association
Medlemsorganisasjon for flyselskaper. Arbeider bl.a. med koordinering av fraktdokumenter, priser og rater, sikkerhet osv. Samarbeider med ICAO. Sekretariat i Genève. Samling av lenker til andre organisasjoner, utdanningsinstitusjoner o.l. (Mer informasjon...)

International Civil Aviation Organization (ICAO)
Publisert av: International Civil Aviation Organization
Interstatlig luftfartsorganisasjon under FN. Arbeider med internasjonale konvensjoner og regler for lufttrafikk, flyplasser, navigering osv. Sekretariat i Montreal. (Mer informasjon...)

Law about aviation - overview - sources
Publisert av: Cornell University
Oversikt over og lenker til juridiske kilder innen luftfart og romfart. Hovedsakelig rettskilder fra U.S.A (Mer informasjon...)

Luftfartstilsynet
Selvstendig og uavhengig forvaltningsorgan direkte underlagt Samferdelsdepartementet. Lenker til nasjonale og internasjonale lover og regler. (Mer informasjon...)

Se også