Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSLikestilling

Antall treff: 11
 

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Publisert av: Regjeringen
Emner: Forvaltning, Barnerett, Norge, Diskriminering, Offentlige organer, Likestilling
Beskrivelse: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, integrering av innvandrere, likestilling, antidiskriminering og forbrukerpolitikk.
Språk: Engelsk, Norsk, Samisk

  Diskrimineringsombudsmannen
Publisert av: Diskrimineringsombudsmannen
Emner: Offentlige organer, Sverige, Diskriminering, Likestilling, Andre offentlige organer
Beskrivelse: Statlig myndighet som overvåker den svenske likestillingsloven.
Språk: Svensk

  Ligebehandlingsnævnet
Publisert av: Ligebehandlingsnævnet
Emner: Likestilling, Arbeidsrett, Annen praksis, Offentlige organer, Klageorganer, Lover, Danmark
Beskrivelse: Ligebehandlingsnævnet er en samlet nemd for behandling av klager over forskjellsbehandling i Danmark. Lenker til lover og regler samt avgjørelser.
Språk: Dansk

  Ligebehandlingsnævnet
Publisert av: Ligebehandlingsnævnet
Emner: Danmark, Arbeidsrett, Annen praksis, Diskriminering, Likestilling
Beskrivelse: Det danske Ligebehandlingsnævnets avgjørelser.

  Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Publisert av: Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Emner: Annen praksis, Likestilling, Norge, Diskriminering
Beskrivelse: Likestillings- og diskrimineringsnemnda behandler klager på Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelser og vedtak. Inneholder vedtak og uttalelser f.o.m. 2006.
Språk: Norsk

  Likestillings- og diskrimineringsnemnda - vedtak og avgjørelser
Publisert av: Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Emner: Likestilling, Norge, Annen praksis
Beskrivelse: Vedtak og avgjørelser (f.o.m. 2006) fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda, klageorgan for Likestillings- og diskrimineringsombudet. Har lenke til vedtak fra tidligere Klagenemnda for likestilling (t.o.m. 2005). Utvalgte avgjørelser på engelsk.
Språk: Norsk, Engelsk

  Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) - Uttalelser
Publisert av: Likestillings- og diskrimineringsombudet
Emner: Diskriminering, Annen praksis, Uttalelser, Likestilling, Norge
Beskrivelse: Uttalelser fra LDO f.o.m 2006, samt tidl. Likestillingsombudets klagesaker (t.o.m. 2005)
Språk: Norsk

  Likestillings- og diskrimineringsombudet - LDO
Publisert av: Likestillings- og diskrimineringsombudet
Emner: Offentlige organer, Uttalelser, Klageorganer, Rettskilder generelt, Norge, Likestilling
Beskrivelse: Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og alder. Ombudet håndhever diskrimineringsforbudene i lovverket, gir veiledning og er en pådriver for likestilling og mangfold. Nettstedet inneholder informasjon om norsk lovgivning, relaterte FN-konvensjoner, høringsuttalelser, klagesaker, og annet.

  Lovgivning om ligestilling
Publisert av: Regeringen
Emner: Lover, Likestilling, Direktiver, Danmark
Beskrivelse: Inneholder relevant dansk lovgivning i fulltekst, fra Udenrigsministeriet
Språk: Dansk

  The Division for the Advancement of Women (DAW)
Emner: FN, FN-organer og institusjoner, Traktater, Internasjonalt, Likestilling, Diskriminering, Kvinnerett
Beskrivelse: FNs komité for avskaffelse av diskriminering mot kvinner (the Division for the Advancement of Women - DAW) har ansvar for konvensjonen om å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW). Her finnes informasjon om komiteens arbeid, tolkningsveiledning til konvensjonen, individklageavgjørelser m.m.
Språk: Engelsk

  WomenWatch
Publisert av: FN - United Nations
Emner: Likestilling, Internasjonalt, Kvinnerett, FN
Beskrivelse: Om kvinnespørsmål i FN, inklusiv CEDAW. Oversikt og lenker til relaterte FN-kilder.
Språk: Engelsk

Se også