Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSKriminologi

Antall treff: 19
 
Bibliography of Nordic Criminology
Publisert av: Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi
Nordisk samarbeidsprosjekt i regi av Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi. Databasen inneholder referanser til bøker, artikler, kapitler i bøker, forskningsrapporter og annet materiale. (Mer informasjon...)

Biblioteket ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Publisert av: Universitetet i Oslo
Instituttbibliotek under Juridisk bibliotek, Universitetsbiblioteket i Oslo.Biblioteket ligger i Domus Nova, og er åpent for alle. (Mer informasjon...)

Brottsförebyggande.fi - Rådet för brottsförebyggande
Publisert av: Rådet för brottsförebyggande (Finland)
Rådet för brottsförebyggande (Rikoksentorjuntaneuvosto) er et rådgivende organ i Finland som arbeider med kriminalitetsforebyggende tiltak, og for å forbedre sikkerheten og trygghetsfølelsen i samfunnet. (Mer informasjon...)

BRÅ
Publisert av: Brottsförebyggande rådet
Brå er ett sentrum for forsknings- og utviklingsvirksomhet innenfor rettsvesen. Er ansvarlig for den offisielle kriminalstatistikken i Sverige. Brå skal bidra til kunnskapsutvikling på det krimanlpolitiske området samt fremme arbeidet med kriminalprevansjon. (Mer informasjon...)

critcrim.org - Critical Criminology Information and Resources
Publisert av: critcrim.org
Uavhengig nettsted hvor organisasjoner og privatpersoner kan legge ut publikasjoner og nyheter innen kritisk kriminologi. Lenker til tidsskrift (Critical Criminology: An International Journal), nyhetsbrev og fulltekstmateriale. (Mer informasjon...)

Department of Criminology
Publisert av: Keele University
Institutt for Kriminologi ved universitetet i Keele (Mer informasjon...)

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Publisert av: Det kriminalitetsforebyggende råd
Kråd er regjeringens spesialorgan for forebygging av kriminalitet og oppnevnes i statsråd for tre år av gangen. Administrativt er rådet knyttet til Justis- og politidepartementet, men det er faglig uavhengig. (Mer informasjon...)

Det Kriminalpræventive Råd (DKR)
Publisert av: Det kriminalpræventive råd (DKR)
DKR består av forskjellige myndigheter, foreninger, private og offentlige organisasjoner som arbeider for forebyggelse av kriminalitet. (Mer informasjon...)

Foreningen for Fangers Pårørende (FFP)
Publisert av: Foreningen for Fangers Pårørende
Forening som tilbyr støtte og rådgivning til pårørende til innsatte i fengsel (Mer informasjon...)

Institut für Kriminologische Sozialforschung
Publisert av: Universität Hamburg
Hjemmesiden til Institutt for kriminologi ved universitetet i Hamburg. (Mer informasjon...)

Korean Institute of Criminology - KIC
Publisert av: Korean Institute of Criminology
Nasjonalt institutt for kriminologi. (Mer informasjon...)

kriminalpolitkk.uio.no
Publisert av: Universitetet i Oslo
Nettsted med forskningbasert informasjon og debatt om aktuelle kriminalpolitiske temaer. Fra Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. (Mer informasjon...)

Kriminalvården - Svensk statistikk
Publisert av: Kriminalvården
Kriminalvårdens kilder til statistikk angående svenske forhold innen kriminalvård og kriminalitet. (Mer informasjon...)

Kriminologiska institutionen
Publisert av: Stockholms Universitet
Institutt under Samhällsvetenskapliga fakulteten (Mer informasjon...)

Nordisk samarbeidsråd for kriminologi (NSfK)
Organ oppnevnt av de nordiske justisdepartementene. Informasjon om konferanser og forskningsmidler. Nyhetsbrev, litteraturdatabase, database over kriminologer, lenkesamling for kriminologi i Norden. (Mer informasjon...)

Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Publisert av: Norsk forening for kriminalreform (KROM)
En uavhengig politisk organisasjon og pressgruppe innen norsk kriminal- og fengselspolitikk. (Mer informasjon...)

Sourcebook of Criminal Justice Statistics
Publisert av: University at Albany
Data fra mer enn 100 kilder og ca 1000 tabeller angående forskjellige aspekter vedrørende kriminalitet i USA (Mer informasjon...)

Statistikk - kriminalitet og rettsvesen
Publisert av: Statistisk sentralbyrå
(Mer informasjon...)

The Australian Institute of Crimonology
Publisert av: The Australian Institute of Criminology
(Mer informasjon...)

Se også