Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSInternasjonalt samarbeid

Antall treff: 14
 

  Europapolitikk
Publisert av: Regjeringen
Emner: EU- og EØS-rett, EØS, Internasjonalt samarbeid, EU, Norge
Beskrivelse: Europapolitikk er Regjeringens side med informasjon om Norges samarbeid med Europa. Tidligere kjent som Europaportalen.
Språk: Norsk

  European Patent Office (EPO)
Publisert av: Det europeiske patentkontoret - EPO
Emner: Internasjonalt samarbeid, Offentlige organer, Immaterialrett, Europa, Traktater
Beskrivelse: EPO er Det europeiske patentkontoret. Informasjon om kontoret og dets arbeid. Lenker til regelverk, bl.a. Den europeiske patentkonvensjonen (European Patent Convention, EPC).
Språk: Fransk, Engelsk, Tysk

  FONASBA - Federation of national associations of ship brokers and agents
Publisert av: Federation of national associations of ship brokers & agents
Emner: Internasjonalt samarbeid, Skip, Sjørett
Beskrivelse: Etablert 1969. Sekretariat i London. Internasjonal organisasjon for skipsmeglere og agenter åpen for nasjonale medlemsorganisasjoner. Den norske skipsmegler organisasjonen Norwegian Shipbrokers' Association er blant medlemmene. ECASBA (European Community Association of Ship Brokers and Agents) ble etablert som underkomite i 1990. Lenke til standarder og kontrakter
Språk: Engelsk

  GATT documents
Publisert av: World Trade Organization
Emner: Handelsrett, Fagområder generelt, Internasjonalt, Internasjonalt samarbeid
Beskrivelse: WTO’s dokumentbase, elektroniske og scannede offisielle dokumenter angående GATT (General Agreement on Tariffs and Trade).
Språk: Engelsk, Spansk, Fransk

  ICANN - Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy
Publisert av: ICANN
Emner: Internasjonalt samarbeid, Immaterialrett, Tvisteløsning
Beskrivelse: Side fra ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) med deres regler for tvisteløsning i domenenavnsaker. Database over avgjørelser.
Språk: Fransk, Engelsk, Russisk, Spansk

  Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
Publisert av: Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC
Emner: Miljørett, Rapporter, Organisasjoner og foreninger, Internasjonalt, Internasjonalt samarbeid
Beskrivelse: FNs klimapanel er et samarbeid mellom FNs miljøprogram (UNEP) og Verdens meteorologiorganisasjon.
Språk: Fransk, Russisk, Spansk, Arabisk, Engelsk, Kinesisk

  International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)
Publisert av: International Association for the Protection of Intellectual Property
Emner: Internasjonalt samarbeid, Organisasjoner og foreninger, Immaterialrett
Beskrivelse: AIPPI er en internasjonal organisasjon som arbeider med immaterialrettsspørsmål. Endel materiale i fulltekst.
Språk: Engelsk

  International Association of Ports and Harbours (IAPH)
Publisert av: International Association of Ports and Harbours (IAPH)
Emner: Internasjonalt samarbeid, Havner, Sjørett
Beskrivelse: Etablert 7. november 1955 i Los Angeles. Hovedkontor i Tokyo. Medlemsorganisasjon for både offentlige og private havner verden over. Har lenker til medlemshavnenes Internettsider, bl.a. Oslo havnevesen (http://www.ohv.oslo.no/). Deler av siden er forbeholdt medlemmene.
Språk: Engelsk

  International Civil Aviation Organization (ICAO)
Publisert av: International Civil Aviation Organization
Emner: Internasjonalt samarbeid, Luftrett
Beskrivelse: Interstatlig luftfartsorganisasjon under FN. Arbeider med internasjonale konvensjoner og regler for lufttrafikk, flyplasser, navigering osv. Sekretariat i Montreal.
Språk: Kinesisk, Engelsk, Fransk

  Inter-Parliamentary Union -IPU
Emner: Internasjonalt samarbeid, Internasjonalt, Litteratur i fulltekst, Statsforfatningsrett, Håndbøker og oppslagsverk, Rapporter
Beskrivelse: IPU er en internasjonal organisasjon der mer enn 130 nasjonale parlamenter er medlemmer. Fokus på verdensomspennende dialog regjeringer imellom, samarbeid, menneskerettigheter og demokrati.

E-bøker og artikler i fulltekst, samt rapporter og håndbøker.

Språk: Engelsk

  North Atlantic Treaty Organisation
Publisert av: NATO
Emner: Organisasjoner og foreninger, Mellomstatlige organisasjoner, Internasjonalt samarbeid, Europa, USA
Beskrivelse: Forsvarsallianse av 19 uavhengige nasjoner.
Språk: Engelsk, Russisk, Fransk

  OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
Publisert av: OECD
Emner: Internasjonalt samarbeid, Internasjonalt, Fagområder generelt, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Her finnes rapporter i fulltekst, statistikk om medlemslandene mm.
Om utgiver: Organisation for Economic Co-operation and Development
Språk: Engelsk, Fransk

  WTO documents online
Publisert av: World Trade Organization
Emner: Internasjonalt samarbeid, Litteratur i fulltekst, Handelsrett, Rettskilder
Beskrivelse: Dokumenter, inkludert juridiske, fra verdens handelsorganisasjon(WTO).
Språk: Engelsk, Fransk, Spansk

  WTO - Legal texts
Publisert av: World Trade Organization
Emner: Internasjonalt, Internasjonalt samarbeid, Traktater, Handelsrett
Beskrivelse: Inneholder de fleste avtaler som ble resultat av 1986–94 Uruguay Round forhandlingene.
Språk: Fransk, Engelsk, Spansk

Se også