Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSInternasjonalt samarbeid

Antall treff: 14
 
Europapolitikk
Publisert av: Regjeringen
Europapolitikk er Regjeringens side med informasjon om Norges samarbeid med Europa. Tidligere kjent som Europaportalen. (Mer informasjon...)

European Patent Office (EPO)
Publisert av: Det europeiske patentkontoret - EPO
EPO er Det europeiske patentkontoret. Informasjon om kontoret og dets arbeid. Lenker til regelverk, bl.a. Den europeiske patentkonvensjonen (European Patent Convention, EPC). (Mer informasjon...)

FONASBA - Federation of national associations of ship brokers and agents
Publisert av: Federation of national associations of ship brokers & agents
Etablert 1969. Sekretariat i London. Internasjonal organisasjon for skipsmeglere og agenter åpen for nasjonale medlemsorganisasjoner. Den norske skipsmegler organisasjonen Norwegian Shipbrokers' Association er blant medlemmene. ECASBA (European Community Association of Ship Brokers and Agents) ble etablert som underkomite i 1990. Lenke til standarder og kontrakter (Mer informasjon...)

GATT documents
Publisert av: World Trade Organization
WTO’s dokumentbase, elektroniske og scannede offisielle dokumenter angående GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). (Mer informasjon...)

ICANN - Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy
Publisert av: ICANN
Side fra ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) med deres regler for tvisteløsning i domenenavnsaker. Database over avgjørelser. (Mer informasjon...)

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
Publisert av: Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC
FNs klimapanel er et samarbeid mellom FNs miljøprogram (UNEP) og Verdens meteorologiorganisasjon. (Mer informasjon...)

International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)
Publisert av: International Association for the Protection of Intellectual Property
AIPPI er en internasjonal organisasjon som arbeider med immaterialrettsspørsmål. Endel materiale i fulltekst. (Mer informasjon...)

International Association of Ports and Harbours (IAPH)
Publisert av: International Association of Ports and Harbours (IAPH)
Etablert 7. november 1955 i Los Angeles. Hovedkontor i Tokyo. Medlemsorganisasjon for både offentlige og private havner verden over. Har lenker til medlemshavnenes Internettsider, bl.a. Oslo havnevesen (http://www.ohv.oslo.no/). Deler av siden er forbeholdt medlemmene. (Mer informasjon...)

International Civil Aviation Organization (ICAO)
Publisert av: International Civil Aviation Organization
Interstatlig luftfartsorganisasjon under FN. Arbeider med internasjonale konvensjoner og regler for lufttrafikk, flyplasser, navigering osv. Sekretariat i Montreal. (Mer informasjon...)

Inter-Parliamentary Union -IPU
IPU er en internasjonal organisasjon der mer enn 130 nasjonale parlamenter er medlemmer. Fokus på verdensomspennende dialog regjeringer imellom, samarbeid, menneskerettigheter og demokrati.

E-bøker og artikler i fulltekst, samt rapporter og håndbøker. (Mer informasjon...)

North Atlantic Treaty Organisation
Publisert av: NATO
Forsvarsallianse av 19 uavhengige nasjoner. (Mer informasjon...)

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
Publisert av: OECD
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Her finnes rapporter i fulltekst, statistikk om medlemslandene mm. (Mer informasjon...)

WTO documents online
Publisert av: World Trade Organization
Dokumenter, inkludert juridiske, fra verdens handelsorganisasjon(WTO). (Mer informasjon...)

WTO - Legal texts
Publisert av: World Trade Organization
Inneholder de fleste avtaler som ble resultat av 1986–94 Uruguay Round forhandlingene. (Mer informasjon...)

Se også