Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSInternasjonal strafferett

Antall treff: 12
 

  ASIL Electronic Resource Guide
Publisert av: American Society of International Law
Emner: Humanitærrett, Voldgift, Havrett, Immaterialrett, EU- og EØS-rett, Miljørett, Forskningsveiledninger, Juridiske lenkesamlinger, FN, Internasjonal strafferett, Krigens rett, Internasjonal privatrett, Organisasjoner og foreninger, Menneskerettigheter, EU, Internasjonalt, Strafferett, Mellomstatlige organisasjoner, Ikke-statlige organisasjoner
Beskrivelse: Veiviser til folkerett på nettet: databaser, rettskilder, organisasjoner og institusjoner. Emneinndelt.
Språk: Engelsk

  ASIL Electronic Resource Guide - International Criminal Law
Publisert av: American Society of International Law
Emner: Forskningsveiledninger, Internasjonal strafferett, Internasjonalt
Beskrivelse: Veiviser til internasjonal strafferett: databaser, rettskilder, domstoler og andre institusjoner. Av Gail A. Partin.
Språk: Engelsk

  Frederick K. Cox International Law Center War Crimes Research Portal
Publisert av: Case Western Reserve University School of Law
Emner: Humanitærrett, Krigsforbrytelser, Internasjonal strafferett
Beskrivelse: Lenkesamling som viser til en rekke web-artikler og andre nettsider innen internasjonal humanitærrett.
Språk: Engelsk

  ICC Legal Tools database
Publisert av: International Criminal Court
Emner: Rettskilder generelt, FN, Rettspraksis, Internasjonal strafferett, Internasjonalt
Beskrivelse: Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC)s rettskildedatabase med dokumenter relatert til krigsforbrytelser, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Basen inneholder en samling av dommer og tiltalebeslutninger fra internasjonale og internasjonaliserte straffedomstoler, traktater, publikasjoner og saker fra nasjonal strafferettspleie. I tillegg finnes forarbeidene til opprettelsen av ICC og domstolens egne avgjørelser. Basen har muligheter for å bla seg fram til relevante dokumenter og dokumenttyper samt å søke seg fram via både enkelt og avansert søkeskjema. Basen lages av ICC med bistand fra med flere eksterne samarbeidspartnere hvorav den største er Senter for menneskerettigheter (SMR) ved Universitetet i Oslo.
Språk: Engelsk

  ICJ-Norge
Publisert av: International Court of Justice
Emner: Diskriminering, Menneskerettigheter, Personvern, Humanitærrett, Internasjonal strafferett, Advokater, Flyktningerett
Beskrivelse: Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ-Norge) er en nasjonal avdeling av International Commission of Jurists (ICJ). ICJ er en uavhengig, internasjonal organisasjon (NGO) med sekretariat i Genève, stiftet i 1952.
Om utgiver: ICJ

  International Criminal Court - ICC
Publisert av: International Criminal Court
Emner: Internasjonalt, Internasjonal strafferett, Folkerett, Domstoler
Beskrivelse: Den internasjonale straffedomstolen i Haag.
Om utgiver: ICC
Språk: Fransk, Engelsk

  International Criminal Law Database & Commentary
Publisert av: International Criminal Law Database & Commentary
Emner: Internasjonalt, Internasjonal strafferett, Rettspraksis, Kommentarer til regelverk
Beskrivelse: Database med fulltekst og kommentarer til Den internasjonal straffedomstolens (International Criminal Court) vedtekter og avgjørelser. Av Mark Klamberg.
Språk: Engelsk

  International Criminal Tribunal for Rwanda
Publisert av: FN - United Nations, ICTR
Emner: Rettspraksis, FN, FN-resolusjoner, Internasjonal strafferett, Rwanda, Statutter, FN-organer og institusjoner, Domstoler
Beskrivelse: FNs krigsforbryterdomstol for Rwanda. Avgjørelser i fulltekst.
Språk: Engelsk, Fransk

  International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
Publisert av: FN - United Nations, ICTY
Emner: Domstoler, FN-organer og institusjoner, Internasjonal strafferett, Internasjonalt, FN
Beskrivelse: Hjemmesiden til ICTY
Språk: Engelsk

  Judgements - International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia - ICTY
Publisert av: FN - United Nations, ICTY
Emner: Internasjonal strafferett, Internasjonalt, Rettspraksis, FN
Beskrivelse: Avgjørelser fra FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia.
Språk: Engelsk

  Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht
Publisert av: Max-Planck-Gesellschaft
Emner: Strafferett, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Internasjonal strafferett, Tyskland
Beskrivelse: Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law
Språk: Tysk, Engelsk

  Update to International Criminal Law: A Selective Resource Guide
Publisert av: LLRX
Emner: Internasjonal strafferett, Juridiske lenkesamlinger, Forskningsveiledninger, Internasjonalt, Prosessrett, Rettskilder generelt
Beskrivelse:
Om utgiver: Law Library Resource Xchange
Språk: Engelsk

Se også