Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Jurisdiksjon

open/close topic
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSImmaterialrett

Antall treff: 31
 
ASIL Electronic Resource Guide
Publisert av: American Society of International Law
Veiviser til folkerett på nettet: databaser, rettskilder, organisasjoner og institusjoner. Emneinndelt. (Mer informasjon...)

Bernkonvensjonen om vern av litterære og kunstneriske verk
Publisert av: Kopinor
Til norsk ved Astri M. Lund. (Mer informasjon...)

Clara
Publisert av: Clara
Informasjonstjeneste fra 6 norske opphavsrettsorganisasjoner: BONO, Kopinor,Norwaco, TONO, FONO, GRAMO Informasjon om klarering av opphavsrettigheter, lenker til organisasjoner og immaterialrettslig materiale i Norge og utlandet. (Mer informasjon...)

Copyright and Neighbouring Rights
Publisert av: Europa.eu
EU-kommisjonens nettsted for opphavsrett og relaterte rettsområder. Lenker bl.a. til direktiver og forslag, nyheter og andre aktuelle nettsteder. (Mer informasjon...)

Copyswede
Publisert av: Copyswede
Paraplyorganisasjon for 14 svenske opphavsrettsorganisasjoner. Lenker til lover, direktiver og avtaler. (Mer informasjon...)

Domeneklagenemnda
Publisert av: UNINETT Norid
Behandler i hovedsak tvister rundt rettigheter til domenenavn. Inneholder regelverk, mandat, medlemmer og avgjørelser. (Mer informasjon...)

European Patent Office (EPO)
Publisert av: European Patent Office - EPO
EPO er Det europeiske patentkontoret. Informasjon om kontoret og dets arbeid. Lenker til regelverk, bl.a. Den europeiske patentkonvensjonen (European Patent Convention, EPC). (Mer informasjon...)

ICANN - Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy
Publisert av: ICANN
Side fra ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) med deres regler for tvisteløsning i domenenavnsaker. Database over avgjørelser. (Mer informasjon...)

Intellectual Property - FindLaw for Legal Professionals
Publisert av: Thomson Reuters
Dokumenter, organisasjoner, databaser, offentlige organer og andre portaler innen immaterialrett. (Mer informasjon...)

Intellectual property law
Publisert av: New England School of Law
Lenkesamling for amerikansk immaterialrett: patenter, varemerker, opphavsrett. Samlingen er gjort av New England School of Law Library. (Mer informasjon...)

Intellectual Property Office
Publisert av: Department for Business Innovation and Skills
Det britiske kontoret for immaterialrett. Lover og praktisk informasjon om varemerker, opphavsrett, mønsterbeskyttelse og patenter. (Mer informasjon...)

International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)
Publisert av: International Association for the Protection of Intellectual Property
AIPPI er en internasjonal organisasjon som arbeider med immaterialrettsspørsmål. Endel materiale i fulltekst. (Mer informasjon...)

International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO)
Publisert av: International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO)
IFFRO er en uavhengig organisasjon etablert med basis i fundamentale internasjonale copyright-prinsipper ut fra Bern og Universal Copyright konvensjonene. (Mer informasjon...)

Law, Technology & Arts
Publisert av: University of Washington
Forskningssenter ved University of Washington School of Law, Seattle. (Mer informasjon...)

Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht
Publisert av: Max-Planck-Gesellschaft
Hjemmesiden til instituttet. Noe kilder innen konkurranse- og immaterialrett. (Mer informasjon...)

Norid
Publisert av: UNINETT Norid
Registreringsenheten for .no-domenet. Regelverk, database over domenenavn, klagenemnd, lenker til dommer, juridiske artikler, internasjonale organisasjoner. (Mer informasjon...)

Patent- och registreringsverket
Publisert av: Patent- och registreringsverket (Sverige)
Det svenske patentstyret. Lenker til lovverk og litteratur innenfor de forskjellige områdene (patent, design, varemerke). Tilgang til de enkelte registrene. Tilgang til Svensk Patentdatabas, Svensk Varumärkesdatabas og Svensk Designdatabas. (Mer informasjon...)

Patent- og registerbestyrelsen
Publisert av: Patent- och registerstyrelsen (Finland)
Nettstedet til det finske registrerings- og patentstyret, som har ansvaret for registreringen av selskaper, stiftelser og foreninger, samt registreringen av patenter, nyttemodeller, varemerker og design. Nettstedet inneholder registre og informasjon om områdenes lovverk. (Mer informasjon...)

Patent- og varemærkestyrelsen
Publisert av: Patent- og Varemærkestyrelsen (Danmark)
Det danske patentstyret. Lenker til rettspraksis og lovverk, mye materiale i fulltekst. Egen database med tilgang til de forskjellige rettighetsregistrene. (Mer informasjon...)

Patentstyret
Publisert av: Patentstyret
Hjemmesiden til Patentstyret. Lenker til norske lover og forskrifter angående patent, varemerke og design. Enkelte lover finnes også i engelsk oversettelse. (Mer informasjon...)

Rettssaker om domenenavn
Publisert av: UNINETT Norid
Fulltekstarkiv over rettssaker som omhandler domenenavn. Juridiske artikler om domenenavn. (Mer informasjon...)

Stop piratkopiering
Publisert av: Energistyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Kulturministeriet, Eksportrådet, Sikkerhedsstyrelsen, Patent- og Varemærkestyrelsen (Danmark), Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, SKAT, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet
Hjemmeside fra Ministeriernes Netværk om Piratkopiering, det offentliges portal til bekjempelsen av piratkopiering i Danmark. (Mer informasjon...)

The Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS)
Publisert av: U.S. Department of Justice
CCIPS er ansvarlig for gjennomføring av USAs nasjonale strategier i bekjempelse av data- og immaterialrettslig kriminalitet. (Mer informasjon...)

Trademark Database Portal
Publisert av: World Intellectual Property Organization
Informasjon om varemerker og oversikt over og veier til varemerkebaser i forskjellige land (Trademark Database Portal). (Mer informasjon...)

Trademark - overview - resources
Publisert av: Cornell University
Lenkesamling for amerikansk og internasjonal varemerkerett. Lover, rettspraksis, konvensjoner, myndigheter, organisasjoner. Fra Legal Information Institute (LII), Cornell Law School. (Mer informasjon...)

TRIPS material on the WTO website
Publisert av: World Trade Organization
Informasjon fra Verdens handelsorganisasjon om handel med immaterielle rettigheter (TRIPS: trade-related aspects of intellectual property rights). Lenker til TRIPS-avtalen og andre konvensjoner og direktiver innen immaterialrett. (Mer informasjon...)

United States Copyright Office
Publisert av: Library of Congress
Offisiell side fra USAs føderale organ for arbeid med og utvikling av opphavsretten. Organisert som en avdeling av Library of Congress Lenker til publikasjoner, lovgivning, nyheter m.m. (Mer informasjon...)

United States Patent and Trademark Office
Publisert av: U.S. Department of Commerce
USAs patent- og varemerkekontor.Informasjon om kontoret og dets arbeid, lenker til lover og regelverk. (Mer informasjon...)

Update to Researching Intellectual Property Law in an International Context
Publisert av: LLRX
Oversikt over internasjonale avtaler og organisasjoner innenfor immaterialrett, samt en oversikt over 65 lands immaterialrettslovgivning (inkl. Norge). Av Stephanie Weigmann for LLRX (Mer informasjon...)

WIPO Lex
Publisert av: World Intellectual Property Organization
Bibliografisk og fulltekst-base som inneholder immaterialrettslig nasjonal lovgivning fra 35 land, samt immaterialrettslige traktater. (Mer informasjon...)

World Intellectual Property Organization (WIPO)
Publisert av: World Intellectual Property Organization
FN-organisasjon som jobber med immaterialrettslige spørsmål. Siden inneholder bl.a. konvensjoner forvaltet av WIPO (fulltekst) (Mer informasjon...)

Se også