Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Jurisdiksjon

open/close topic
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSForvaltningsrett

Antall treff: 34
 

  aland.ax -det offentliga Åland
Publisert av: Ålands landskapsregering
Emner: Forvaltning, Juridiske lenkesamlinger, Åland, Forvaltningsrett
Beskrivelse: Offentlig informasjon på Åland. Adresser og lenker til myndigheter og statlige organer. Emneinndelt.
Språk: Svensk

  Bundesverwaltungsgericht
Publisert av: Bundesverwaltungsgericht
Emner: Forvaltningsrett, Tyskland, Domstoler
Beskrivelse: Hjemmesiden til forvaltningsdomstolen i Tyskland.
Språk: Tysk

  Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)
Publisert av: Bundesverwaltungsgericht
Emner: Domstoler, Tyskland, Rettspraksis, Forvaltningsrett
Beskrivelse: Tysklands sisteinstans-domstol i offentligrettslige saker utenom forfatningsrett, sosialrett og skatterett. Utvalgte avgjørelser fra 2002- i fulltekst. Andre og eldre avgjørelser fra domstolen kan bestilles via nettsiden.
Språk: Tysk

  Bundesverwaltungsgericht - Entscheidungen (BVerwG)
Publisert av: Bundesverwaltungsgericht
Emner: Rettspraksis, Tyskland, Forvaltningsrett
Beskrivelse: Utvalgte avgjørelser i fulltekst av forvaltningsdomstolen i Tyskland.
Språk: Tysk

  Canada site
Publisert av: Government of Canada
Emner: Canada, Offentlige organer, Forvaltningsrett, Forvaltning, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Offentlig informasjon fra Canadas regjering: statsministeren, departementene, statsetater, publikasjoner. Lenker til provinser og territorier.
Språk: Engelsk, Fransk

  Congress.org
Publisert av: CQ Roll Call
Emner: USA, Forvaltningsrett
Beskrivelse: Aktuelt stoff fra USAs nasjonalforsamling. Privat nettsted med en del annonser.
Språk: Engelsk

  Conseil Constitutionnel
Publisert av: Conseil constitutionnel
Emner: Annen praksis, Grunnlover, Forvaltningsrett, Rettspraksis, Frankrike, Offentlige organer, Statsforfatningsrett
Beskrivelse: Offisielt nettsted for Det konstitusjonelle råd, som kan prøve lovgivnings- og forvaltningsvedtak i forhold til forfatningen. Forfatningsdomstolen i Frankrike. Avgjørelser i fulltekst 1958-. (Nesten komplett arkiv over avgjørelser i fulltekst) Utvalgte avgjørelser oversatt til andre språk.
Språk: Spansk, Tysk, Fransk, Engelsk, Italiensk

  Conseil d'Etat - Et la Juridiction Administrative
Publisert av: Conseil d'État
Emner: Litteratur, Frankrike, Forvaltningsrett, Rettspraksis, Domstoler, Rapporter
Beskrivelse: Frankrikes øverste domstol i forvaltningssaker. Avgjørelser i fulltekst 1999-, kommenterte sammendrag av ca. 50 utvalgte avgjørelser 1873-1995. Informasjon på en rekke språk b.l.a. engelsk og tysk.
Språk: Fransk

  Delegeringer
Publisert av: Lovdata
Emner: Delegeringer, Forvaltning, Norge, Forvaltningsrett
Beskrivelse: Delegeringer/ikrafttredelser er forvaltningsvedtak foretatt med hjemmel i lov som fastsetter henholdsvis ansvarlig forvaltningsorgan og ikrafttredelsedato for vedtatte regelverk.
Om utgiver: Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Lovdatas formål er å etablere og drive systemer for rettslig informasjon. http://lovdata.no/info/fakta.html
Språk: Norsk

  Department of Trade & Industry - Oil & Gas Directorate
Publisert av: Government Digital Service
Emner: Forvaltningsrett, Offentlige organer, Petroleumsrett, Storbritannia, Forvaltning
Beskrivelse: Direktorat for olje- og gassproduksjon, Storbritannia.
Språk: Engelsk

  Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT
Publisert av: Direktoratet for forvaltning og IKT
Emner: Forvaltning, Forvaltningsrett, Norge, Offentlige organer, Offentlig rett
Beskrivelse: Direktoratet vart oppretta 1. januar 2008 og består av tidlegare Statskonsult, Noreg.no og E-handelssekretariatet. Det er også overført enkelte oppgåver og stillingar frå Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Difi har tilsette både i Oslo og Leikanger.
Om utgiver: Difi
Språk: Norsk

  ELKI - Länkar som samlats av Riksdagsbiblioteket
Publisert av: Riksdagsbiblioteket - Finlands Riksdag
Emner: Fagområder generelt, Lover, Forvaltningsrett, EU- og EØS-rett, Finland, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Emneportal innen jus, politikk, offentlig forvaltning og EU. Fra Riksdagsbiblioteket.
Språk: Engelsk, Finsk, Svensk

  Etiske retningslinjer for statstjenesten.
Publisert av: Regjeringen
Emner: Litteratur i fulltekst, Forvaltningsrett, Norge, Etikk
Beskrivelse: Etiske retningslinjer for statstjenesten.
Språk: Norsk, Engelsk

  Federal Court
Publisert av: The Federal Court - Canada
Emner: Canada, Domstoler, Forvaltningsrett
Beskrivelse: Hjemmesiden til Canadas øverste forvaltningsdomstol.
Språk: Engelsk, Fransk

  Federal Court of Canada decisions
Publisert av: The Federal Court - Canada
Emner: Canada, Rettspraksis, Forvaltningsrett
Beskrivelse: Avgjørelser av Canadas øverste forvaltningsdomstol.
Språk: Engelsk, Fransk

  Folketingets Ombudsmand
Publisert av: Folketingets Ombudsmand
Emner: Danmark, Uttalelser, Offentlige organer, Annen praksis, Forvaltningsrett, Litteratur i fulltekst, Forvaltning
Beskrivelse: Folketingets Ombudsmand i Danmark skal kontrollere statlige og kommunale myndigheder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder.
Språk: Tysk, Dansk, Russisk, Engelsk, Spansk, Fransk

  Foreign Law Translations
Publisert av: University of Texas
Emner: Lover, Håndbøker og oppslagsverk, Kontraktsrett, Rettspraksis, Forvaltningsrett, Erstatningsrett, Israel, Statsforfatningsrett, Østerrike, Tyskland, Frankrike
Beskrivelse: Engelske oversettelse av lover og dommer fra Tyskland, Frankrike, Israel og Østerrike innen konstitusjonsrett, administrativ rett, kontraktsrett og erstatningsrett. Fra Institute for Transnational law, University of Texas at Austin. (Tidligere driftet av University College London.)
Språk: Engelsk

  Forvaltningsrett
Publisert av: Store norske leksikon
Emner: Forvaltningsrett, Norge, Håndbøker og oppslagsverk
Beskrivelse: Leksikonartikler innen forvaltningsrett. Fagansvarlig: Jan Fridthjof Bernt
Om utgiver: Store norske leksikon gis ut av Store norske leksikon AS, som eies av Fritt Ord, Sparebankstiftelsen DNB og Det norske Videnskaps-Akademi og jobber for spredning av kunnskap på Internett.
Språk: Norsk

  Fürstentum Liechtenstein
Publisert av: Regierung des Fürstentums Liechtenstein
Emner: Liechtenstein, Forvaltning, Offentlige organer, Forvaltningsrett
Beskrivelse: Nettsted med offentlig informasjon og lenker til offentlige tjenester.
Språk: Tysk, Engelsk

  Gjeldsordningsbasen
Publisert av: Regjeringen
Emner: Lover, Gjeldsordning, Prosessrett, Norge, Rettskilder generelt, Forvaltningsrett
Beskrivelse: I gjeldsordningsbasen finner du gjeldsordningsloven samt de viktigste tilhørende rettskilder.
Basen er primært ment som et hjelpemiddel for personer som arbeider profesjonelt med saksbehandling etter gjeldsordningsloven, i første rekke medarbeidere hos namsmannen.
Basen inneholder bl.a. lovteksten til gjeldsordningsloven, både opprinnelig og etter endringer. Alle forarbeider, både til den opprinnelige loven og senere endringer, rettsavgjørelser i fulltekst og, sammendrag og forskrifter gitt med hjemmel i loven.
Språk: Norsk

  gov.ie
Publisert av: Government of Ireland
Emner: Forvaltning, Irland, Forvaltningsrett, Offentlige organer
Beskrivelse: Offentlig informasjon fra Irland
Språk: Engelsk

  Högsta förvaltningsdomstolen
Publisert av: Högsta förvaltningsdomstolen
Emner: Forvaltningsrett, Domstoler, Finland
Beskrivelse: Finlands øverste instans i forvaltningsrettslige saker.
Språk: Samisk, Svensk, Fransk, Finsk, Engelsk

  Högsta förvaltningsdomstolen - beslut
Publisert av: Högsta förvaltningsdomstolen
Emner: Rettspraksis, Forvaltningsrett, Finland, Menneskerettigheter, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: Avgjørelser i fulltekst på finsk av den finske forvaltningsdomstolen 2002-. Europarettslige avgjørelser i fulltekst, 2005- Sammendrag på svensk av avgjørelser 1997-. For eldre avgjørelser, se FINLEX som dekker fra 1944-. Noe informasjon på engelsk og fransk.
Språk: Finsk, Svensk

  Instrukser mv.
Publisert av: Lovdata
Emner: Forvaltningsrett, Norge, Instrukser
Beskrivelse: Instrukser er regelsett gitt av forvaltningen og som primært retter seg mot forvaltningens ansatte.
Språk: Norsk

  norge.no
Publisert av: Direktoratet for forvaltning og IKT
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Norge, Offentlige organer, Forvaltningsrett, Forvaltning
Beskrivelse: Veiviser til offentlig informasjon og offentlige tjenester. Samfunnsinformasjon, adresser, lenker, offentlige skjemaer. Søkefunksjon.
Språk: Norsk, Engelsk, Samisk

  offentlighet.no
Publisert av: Offentlighetsutvalget
Emner: Nyhetstjenester, Tolkningsuttalelser, Norge, Lover, Forvaltningsrett, Rettspraksis
Beskrivelse: Nettsted som opplyser om offentlighet. Har med bl.a. avgjørelser, lover og regler.
Språk: Norsk

  Overheid.nl
Publisert av: Rijksoverheid
Emner: Forvaltningsrett, Forvaltning, Nederland, Juridiske lenkesamlinger, Offentlige organer
Beskrivelse: Offentlig informasjon, lenker til sentrale og lokale myndigheter i Nederland.
Om utgiver: Regjeringen i Nederland
Språk: Nederlandsk, Engelsk

  Raad van State - Conseil d'Etat - Staatsrat
Publisert av: Raad van State
Emner: Domstoler, Belgia, Forvaltningsrett, Rettspraksis, Lover
Beskrivelse: Belgias øverste domstol i forvaltningssaker. Nettsiden har en database med avgjørelser fra 1994-. Samt lenker til RefLex og JuriDict.
Språk: Engelsk, Fransk, Tysk, Nederlandsk

  Service-Public
Publisert av: Direktoratet for Juridisk og administrativ informasjon
Emner: Forvaltningsrett, Offentlige organer, Forvaltning, Frankrike
Beskrivelse: Veiviser til fransk forvaltning. Informasjon også på engelsk og tysk,
Språk: Fransk

  Sivilombudsmannen
Publisert av: Sivilombudsmannen
Emner: Forvaltningsrett, Offentlige organer, Sivilombudsmenn, Norge
Beskrivelse: Stortingets ombudsmann for forvaltningen.
Språk: Engelsk, Norsk, Samisk

  Sivilombudsmannens årsmeldinger 1997-
Publisert av: Sivilombudsmannen
Emner: Norge, Uttalelser, Annen praksis, Forvaltningsrett
Beskrivelse: Inneholder bl.a. et utvalg av forvaltningsrettslige enkeltsaker ombudsmannen har behandlet, samt omtale av forvaltningsrettslige spørsmål av generell interesse.
Språk: Norsk

  suomi.fi - det offentliga Finland
Publisert av: Statskontoret
Emner: Offentlige organer, Rettskilder generelt, Skjemaer og formularer, Forvaltningsrett, Finland
Beskrivelse: Portal for forvaltningstjenester i Finland. Lenker til offentlige organer, rettskilder m.m.
Språk: Svensk, Engelsk, Finsk

  Sveriges Domstolar
Publisert av: Sveriges Domstolar
Emner: Sverige, Fagområder generelt, Familierett, Prosessrett, Konkursrett, Boligrett, Forvaltningsrett, Domstoler, Fast eiendom
Beskrivelse:
Språk: Samisk, Svensk, Finsk, Engelsk

  U.S. Government Manual
Publisert av: U.S Government Printing Office
Emner: Statsforfatningsrett, Forvaltningsrett, Håndbøker og oppslagsverk, Offentlige organer, USA
Beskrivelse: Offisiell håndbok med informasjon om de føderale organer i USA (kan sammenlignes med Statskalenderen i Norge). Lenker til hjemmesider.
Språk: Engelsk