Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSForlag

(Utgiver)

Antall treff: 26
 
antikvariat.net
Publisert av: Antikvariat.net
Felles bokkatalog for antikvariater i Norge, Danmark, Sverige og Finland. (Mer informasjon...)

Ashgate law & criminology
Publisert av: Ashgate Publishing
Internasjonalt forlag. (Mer informasjon...)

Aspen Publishers
Publisert av: Wolters Kluwer
Juridisk forlag med hovedkontor i New York. Inkluderer Kluwer Law International. (Mer informasjon...)

Cambridge Law
Publisert av: Cambridge University Press
Juridisk avdeling av britisk forlag. (Mer informasjon...)

Cappelen Damm Akademisk
Publisert av: Cappelen Damm AS
Forlag for fagbøker og lærebøker til høgskole-, universitets- og profesjonsmarkedet. Herunder jus. (Mer informasjon...)

Dalloz
Publisert av: Dalloz
Fransk juridisk forlag. (Mer informasjon...)

DJØF Forlag
Publisert av: Danmarks Jurist- og Økonomforbund
Danmarks Jurist- og Økonomforbunds forlagsvirksomhet. (Mer informasjon...)

EU-bookshop
Publisert av: Europa.eu
Nettside med EU-litteratur i fulltekst. Lansert høsten 2009. (Mer informasjon...)

Europa law publishing
Publisert av: Europa Law Publishing
Forlag spesialisert på europarett, internasjonal rett og miljørett. (Mer informasjon...)

Fagbokforlaget
Publisert av: Fagbokforlaget
Fagbokforlaget er et landsdekkende, uavhengig forlag for læremidler og faglitteratur. Herunder Jus. (Mer informasjon...)

Focus forlag
Publisert av: Focus Forlag
Norsk forlag for næringslivsjus. (Mer informasjon...)

Gyldendal Akademisk
Publisert av: Gyldendal Norsk Forlag AS
Flerfaglig norsk forlag med jus (Mer informasjon...)

Hart publishing
Publisert av: Hart Publishing
Juridisk forlag (Mer informasjon...)

Karnov Group Denmark
Publisert av: Karnov Group, Thomson Reuters
Danskt forlag, tidligere Thomson Reuters. (Mer informasjon...)

Karnov Group Sweden
Publisert av: Karnov Group
Svenskt forlag og databaseleverandør. Tidl. Thomson Reuters Sverige. (Mer informasjon...)

Kluwer Law International
Publisert av: Wolters Kluwer
Juridisk forlag, del av Aspen Publishers. (Mer informasjon...)

Kommuneforlaget
Publisert av: Kommuneforlaget
Kommuneforlaget utvikler og distribuerer informasjons- og kunnskapsprodukter for kommunal sektor. Forlaget arbeider nært med KS og kommunene i utviklingen av nye produkter og kvalitetssikring. (Mer informasjon...)

LexisNexis Store
Publisert av: LexisNexis
LexisNexis' bokutgivelser. (Mer informasjon...)

Magnus Informatik
Publisert av: Wolters Kluwer
Dansk leverandør av trykte og elektroniske oppslagsverk innen lovgivning og revisjon. (Mer informasjon...)

Norstedts Juridik
Publisert av: Wolters Kluwer
Svensk juridisk forlag (Mer informasjon...)

Oxford University Press
Publisert av: Oxford University Press
Flerfaglig forlag med juridisk litteratur. (Mer informasjon...)

Peter Lang Publishing Group
Publisert av: Peter Lang Publishing Group
Flerfaglig forlag med noe jus. (Mer informasjon...)

Springer Law
Publisert av: Springer
Juridisk avdeling av tysk forlag (Mer informasjon...)

Sweet & Maxwell
Publisert av: Thomson Reuters
Britisk juridisk forlag (Mer informasjon...)

Universitetsforlaget
Publisert av: Universitetsforlaget
Flerfaglig norsk forlag med jus (Mer informasjon...)

Verlag C.H. Beck oHG, München
Publisert av: C. H. Beck
Tysk juridisk forlag (Mer informasjon...)

Se også