Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSErklæringer

Antall treff: 6
 

  African Charter on Human and Peoples' Rights
Publisert av: African Commission on Human and Peoples Rights
Emner: Erklæringer, Afrika, Menneskerettigheter
Beskrivelse: Charter om menneskerettigheter i Afrika. Banjul-charter.
Språk: Engelsk, Fransk

  African Union
Publisert av: African Union
Emner: Mellomstatlige organisasjoner, Organisasjoner og foreninger, Afrika, Erklæringer, Fagområder generelt
Beskrivelse: Samarbeidsorganisasjon for afrikanske stater.

  Forskningsetisk bibliotek (FBIB)
Emner: Etikk, Litteratur, Lover, Erklæringer, Andre jurisdiksjoner
Beskrivelse: FBIB gir innsikt i temaet forskningsetikk gjennom artikler, eksempler og andre publikasjoner, og har som formål å tjene til refleksjon og kommunikasjon om forskningsetiske spørsmål.
Språk: Norsk

  The core international Human Rights Instruments and their monitoring bodies
Publisert av: FNs høykommissær for menneskerettigheter
Emner: Internasjonalt, FN, Folkerett, Menneskerettigheter, Erklæringer
Beskrivelse: Ti mest sentrale menneskerettighetskonvensjonene fra FN i fulltekst, med informasjon om ratifikasjoner og reservasjoner. Samt lenker til de respektive konvensjonenes kontrollorganer.
Språk: Engelsk

  The Universal Declaration of Human Rights
Publisert av: FN - United Nations
Emner: FN, Menneskerettigheter, Erklæringer
Beskrivelse: Engelsk versjon av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter
Språk: Engelsk

  Thomas - Primary Documents in American History
Publisert av: Library of Congress
Emner: Grunnlover, Statsforfatningsrett, Erklæringer, Rettshistorie, USA, Lover
Beskrivelse: Lenker til Selvstendighetserklæringen, Grunnloven, Bill of Rights, øvrige amendments og historiske grunnlovsdokumenter.
Språk: Engelsk

Se også