Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSEFTA

Antall treff: 10
 
Avtale om EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen - ODA
Publisert av: Lovdata
Norsk versjon av avtaleteksten. (Mer informasjon...)

Den norske EU-delegasjonen i Brussel
Publisert av: Den norske EU-delegasjonen
Den norske EU-delegasjonen i Brussel. Deres oppgave er å representere norske myndigheter overfor EU. (Mer informasjon...)

EFTA court
Publisert av: EFTA Court
Hjemmesiden til EFTA-domstolen. Avgjørelser i fulltekst 1994-. (Mer informasjon...)

EFTA Court - Cases
Publisert av: EFTA Court
Avgjørelser i fulltekst av EFTA-domstolen 1994-. Avgjorte og pågående saker. Eftadommer (Mer informasjon...)

EFTA - European Free Trade Association
Publisert av: EFTA
Den europeiske frihandelsorganisasjonen. (Mer informasjon...)

EFTAs sider om EØS
Publisert av: EFTA
(Mer informasjon...)

EFTA Surveillance Authority Implementation status database
Publisert av: EFTA Surveillance Authority
Database inneholdende implementering av EU-direktiver under EØS-avtalen. Tidligere kjent under navnet AIDA (Mer informasjon...)

ESA European surveillance authority-/ EFTAs overvåkningsorgan
Publisert av: EFTA
EFTAs overvåkningsorgan påser at EFTA-landene følger EØS-reglene i EFTA-området. ESA har i så måte tilsvarende overvåkningsoppgaver som Kommisjonen har i EU. ESA ledes av et kollegium med tre medlemmer, ett fra hvert av de tre EFTA-landene i EØS. (Mer informasjon...)

EØS-loven
Publisert av: Lovdata
EØS-loven med EØS-avtalens hoveddel, ODA-atalen samt ODA-avtalens protokoll 3 i fulltekst. (Mer informasjon...)

EØS-supplementet
Publisert av: EFTA
EØS-supplementet, på engelsk, norsk og islandsk. A weekly legal gazette containing EEA related texts from EFTA and EU bodies, published in Icelandic and Norwegian on this website. Issues containing Joint Committee Decisions and EU acts incorporated into the EEA Agreement may also be ordered in printed form. The EEA Supplement is published in Adobe Acrobat (PDF) format. (Mer informasjon...)

Se også