Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSDiskriminering

Antall treff: 9
 

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Publisert av: Regjeringen
Emner: Forvaltning, Barnerett, Norge, Diskriminering, Offentlige organer, Likestilling
Beskrivelse: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, integrering av innvandrere, likestilling, antidiskriminering og forbrukerpolitikk.
Språk: Engelsk, Norsk, Samisk

  Diskrimineringsombudsmannen
Publisert av: Diskrimineringsombudsmannen
Emner: Offentlige organer, Sverige, Diskriminering, Likestilling, Andre offentlige organer
Beskrivelse: Statlig myndighet som overvåker den svenske likestillingsloven.
Språk: Svensk

  European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Emner: Europarådet - organer, Diskriminering, Menneskerettigheter
Beskrivelse: Organ under Europarådet som jobber mot diskriminering og rasisme.
Språk: Engelsk, Fransk

  ICJ-Norge
Publisert av: International Court of Justice
Emner: Diskriminering, Menneskerettigheter, Personvern, Humanitærrett, Internasjonal strafferett, Advokater, Flyktningerett
Beskrivelse: Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ-Norge) er en nasjonal avdeling av International Commission of Jurists (ICJ). ICJ er en uavhengig, internasjonal organisasjon (NGO) med sekretariat i Genève, stiftet i 1952.
Om utgiver: ICJ

  International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism
Publisert av: The International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism
Emner: Menneskerettigheter, Diskriminering, Ikke-statlige organisasjoner, Internasjonalt, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Frivillig organisasjon som arbeider mot rasediskriminering og rasisme.
Språk: Engelsk

  Ligebehandlingsnævnet
Publisert av: Ligebehandlingsnævnet
Emner: Danmark, Arbeidsrett, Annen praksis, Diskriminering, Likestilling
Beskrivelse: Det danske Ligebehandlingsnævnets avgjørelser.

  Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Publisert av: Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Emner: Annen praksis, Likestilling, Norge, Diskriminering
Beskrivelse: Likestillings- og diskrimineringsnemnda behandler klager på Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelser og vedtak. Inneholder vedtak og uttalelser f.o.m. 2006.
Språk: Norsk

  Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) - Uttalelser
Publisert av: Likestillings- og diskrimineringsombudet
Emner: Diskriminering, Annen praksis, Uttalelser, Likestilling, Norge
Beskrivelse: Uttalelser fra LDO f.o.m 2006, samt tidl. Likestillingsombudets klagesaker (t.o.m. 2005)
Språk: Norsk

  The Division for the Advancement of Women (DAW)
Emner: FN, FN-organer og institusjoner, Traktater, Internasjonalt, Likestilling, Diskriminering, Kvinnerett
Beskrivelse: FNs komité for avskaffelse av diskriminering mot kvinner (the Division for the Advancement of Women - DAW) har ansvar for konvensjonen om å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW). Her finnes informasjon om komiteens arbeid, tolkningsveiledning til konvensjonen, individklageavgjørelser m.m.
Språk: Engelsk

Se også