Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSBoligrett

Antall treff: 6
 
Boligrett
Publisert av: Store norske leksikon
Leksikonartikler innen boligrett. Fagansvarlig: Christian Fr Wyller (Mer informasjon...)

Husbanken
Publisert av: Husbanken
Etat under Kommunal- og regionaldepartementet. Inneholder bl.a. regler om bostøtte og komplett regelverk for tildeling av lån og tilskudd. (Mer informasjon...)

Huseiernes Landsforbund
Publisert av: Huseiernes landsforbund
Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av bolighus, eierseksjoner, sameier, borettslag og næringseiendommer. (Mer informasjon...)

Leieboerforeningen
Publisert av: Leieboerforeningen
Rådgivningskontoret for leieboere. Interesseforening for leietakere. informasjon om leieboerjus, nyheter, boligpolitikk og økonomi. (Mer informasjon...)

Norsk Eiendomsinformasjon AS
Publisert av: Norsk eiendomsinformasjon AS
Virksomhet eid av Justisdepartementet med ansvar for å drive den elektroniske grunnboken i Norge. Nettstedet gir tilgang til Eiendomsregisteret (via forhandlere, betalingstjeneste) og "Håndbok i tinglysing" (gratis nettutgave).
Eiendomsregisteret gir tilgang til all tinglyst informasjon fra Grunnboken for fast eiendom og Borett, samt teknisk informasjon fra Matrikkelen. Eiendomsregisteret dekker alle eiendommer og borettsandeler i Norge.
Informasjonen oppdateres fortløpende i takt med registering hos Tinglysingsmyndigheten. (Mer informasjon...)

Sveriges Domstolar
Publisert av: Sveriges Domstolar
(Mer informasjon...)

Se også