Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Jurisdiksjon

open/close topic
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSBibliotek

Antall treff: 49
 
Bergen Resource Centre for International Development
Publisert av: Chr. Michelsen Institute, Universitetet i Bergen
Tidligere biblioteket ved Christian Michelsens institutt. Samarbeid melliom UiB og CMI. (Mer informasjon...)

bibliotek.dk
Publisert av: Dansk BiblioteksCenter
Felleskatalog for de danske folke- og forskningsbibliotekene. Omfatter både bøker og avis- og tidsskriftartikler. (Mer informasjon...)

Biblioteket - BI
Publisert av: BI Handelshøyskolen
Hjemmesiden til biblioteket ved BI. (Mer informasjon...)

Biblioteket - NHH
Publisert av: Norges Handelshøyskole
Hjemmesiden til biblioteket ved NHH. (Mer informasjon...)

Biblioteket ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Publisert av: Universitetet i Oslo
Instituttbibliotek under Juridisk bibliotek, Universitetsbiblioteket i Oslo.Biblioteket ligger i Domus Nova, og er åpent for alle. (Mer informasjon...)

Biblioteket ved Norsk senter for menneskerettigheter
Publisert av: Universitetet i Oslo
Biblioteket har Norges største og mest oppdaterte samling av litteratur om menneskerettigheter. Biblioteket er åpent både for forskere, studenter og allmenheten. (Mer informasjon...)

Bibliotek for juridiske fag
Publisert av: Universitetet i Bergen
Hjemmesiden til Bibliotek for juridiske fag ved Universitetet i Bergen. (Mer informasjon...)

Bibliothèque nationale de France
Publisert av: Bibliothèque nationale de France
Frankrikes nasjonalbibliotek (Mer informasjon...)

Bókasafn Háskólans á Akureyri
Publisert av: University of Akureyri
Biblioteket ved Universitetet i Akureyri. (Mer informasjon...)

Bókassafns- og upplýsingaþjónusta Háskólans í Reykjavík
Publisert av: Reykjavik University
Biblioteket ved Universitetet i Reykjavik. (Mer informasjon...)

CBS Bibliotek
Publisert av: Copenhagen Business School
CBS Bibliotek er universitetsbiblioteket ved Copenhagen Business School. (Mer informasjon...)

Det juridiske fakultetets bibliotek
Publisert av: Københavns Universitet
Det Juridiske Fakultetsbibliotek er en del af Københavns Universitets Biblioteks- og Informationsservice, KUBIS (Mer informasjon...)

Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie
Publisert av: Universitetet i Oslo
Skriftserien fra Juridisk bibliotek, tidligere Det juridiske fakultetsbibliotek, ved Universitetet i Oslo. I skriftserien publiseres skrifter som omhandler jus og informasjon - og da særlig temaer som kan relateres til bibliotekets samlinger og virksomhet. Utgivelser fra og med nr. 19 er kun tilgjengelige i elektronisk versjon. (Mer informasjon...)

Det Kongelige Bibliotek
Publisert av: Københavns Universitet, Det Kongelige Bibliotek
Det Kongelige Bibliotek er Danmarks nasjonalbibliotek og Universitetsbibliotek for Københavns Universitet. (Mer informasjon...)

Deutsche Nationalbibliothek
Publisert av: Deutsche Nationalbibliothek
Tysklands nasjonalbibliotek. (Mer informasjon...)

European Commission's Central Library
Publisert av: Europa.eu, Europakommisjonen
Europakommisjonens sentralbibliotek, bibliotekkataloger og avdelingsbibliotek. (Mer informasjon...)

GATT Digital Library 1947-1994
Publisert av: Stanford University, World Trade Organization
Stanford Universitys base med tilgang til og søkemuligheter i dokumenter og informasjon om GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). (Mer informasjon...)

Helsingfors universitetsbibliotek
Publisert av: Helsingfors universitet
Universitetsbiblioteket for b.l.a. juridiske fag ved Universitetet i Helsingfors. (Mer informasjon...)

Human Rights Library
Publisert av: University of Minnesota
Startside med lenke til mer enn 21 000 dokumenter og mer enn 4000 menneskerettighets-sider på nettet. Sortert etter region, emne og andre kriterier. Har også søkemotor for flere nettsteder. Fra University of Minnesota (Mer informasjon...)

Juridisk bibliotek. Petroleumsrett og EU-rett
Publisert av: Universitetet i Oslo
Biblioteket ved Senter for Europarett, Instituttbibliotek under Juridisk bibliotek, Universitetsbiblioteket i Oslo.

Besøkende som ikke tilhører instituttet, må henvende seg i resepsjonen i samme etasje, eller i Juridisk bibliotek, Domus Bibliotheca. (Mer informasjon...)

Juridisk bibliotek. Rettsinformatikk
Publisert av: Universitetet i Oslo
Biblioteket er et forskningsbibliotek for Senter for rettsinformatikk, men er også åpent for studenter og publikum. Besøkende som ikke er tilknyttet senteret, bes først henvende seg i Juridisk bibliotek, Domus Bibliotheca. Instituttbibliotek under Juridisk bibliotek, Universitetsbiblioteket i Oslo. (Mer informasjon...)

Jus - Fagressurser
Publisert av: Universitetet i Oslo
Side for fagressurser innen jus, menneskerettigheter og kriminologi ved UiO. Med informasjon om kurs holdt av biblioteket. Levert av Juridisk bibliotek. (Mer informasjon...)

KRUS-biblioteket
Publisert av: KRUS
Hjemmesiden til biblioteket ved Kriminalomsorgens utdanningssenter - KRUS. (Mer informasjon...)

Law library
Publisert av: University of Minnesota
Hjemmesiden til juridisk bibliotek ved Minnesota University (Mer informasjon...)

Library - Bifröst
Publisert av: Bifröst University
Biblioteket ved handelshøyskolen i Bifröst. (Mer informasjon...)

Library of the Court of Justice of the European Union
Publisert av: Library of the Court of Justice of the European Union
EU-domstolens bibliotek Oversikt over bøker og tidsskriftartikler i EU-domstolens bibliotek. (Mer informasjon...)

Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte
Publisert av: Max-Planck-Gesellschaft
Tysk rettshistorisk forskningsinstitusjon. Sammendrag av avhandlinger, katalog for instituttets spesialbibliotek, lenker til andre institusjoner og nettsteder. (Mer informasjon...)

Nasjonalbiblioteket
Publisert av: Nasjonalbiblioteket
Hjemmesiden til Nasjonalbiblioteket i Norge. (Mer informasjon...)

National and University Library of Iceland
Publisert av: The National and University Library of Iceland
Islands universitets- og nasjonalbibliotek. (Mer informasjon...)

Nobelinstituttets bibliotek
Publisert av: Det Norske Nobelinstitutt
Spesialbibliotek for politisk historie (1800-), folkerett, fredssak og internasjonal økonomi. Depotbibliotek for publikasjoner fra FN og andre organisasjoner. (Mer informasjon...)

Peace Palace Library
Publisert av: Peace Palace
Biblioteket ved Fredspalasset i Haag. (Mer informasjon...)

PJ-biblioteket
Politihøgskolens bibliotek
Publisert av: Politihøyskolen
Åpent for studenter, ansatte og kursdeltagere ved PHS. I tillegg ytes service til ansatte i politi- og lensmannsetaten og justissektoren forøvrig. Fagområder:spesielt politifag, samfunnsfag og juridiske fag. (Mer informasjon...)

Raoul Wallenberg Institute - library
Publisert av: Raoul Wallenberg Institute
Biblioteket ved det svenske instituttet for menneskerettigheter. (Mer informasjon...)

Riksdagsbiblioteket
Publisert av: Riksdagsbiblioteket - Sveriges Riksdag
Offentlig bibliotek for samfunnsfag og jus. (Mer informasjon...)

Riksdagsbiblioteket
Publisert av: Riksdagsbiblioteket - Finlands Riksdag
Riksdagens bibliotek er et offentlig bibliotek for jus og samfunnsfag. Flere søkbare kataloger og databaser. (Mer informasjon...)

Riksdagsbiblioteket, Helsinki
Publisert av: Riksdagen - Eduskunta
Hjemmesiden til Riksdagsbiblioteket i Helsinki. (Mer informasjon...)

Robbins Collection
Publisert av: University of California
Robbins Collection er en samling av eldre og nyere litteratur ved School of Law at the University of California, Berkely. Biblioteket er et senter for forskning og undervisning nasjonalt og internasjonalt. Studier i komparativ rett og rettshistorie står sentralt, basert på omfattende samlinger av rettskilder og litteratur fra antikken, middelalder og nyere tid. Også europeisk 1800-tall er godt representert. (Mer informasjon...)

Sametingets bibliotek - Sámediggi girjerádju
Publisert av: Sámediggi – Sametinget
Samisk spesialbibliotek. Biblioteket har Norges største samling av bøker og annet materiell på samisk språk og om samiske forhold. (Mer informasjon...)

Selma
Publisert av: Riksdagen - Eduskunta
Hovedkatalogen til Riksdagsbiblioteket i Finland. (Mer informasjon...)

SSBs bibliotek og informasjonssenter
Publisert av: Statistisk sentralbyrå
SSBs bibliotek og informasjonssenter er eit kompetansesenter for offisiell norsk, utanlandsk og internasjonal statistikk. Vi er også eit fagbibliotek for dei tilsette i Statistisk sentralbyrå. (Mer informasjon...)

Statsbiblioteket
Publisert av: Statsbiblioteket
Hovedbibliotek for Aarhus universitet. (Mer informasjon...)

Stockholms universitetsbibliotek
Publisert av: Stockholms Universitet
Sveriges nasjonale ansvarsbibliotek for jus. (Mer informasjon...)

Stortingsbiblioteket
Publisert av: Stortinget
Biblioteket ved Stortinget. I hovedsak er Stortingsbiblioteket et internt bibliotek, men biblioteket er også tilgjengelig for eksterne brukere med behov for informasjon innen bibliotekets fagområder. (Mer informasjon...)

The British Library
Publisert av: The British Library
Storbritannias nasjonalbibliotek (Mer informasjon...)

The Library of Congress
Publisert av: Library of Congress
Kongressbiblioteket i USA, et av verdens største, ikke minst innen juridiske fag. Søkbar katalog. (Mer informasjon...)

UNOG Library
Publisert av: FN - United Nations
FN-biblioteket i Geneve (Mer informasjon...)

UNRIC - United Nations Regional Information Centre for Western Europe
Publisert av: FN - United Nations
De Forente Nasjoners regionale informasjonskontor for Vest-Europa. Referansebibliotek som inneholder dokumenter og publikasjoner fra FN på engelsk, fransk og spansk. Biblioteket tar imot referanseforespørsler fra alle. (Mer informasjon...)

Uppsala universitetsbibliotek
Publisert av: Uppsala Universitet
Hjemmesiden til Universitetsbiblioteket i Uppsala. (Mer informasjon...)