Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSAndre offentlige dokumenter

Antall treff: 9
 

  EU-kommisjonens "Hvitbøker"
Publisert av: Europakommisjonen
Emner: Fagområder generelt, EU, Andre offentlige dokumenter, Forarbeider
Beskrivelse: Dokument som presenterer detaljert forslag for diskusjon og eventuell beslutning.
Språk: Svensk, Engelsk, Finsk, Fransk, Nederlandsk, Dansk, Portugisisk, Spansk, Italiensk, Polsk, Tysk

  Europakommisjonen. Grønbøker
Publisert av: Europakommisjonen
Emner: Andre offentlige dokumenter, Forarbeider, EU
Beskrivelse: Dokumenter som publiseres med henblikk på diskusjon og allmen debatt.
Språk: Dansk

  Finn dokument
Publisert av: Regjeringen
Emner: Tolkningsuttalelser, Norge, Regler og statutter, Forarbeider, Lover, Rundskriv, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Andre offentlige dokumenter, Fagområder generelt
Beskrivelse: Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter. Mulighet å avgrense ut fra: Innholdstype som lover, brev høringer mm Tema Departement Tidsrom
Språk: Engelsk, Norsk

  Iberlex
Publisert av: Official State Gazette Agency - Spain
Emner: Lover, Rettspraksis, Andre offentlige dokumenter, Forarbeider, Fagområder generelt, Spania
Beskrivelse: Det spanske offisielle nettstedet for rettsinformasjon. Inneholder databaser med lover, lovforslag, tekster fra parlamentet, Cortes Generales, dommer og Boletin Oficial del Estado(BOE).
Språk: Spansk, Fransk, Engelsk

  Proposisjonar til Stortinget
Publisert av: Regjeringen
Emner: Norge, Forarbeider, Fagområder generelt, Andre offentlige dokumenter
Beskrivelse: Proposisjoner (Prop L, Prop LS og Prop S) f.o.m 2009 i fulltekst.
Odelstingsproposisjoner ( Ot.prp.) fra 1996-2009. Samt noen eldre Ot.prper.

Noen få oversatt til engelsk.

Språk: Norsk, Samisk

  Retsinformation
Publisert av: retsinformation.dk
Emner: Danmark, Andre offentlige dokumenter, Annen praksis, Fagområder generelt, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Forarbeider, Lover
Beskrivelse: Statens juridiske online informasjonssystem. Lover, Folketingets forhandlinger, lov- og beslutningsforslag m.v.
Språk: Dansk

  Senate of the Republic of Poland
Publisert av: Senate of the Republic of Poland
Emner: Polen, Lovgivningsprosess, Andre offentlige dokumenter
Beskrivelse: Overhuset i Polens nasjonalforsamling. Engelskspråklig nettsted som bl.a. innholder informasjon om den polske lovgivingsprosessen og oppdaterte lister over nåværende og tidligere senatorer.
Språk: Polsk, Engelsk

  Statens FÖRFATTNINGSDATA - FINLEX
Publisert av: FINLEX
Emner: Oversatte lover, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Finland, Andre offentlige dokumenter, Fagområder generelt, Rettspraksis, Lover, Forarbeider, Annen praksis
Beskrivelse: Finske lover og forskrifter (finsk- og svenskspråklig), avgjørelser (de fleste på finsk, enkelte på svensk) fra Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, Marknadsdomstolen og Arbetsdomstolen, samling av oversatte lover, internasjonale avtaler, regjeringsproposisjoner, Finlands författningssamling (kunngjøringsblad for lover og forskrifter, fulltekst fra mai 1998-).
Språk: Svensk, Finsk, Engelsk

  Stortingsforhandlinger 1814–2005
Publisert av: Stortinget, Nasjonalbiblioteket
Emner: Rettshistorie, Fagområder generelt, Andre offentlige dokumenter, Stortingsforhandlinger, Forarbeider, Norge
Beskrivelse: Elektronisk tilgjengelige Stortingsforhandlinger på nett. Inngangen til dokumentene er hovedregistrene. Dokumentene blir gjengitt som de er i den trykte versjonen. Dette er gjort for at de skal fremstå som mest mulig autentiske.

Stortingsforhandlinger på nett omfatter trykte dokumenter fra Riksforsamlingen i 1814 og det første overordentlige storting høsten 1814 frem til vårsesjonen 2001.

Det er fire innganger til hovedregistrene:

1: Fritekstsøk

2: Søk etter emne og stikkord

3: Søk etter publikasjon

4: Talerregister

Hvis du har dokumentnummer/tittel og sesjon anbefales søk i publikasjonstitler.

Språk: Norsk

Se også