Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSAdvokater

(Rettshjelp)

Antall treff: 26
 

  Advokatenhjelperdeg.no
Publisert av: Advokatforeningen
Emner: Norge, Advokater
Beskrivelse: Tjeneste fra Advokatforeningen med informasjon og søkemulighet etter advokater.
Språk: Norsk

  Advokater m.v.
Publisert av: Lovdata
Emner: Fagområder generelt, Advokater, Norge
Beskrivelse: Advokater og rettshjelpere med egne nettsteder. Alfabetisk og geografisk liste,
Om utgiver: Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Lovdatas formål er å etablere og drive systemer for rettslig informasjon. http://lovdata.no/info/fakta.html
Språk: Norsk

  Advokatforeningen
Publisert av: Advokatforeningen
Emner: Interesseorganisasjoner, Norge, Advokater
Beskrivelse: Den Norske Advokatforening er en interesseorganisasjon for advokater.
Språk: Norsk

  Advokatsamfundet
Publisert av: Advokatsamfundet
Emner: Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner, Danmark, Advokater, Fagområder generelt
Beskrivelse: Den danske bransjeorganisasjonen for advokater.
Språk: Dansk

  All Law
Publisert av: ExpertHub.com
Emner: Rettskilder generelt, Advokater, Fagområder generelt, Juridiske lenkesamlinger, USA
Beskrivelse: Amerikansk juridisk fagportal.
Språk: Engelsk

  Canadian law list
Publisert av: Thomson Reuters
Emner: Canada, Fagområder generelt, Advokater
Beskrivelse: Database med adresser og lenker til advokater, dommere m.m.
Språk: Engelsk

  Canadian Law List
Publisert av: Thomson Reuters
Emner: Advokater, Canada, Fagområder generelt
Beskrivelse: Database med adresser til ca. 53000 advokater og 18000 advokatfirmaer i Canada.
Språk: Engelsk

  Find a Lawyer - FindLaw
Publisert av: Thomson Reuters
Emner: Fagområder generelt, USA, Advokater
Beskrivelse:
Språk: Engelsk

  Finlands advokatförbund
Publisert av: Finlands advokatförbund
Emner: Advokater, Interesseorganisasjoner, Organisasjoner og foreninger, Finland, Fagområder generelt
Beskrivelse: Den finske advokatforeningen. Lenker til medlemsfirmaer.
Språk: Svensk, Finsk, Engelsk

  ICJ-Norge
Publisert av: International Court of Justice
Emner: Diskriminering, Menneskerettigheter, Personvern, Humanitærrett, Internasjonal strafferett, Advokater, Flyktningerett
Beskrivelse: Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ-Norge) er en nasjonal avdeling av International Commission of Jurists (ICJ). ICJ er en uavhengig, internasjonal organisasjon (NGO) med sekretariat i Genève, stiftet i 1952.
Om utgiver: ICJ

  ITECHLAW - International Technology Law Association
Publisert av: International Technology Law Association
Emner: Advokater, Interesseorganisasjoner, Internasjonalt, Rettsinformatikk
Beskrivelse: En av verdens største foreninger for advokater som arbeider med it-spørsmål. Medlemmer fra over 60 land.
Språk: Engelsk

  JURK, Oslo
Publisert av: Juridisk rådgivning for kvinner
Emner: Fagområder generelt, Advokater, Norge
Beskrivelse: Gratis rettshjelp for kvinner ved kvinnelige jusstudenter.
Språk: Norsk

  Jushjelpa i Midt- Norge, Trondheim
Publisert av: Jushjelpa i Midt-Norge
Emner: Advokater, Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse: Gratis rettshjelp ved juridiske studenter.
Språk: Norsk

  Juss-Buss, Oslo
Publisert av: Juss-Buss
Emner: Fagområder generelt, Advokater, Norge
Beskrivelse: Juss-Buss er et rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Juss-Buss gir gratis rettshjelp i enkeltsaker.
Språk: Norsk

  Jussformidlingen, Bergen
Publisert av: Jussformidlingen
Emner: Fagområder generelt, Norge, Advokater
Beskrivelse: Jussformidlingen tilbyr gratis rettshjelp og gratis juridisk bistand til privatpersoner. Jussformidlingen er en organisasjon som er drevet av viderekomne studenter ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.
Språk: Norsk

  Jusshjelpa i Nord-Norge, Tromsø
Publisert av: Jusshjelpa i Nord-Norge
Emner: Advokater, Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse: Gratis rettshjelp av studenter ved Juridisk Fakultet – Universitetet i Tromsø.
Språk: Fransk, Portugisisk, Italiensk, Engelsk, Tysk, Norsk, Spansk

  Jusstorget
Publisert av: Back Office Partner AS
Emner: Norge, Fagområder generelt, Advokater
Beskrivelse: Nett-veiledning i juridiske spørsmål, inkludert advokatoversikt.
Språk: Norsk

  Lögmannafélag Íslands
Publisert av: Lögmannafélag Íslands
Emner: Advokater, Organisasjoner og foreninger, Island, Fagområder generelt, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Den islandske advokatforeningen. Noe engelsk tekst.
Språk: Islandsk

  Martindale.com
Publisert av: LexisNexis, Martindale-Hubbell
Emner: Andre jurisdiksjoner, Advokater
Beskrivelse: Database ("Lawyer locator") for å finne advokater fra en rekke land. Søkbar på navn, firma, by, stat og hvor advokaten er utdannet.
Språk: Engelsk

  Nordisk skibsrederforening - Northern Shipowners’ Defence Club (Nordisk)
Emner: Norden, Organisasjoner og foreninger, Advokater, Sjørett
Beskrivelse: Etablert 1889 i København. Siden 1893 med hovedkontor i Oslo. Nordisk Skibsrederforening er en gjensidig forening hvis formål er å yte sine medlemmer råd og bistand i forbindelse med spørsmål av juridisk art. Foreningen har siden 1900 vært utgiver av domssamlingen Nordiske domme i sjøfartsanliggender som nå er tilgjengelig via Lovdata. Foreningen gir ut Nordisk Medlemsblad.
Språk: Engelsk

  North America - Bar Associations
Publisert av: HG.org Worldwide Legal Directories
Emner: Fagområder generelt, Mexico, Organisasjoner og foreninger, Canada, USA, Interesseorganisasjoner, Advokater
Beskrivelse: Advokatforeninger i USA, Canada og Mexico. Fra Hieros Gamos.
Språk: Engelsk

  Sveriges advokatsamfund
Publisert av: Sveriges advokatsamfund
Emner: Sverige, Organisasjoner og foreninger, Advokater, Interesseorganisasjoner, Fagområder generelt
Beskrivelse: Hjemmesiden til advokatforeningen i Sverige.
Språk: Engelsk, Svensk

  The Law Society
Publisert av: The Law Society
Emner: Organisasjoner og foreninger, Storbritannia, Advokater, Interesseorganisasjoner, Fagområder generelt
Beskrivelse: Den britiske advokatforeningen. Database med adresser til medlemsfirmaene.
Språk: Engelsk

  The Legal 500
Emner: Asia, Europa, Advokater, Afrika, Fagområder generelt, USA, Oseania, Storbritannia
Beskrivelse: Samleside for oversikt over advokater o.l. fra over 100 land. Under hvert land er advokatene delt inn i fagområder.
Språk: Engelsk

  Tort law
Publisert av: HG.org Worldwide Legal Directories
Emner: Organisasjoner og foreninger, Erstatningsrett, Lover, Advokater, Litteratur i fulltekst, USA, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Omfattende lenkesamling til erstatningsrettslige kilder, hovedsakelig fra USA, men også fra enkelte andre land. Fra Hieros Gamos.
Språk: Engelsk

  West Bengal
Publisert av: LII of India
Emner: Regjeringer, Fagområder generelt, Menneskerettigheter, Domstoler, Lover, Rettspraksis, Advokater, India, Parlamenter, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Juridisk lenkesamling med rettspraksis og lovgivning til delstaten Vest-Bengal i India. Samt lenker til Regjeringen, parlamentet, advokater, utdannigsinstitusjoner og menneskerettighetskommisjonen i vest-Bengal.
Språk: Engelsk

Se også