Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Jurisdiksjon

open/close topic
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSAntall treff: 38
 

  Internet Medieval Sourcebook: Medieval legal history
Publisert av: Fordham University
Emner: Rettskilder generelt, Rettshistorie, Europa, Midtøsten
Beskrivelse: Nettsted med rettshistoriske kilder fra blant annet romerriket og middelalderen. Samlet av Paul Hastall ved Fordham University.
Språk: Engelsk

  Council of Europe
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Emner: Mellomstatlige organisasjoner, Menneskerettigheter, Europa, Organisasjoner og foreninger, Folkerett
Beskrivelse: Hjemmesiden til Europarådet
Språk: Engelsk, Russisk, Italiensk, Tysk, Fransk

  WorldLII - Western Europe
Publisert av: WorldLII
Emner: Fagområder generelt, Organisasjoner og foreninger, Offentlige organer, Juridiske lenkesamlinger, Rettskilder generelt, Europa, Domstoler
Beskrivelse: Samling av lenker til lover, regjeringer, nasjonalforsamlinger og domstoler i de enkelte land i Vest-Europa. Dessuten juridiske emner med hovedvekt på formuerett. Fra World Legal Information Institute.
Språk: Engelsk

  Europarådets traktater - Council of Europe Treaty Office
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Emner: Folkerett, Europa, Menneskerettigheter, Traktater, Organer og institusjoner - Europarådet, Forarbeider
Beskrivelse: Inneholder alle traktatene fra Europarådet, med søkefunksjoner. For hver traktat finnes teksten, "Explanatory reports", lister over signaturer, ratifikasjoner og reservasjoner. Offisielt nettsted fra Europarådets traktatkontor.
Språk: Engelsk

  European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Emner: Rapporter, Europarådet - organer, Tortur, Europa
Beskrivelse: Europarådets torturkomité. Alle besøksrapportene er tilgjengelige i fulltekst og søkbare i en database.
Språk: Engelsk, Fransk

  European Court of Human Rights - Case law
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Emner: Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen, Rettspraksis, Europa, Domstoler, Menneskerettigheter
Beskrivelse: Avgjørelser av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Komplett samling av dommer og andre dokumenter i fulltekst fra domstolen, kommisjonen og ministerkomitéen, søkbare i databasen HUDOC.
Språk: Fransk, Engelsk

  Traktater om De europeiske fellesskap og Den europeiske Union
Publisert av: EUR-Lex
Emner: EU, Europa, Traktater
Beskrivelse: Traktater om Det europeiske fellesskap og Den europeiske union, ajourført med de endringer som er foretatt ved Amsterdam-traktaten. Har også med Nice-traktaten som endrer de tidligere traktater. Dansk tekst, lenker til andre språk.
Språk: Italiensk, Finsk, Svensk, Portugisisk, Fransk, Dansk, Engelsk, Nederlandsk, Tysk, Polsk, Spansk

  European Court of Human Rights
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Emner: Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen, Menneskerettigheter, Europa, Domstoler
Beskrivelse: Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, EMD, i Strasbourg. Informasjon om domstolen, lenker til dommer og informasjon for personer som ønsker å klage inn saker.
Språk: Engelsk, Fransk

  Global Courts - Supreme courts decisions - Europed
Publisert av: Global Courts
Emner: Europa, Rettspraksis, Fagområder generelt
Beskrivelse: Høyesterettsavgjørelser fra land i Europa. Sammenstilt av sorenskriver Stein Schjølberg.
Språk: Engelsk

  North Atlantic Treaty Organisation
Publisert av: NATO
Emner: Organisasjoner og foreninger, Mellomstatlige organisasjoner, Internasjonalt samarbeid, Europa, USA
Beskrivelse: Forsvarsallianse av 19 uavhengige nasjoner.
Språk: Engelsk, Russisk, Fransk

  Finding the Law - the Micro-States and Small Jurisdictions of Europe
Publisert av: LLRX
Emner: Europa, Juridiske lenkesamlinger, Fagområder generelt
Beskrivelse: Samlet oversikt over rettskilder i Andorra, Gibraltar, Isle of Man, Kanaløyene, Kosovo, Kypros, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Nord-Kypros, Republika Srpska, San Marino, Transdnestr og Vatikanstaten. Av Andrew Grossman for Law Library Resource Xchange.
Om utgiver: Law Library Resource Xchange
Språk: Engelsk

  EMK - Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter
Publisert av: Lovdata
Emner: Europa, Menneskerettigheter
Beskrivelse: Den europeiske menneskerettighetskonvensjon - EMK på norsk. Vedlegg til menneskerettsloven.
Om utgiver: Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Lovdatas formål er å etablere og drive systemer for rettslig informasjon. http://lovdata.no/info/fakta.html
Språk: Norsk

  World legal materials from Europe
Publisert av: Cornell University
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Fagområder generelt, Europa, Domstoler, Rettskilder generelt, Offentlige organer
Beskrivelse: Samling av lenker til lover, regjeringer, nasjonalforsamlinger og domstoler i de enkelte land. Utarbeidet av The Legal Information Institute ved Cornell Law School.
Språk: Engelsk

  European Patent Office (EPO)
Publisert av: Det europeiske patentkontoret - EPO
Emner: Internasjonalt samarbeid, Offentlige organer, Immaterialrett, Europa, Traktater
Beskrivelse: EPO er Det europeiske patentkontoret. Informasjon om kontoret og dets arbeid. Lenker til regelverk, bl.a. Den europeiske patentkonvensjonen (European Patent Convention, EPC).
Språk: Fransk, Engelsk, Tysk

  Directorate General Human Rights and Rule of Law(DGII)
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Emner: Menneskerettigheter, Europa, Organer og institusjoner - Europarådet
Beskrivelse: Nyheter og annen informasjon fra Europarådets generaldirektorat for menneskerettigheter.
Språk: Fransk, Engelsk

  Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa - OSSE/OSCE
Publisert av: Organization for Security and Co-operation in Europe - OSCE
Emner: Turkmenistan, Kirgisistan, Sikkerhet, Kasakhstan, USA, Canada, Usbekistan, Europa, Organisasjoner og foreninger, Tadsjikistan
Beskrivelse: Offisielt nettsted for OSSE. Dokumenter i fulltekst, fra 1973.
Språk: Engelsk

  United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). Transport Division
Publisert av: FNs økonomiske kommisjon for Europa (ECE)
Emner: Europa, Transportrett, Rettskilder generelt, Canada, FN-organer og institusjoner, FN, Miljørett, USA
Beskrivelse: FN-organisasjon med mandat og arbeidsprogram fra UNECE Inland Transport Committee (ITC). Arbeider for å fremme internasjonal transport på vei, jernbane og innenlandske vannveier. Nettstedet gir tilgang til møtedokumenter i fulltekst fra 1998 på engelsk, fransk og russisk. Organisasjonen er bl.a. sekretariat for ECOSOC Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods
Språk: Engelsk

  Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms - ECHR
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Emner: Europa, Menneskerettigheter
Beskrivelse: Den europeiske menneskerettighetskonvensjon - EMK.
Språk: Engelsk

  European Environmental Law Homepage
Publisert av: T.M.C. Asser Instituut
Emner: Belgia, Nederland, Latvia, EU, Rettspraksis, Bosnia-Hercegovina, Sveits, Finland, Tsjekkia, Polen, Østerrike, Slovakia, Ungarn, Tyrkia, Russland, Tyskland, Storbritannia, Direktiver, Frankrike, Kroatia, Portugal, Europa, Miljørett, Spania, Litauen, Estland, Italia, Lover
Beskrivelse:
Språk: Engelsk

  European Research Papers Archive (ERPA)
Publisert av: ERPA network
Emner: Fremmedrett, Juridiske lenkesamlinger, Forskningspublikasjoner, Europa
Beskrivelse: Et felles nettsted for forskningsdokumenter fra bla. Harward Law School, ARENA (Oslo), Max Planck Institute, Robert Schuman Centre og EIoP.
Språk: Engelsk

  Paris Memorandum of Port State Control
Publisert av: Paris Memorandum of Port State Control
Emner: Skip, Havner, Sikkerhet, Europa
Beskrivelse: Undertegnet i Paris i 1982 av 14 europeiske stater. Arbeider med sikkerhetskontroll av skip. Inspektører lagrer informasjonen i en felles database ( i Saint Malo, Frankrike). Nettsiden inneholder bl.a. oversikt over utestengte og tilbakeholdte skip, og månedens rustholk.
Språk: Engelsk

  WorldLII - Eastern Europe
Publisert av: WorldLII
Emner: Europa, Fagområder generelt, Rettskilder generelt, Organisasjoner og foreninger, Offentlige organer, Juridiske lenkesamlinger, Domstoler
Beskrivelse: Samling av lenker til lover, regjeringer, nasjonalforsamlinger og domstoler i de enkelte land i Øst-Europa. Dessuten juridiske emner med hovedvekt på formuerett. Utarbeidet av Australasian Legal Information Institute.
Språk: Engelsk

  Statewatch
Publisert av: Statewatch
Emner: EU, Europa, Organisasjoner og foreninger, Menneskerettigheter
Beskrivelse: Frivillig organisasjon som arbeider for menneskerettigheter og informasjonsfrihet i EU. Database med over 25 000 poster.
Språk: Engelsk

  World Legal Information Institute
Publisert av: WorldLII
Emner: Amerika, Juridiske lenkesamlinger, Europa, Rettskilder generelt, Oseania, Asia, Afrika, Fagområder generelt
Beskrivelse: Database for juridisk materiale fra de fleste land i verden. Søkemulighet og mange registre. Samarbeidsprosjekt mellom juridiske institusjoner i flere verdensdeler. (WorldLII)
Språk: Engelsk

  Globalcourts - Supreme courts decisions around the world
Publisert av: Stein Schjølberg
Emner: Rettspraksis, Asia, Europa, Afrika, Oseania, Fagområder generelt, Amerika
Beskrivelse: Høysterettsavgjørelser fra endel av verdens land. Sammenstilt av sorenskriver Stein Schjølberg.
Språk: Engelsk

  Menneskerettighetsdomstolen -norske sammendrag
Publisert av: Lovdata, Universitetet i Oslo
Emner: Menneskerettigheter, Rettspraksis, Domstoler, Europa, Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen
Beskrivelse: Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Sammendragene er utarbeidet av Senter for menneskerettigheter. Sammendragene fra før 2006 er laget av ulike personer over lang tid, hvor det ofte ble stilt andre krav til innhold, omfang og oppbygning. Et sammendrag vil være tilgjengelig på denne siden i ett år fra den legges ut.
Språk: Norsk

  Human Rights and Legal Affairs: Bioethics
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Emner: Bioteknologi, Europa, Etikk
Beskrivelse: Europarådets juridiske enhets informasjon om etiske og juridiske aspekter på transplantasjon, genetikk, bioteknikk, eutanasi, psykiatri.
Språk: Engelsk

  British and Irish legal information institute
Publisert av: BAILII
Emner: Irland, EU, Menneskerettigheter, Europa, EU- og EØS-rett, England, Fagområder generelt, Lover, Rettspraksis, Storbritannia, Nord-Irland, Wales, Skottland, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Lover, forskrifter og rettsavgjørelser fra England, Wales, Skottland, Nord-Irland og Irland. Samt avgjørelser fra ECJ og EMD
Språk: Engelsk

  Data Protection
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Emner: Lover, Personvern, Europa
Beskrivelse: Lenker til traktater i fulltekst, samt en oversikt over europeiske lands personvernlover. Fra Council of Europe.
Språk: Engelsk, Fransk

  Guide to Researching the Council of Europe
Publisert av: LLRX
Emner: Europa, Fagområder generelt, Forskningsveiledninger
Beskrivelse: En innføring i og oversikt over Europarådet med mange pekere videre, forfattet av Anne Burnett
Språk: Engelsk

  Global Courts
Publisert av: Global Courts
Emner: Afrika, Oseania, Amerika, Rettspraksis, Asia, Europa, Fagområder generelt
Beskrivelse: Portalen gir tilgang til Supreme Court avgjørelser i 129 land, eller veier til dem, enten det er gratis eller betaltjenester.
Språk: Engelsk

  Europa-Parlamentet
Publisert av: Europa-Parlamentet
Emner: Europa, EU, EU- og EØS-rett, EU-institusjoner og organer
Beskrivelse: Medlemmene av Europa-Parlamentet velges ved direktevalg i EUs medlemsland hvert femte år. Parlamentet er sammen med Rådet en av Eus viktigste institusjoner.
Om utgiver: Den Europeiske Unions eneste direkte valgte institution
Språk: Slovakisk, Portugisisk, Svensk, Nederlandsk, Litauisk, Polsk, Engelsk, Finsk, Dansk, Fransk, Tysk, Estisk, Italiensk

  The Legal 500
Emner: Europa, Asia, Advokater, Afrika, Fagområder generelt, USA, Oseania, Storbritannia
Beskrivelse: Samleside for oversikt over advokater o.l. fra over 100 land. Under hvert land er advokatene delt inn i fagområder.
Språk: Engelsk

  Travaux Prépatoires of the convention (ECHR)
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Emner: Forarbeider, Menneskerettigheter, Europa
Beskrivelse: Forarbeider til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, EMK. Tilgjengeliggjort av biblioteket ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
Språk: Fransk, Engelsk

  Personal data protection and privacy
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Emner: Europa, Personvern
Beskrivelse: Informasjonsside om personvern. Lenker til sentrale dokumenter. Fra Council of Europe
Språk: Russisk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk

  European Digital Rights
Publisert av: European Digital Rights
Emner: Organisasjoner og foreninger, Europa, Personvern
Beskrivelse: Sammenslutning av organisasjoner i europeiske land med formål å fremme personvern og ytringsfrihet ved kommunikasjon på internett. Siden inneholder bl.a. lenke til nyhetsbrevet EDRI-gram.
Språk: Engelsk

  Jean Monnet Center
Publisert av: New York University School of Law, The Straus Institute for the Advanced Study of Law & Justice, The Tikvah Center for Law & Jewish Civilization
Emner: Internasjonal rett, Europa
Beskrivelse: Senter for Europastudier ved New York University School of Law. Avhandlinger og kursmateriale om europeisk rett og internasjonal handelsrett.

  Nations of the world
Publisert av: Library of Congress
Emner: Offentlige organer, Oseania, Juridiske lenkesamlinger, Europa, Afrika, Amerika, Asia, Fagområder generelt, Rettskilder generelt
Beskrivelse: Pekere til lover, offentlige myndigheter mm., sammenstilt av Kongressbiblioteket i USA. Omfatter de fleste land i verden.
Språk: Engelsk