Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 
RSSAntall treff: 16
 

  WorldLII - Asia
Publisert av: WorldLII
Emner: Asia, Juridiske lenkesamlinger, Rettskilder generelt, Fagområder generelt
Beskrivelse: Lenker til de enkelte land og til samlesider for asiatisk rett. Fra World Legal Information Institute.
Språk: Engelsk

  WorldLII - Central America
Publisert av: WorldLII
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Rettskilder generelt, Amerika, Fagområder generelt
Beskrivelse: Lenker til de enkelte land og mellomstatlige organer. Fra World Legal Information Institute.
Språk: Engelsk

  WorldLII - Western Europe
Publisert av: WorldLII
Emner: Fagområder generelt, Organisasjoner og foreninger, Offentlige organer, Juridiske lenkesamlinger, Rettskilder generelt, Europa, Domstoler
Beskrivelse: Samling av lenker til lover, regjeringer, nasjonalforsamlinger og domstoler i de enkelte land i Vest-Europa. Dessuten juridiske emner med hovedvekt på formuerett. Fra World Legal Information Institute.
Språk: Engelsk

  International Courts & Tribunals Project
Publisert av: WorldLII
Emner: Internasjonalt, Fagområder generelt, Domstoler
Beskrivelse: Fra WorldLII. Baser over avgjørelser fra internasjonale og regionale domstoler og andre konfliktløsningsorganger. Søk i en eller flere baser samtidig.
Språk: Engelsk

  WorldLII - Eastern Europe
Publisert av: WorldLII
Emner: Europa, Fagområder generelt, Rettskilder generelt, Organisasjoner og foreninger, Offentlige organer, Juridiske lenkesamlinger, Domstoler
Beskrivelse: Samling av lenker til lover, regjeringer, nasjonalforsamlinger og domstoler i de enkelte land i Øst-Europa. Dessuten juridiske emner med hovedvekt på formuerett. Utarbeidet av Australasian Legal Information Institute.
Språk: Engelsk

  WorldLII - South America
Publisert av: WorldLII
Emner: Amerika, Juridiske lenkesamlinger, Fagområder generelt, Rettskilder generelt
Beskrivelse: Lenker til de enkelte land og til mellomstatlige organer. Fra World Legal Information Institute.
Språk: Engelsk

  World Legal Information Institute
Publisert av: WorldLII
Emner: Amerika, Juridiske lenkesamlinger, Europa, Rettskilder generelt, Oseania, Asia, Afrika, Fagområder generelt
Beskrivelse: Database for juridisk materiale fra de fleste land i verden. Søkemulighet og mange registre. Samarbeidsprosjekt mellom juridiske institusjoner i flere verdensdeler. (WorldLII)
Språk: Engelsk

  WorldLII - Australasia
Publisert av: WorldLII
Emner: Australia, Rettskilder generelt, Fagområder generelt, New Zealand, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Juridisk lenkesamling for Australia og New Zealand. Fra World Legal Information Institute.
Språk: Engelsk

  International Privacy Law Library
Publisert av: WorldLII
Emner: Litteratur, Lover, Rettspraksis, Personvern, Internasjonalt
Beskrivelse: Tilgang til en rekke databaser med rettspraksis innen personvern, i tillegg til tidsskrifter, lovgivning og andre rettskilder. Fra WorldLII.
Språk: Engelsk

  WorldLII - Human Rights
Publisert av: WorldLII
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Litteratur, Internasjonalt, Rettspraksis, Menneskerettigheter
Beskrivelse: Omfattende startside innen menneskerettigheter.
Språk: Engelsk

  WorldLII - Mexico
Publisert av: WorldLII
Emner: Mexico, Organisasjoner og foreninger, Juridiske lenkesamlinger, Rettskilder generelt, Offentlige organer, Fagområder generelt
Beskrivelse: Startside for meksikansk jus: rettskilder, myndigheter m.m. Fra World Legal Information Institute.
Språk: Engelsk

  WorldLII - Indigenous Peoples' rights
Publisert av: WorldLII
Emner: Urbefolkningsrett, Andre jurisdiksjoner, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Startside om urfolks rettigheter.
Språk: Engelsk

  Indigenous Peoples
Publisert av: WorldLII
Emner: Canada, Malaysia, Russland, Menneskerettigheter, Urbefolkningsrett, Bangladesh, Norge, Nicaragua, USA, Peru, Uruguay, Costa Rica, Argentina, Grønland, Chile, Rettskilder generelt, Sverige, Brasil, Finland, Mexico, Venezuela, Colombia, New Zealand, Spania, Australia, Ecuador, Juridiske lenkesamlinger, FN, Guatemala
Beskrivelse: Startside for urfolksrett fra Australasian Legal Information Institute.
Språk: Engelsk

  WorldLII - Americas
Publisert av: WorldLII
Emner: Fagområder generelt, Rettskilder generelt, Juridiske lenkesamlinger, Amerika
Beskrivelse: Lenker til de enkelte land. Fra World Legal Information Institute.
Språk: Engelsk

  WorldLII - Caribbean
Publisert av: WorldLII
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Caribbean, Rettskilder generelt, Fagområder generelt
Beskrivelse: Lenker til Cuba, Jamaica og 20 andre øystater, og til mellomstatlige organer. Fra World Legal Information Institute.
Språk: Engelsk

  WorldLII - Africa
Publisert av: WorldLII
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Rettskilder generelt, Afrika, Folkerett, Menneskerettigheter
Beskrivelse: Lenker til de enkelte land og til samlesider for afrikansk rett, herunder menneskerettigheter. Fra World Legal Information Institute.
Språk: Engelsk