Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
 
RSSAntall treff: 16
 
WorldLII - Asia
Publisert av: WorldLII
Lenker til de enkelte land og til samlesider for asiatisk rett. Fra World Legal Information Institute. (Mer informasjon...)

WorldLII - Central America
Publisert av: WorldLII
Lenker til de enkelte land og mellomstatlige organer. Fra World Legal Information Institute. (Mer informasjon...)

WorldLII - Western Europe
Publisert av: WorldLII
Samling av lenker til lover, regjeringer, nasjonalforsamlinger og domstoler i de enkelte land i Vest-Europa. Dessuten juridiske emner med hovedvekt på formuerett. Fra World Legal Information Institute. (Mer informasjon...)

International Courts & Tribunals Project
Publisert av: WorldLII
Fra WorldLII. Baser over avgjørelser fra internasjonale og regionale domstoler og andre konfliktløsningsorganger. Søk i en eller flere baser samtidig. (Mer informasjon...)

WorldLII - Eastern Europe
Publisert av: WorldLII
Samling av lenker til lover, regjeringer, nasjonalforsamlinger og domstoler i de enkelte land i Øst-Europa. Dessuten juridiske emner med hovedvekt på formuerett. Utarbeidet av Australasian Legal Information Institute. (Mer informasjon...)

WorldLII - South America
Publisert av: WorldLII
Lenker til de enkelte land og til mellomstatlige organer. Fra World Legal Information Institute. (Mer informasjon...)

World Legal Information Institute
Publisert av: WorldLII
Database for juridisk materiale fra de fleste land i verden. Søkemulighet og mange registre. Samarbeidsprosjekt mellom juridiske institusjoner i flere verdensdeler. (WorldLII) (Mer informasjon...)

WorldLII - Australasia
Publisert av: WorldLII
Juridisk lenkesamling for Australia og New Zealand. Fra World Legal Information Institute. (Mer informasjon...)

International Privacy Law Library
Publisert av: WorldLII
Tilgang til en rekke databaser med rettspraksis innen personvern, i tillegg til tidsskrifter, lovgivning og andre rettskilder. Fra WorldLII. (Mer informasjon...)

WorldLII - Human Rights
Publisert av: WorldLII
Omfattende startside innen menneskerettigheter. (Mer informasjon...)

WorldLII - Mexico
Publisert av: WorldLII
Startside for meksikansk jus: rettskilder, myndigheter m.m. Fra World Legal Information Institute. (Mer informasjon...)

WorldLII - Indigenous Peoples' rights
Publisert av: WorldLII
Startside om urfolks rettigheter. (Mer informasjon...)

Indigenous Peoples
Publisert av: WorldLII
Startside for urfolksrett fra Australasian Legal Information Institute. (Mer informasjon...)

WorldLII - Americas
Publisert av: WorldLII
Lenker til de enkelte land. Fra World Legal Information Institute. (Mer informasjon...)

WorldLII - Caribbean
Publisert av: WorldLII
Lenker til Cuba, Jamaica og 20 andre øystater, og til mellomstatlige organer. Fra World Legal Information Institute. (Mer informasjon...)

WorldLII - Africa
Publisert av: WorldLII
Lenker til de enkelte land og til samlesider for afrikansk rett, herunder menneskerettigheter. Fra World Legal Information Institute. (Mer informasjon...)