Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Jurisdiksjon

open/close topic
 

Rettskilder

open/close topic
 

Utgiver

open/close publisher
 
  • Europarådet - Council of Europe (12) Fjern

Språk

open/close publisher
 
 
RSSAntall treff: 12
 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms - ECHR
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Den europeiske menneskerettighetskonvensjon - EMK. (Mer informasjon...)

Human Rights and Legal Affairs: Bioethics
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Europarådets juridiske enhets informasjon om etiske og juridiske aspekter på transplantasjon, genetikk, bioteknikk, eutanasi, psykiatri. (Mer informasjon...)

Council of Europe
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Hjemmesiden til Europarådet (Mer informasjon...)

Europarådets traktater - Council of Europe Treaty Office
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Inneholder alle traktatene fra Europarådet, med søkefunksjoner. For hver traktat finnes teksten, "Explanatory reports", lister over signaturer, ratifikasjoner og reservasjoner. Offisielt nettsted fra Europarådets traktatkontor. (Mer informasjon...)

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Europarådets torturkomité. Alle besøksrapportene er tilgjengelige i fulltekst og søkbare i en database. (Mer informasjon...)

European Court of Human Rights - Case law
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Avgjørelser av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Komplett samling av dommer og andre dokumenter i fulltekst fra domstolen, kommisjonen og ministerkomitéen, søkbare i databasen HUDOC. (Mer informasjon...)

European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Organ under Europarådet som jobber mot diskriminering og rasisme. (Mer informasjon...)

Data Protection
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Lenker til traktater i fulltekst, samt en oversikt over europeiske lands personvernlover. Fra Council of Europe. (Mer informasjon...)

European Court of Human Rights
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, EMD, i Strasbourg. Informasjon om domstolen, lenker til dommer og informasjon for personer som ønsker å klage inn saker. (Mer informasjon...)

Travaux Prépatoires of the convention (ECHR)
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Forarbeider til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, EMK. Tilgjengeliggjort av biblioteket ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. (Mer informasjon...)

Personal data protection and privacy
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Informasjonsside om personvern. Lenker til sentrale dokumenter. Fra Council of Europe (Mer informasjon...)

Directorate General Human Rights and Rule of Law(DGII)
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Nyheter og annen informasjon fra Europarådets generaldirektorat for menneskerettigheter. (Mer informasjon...)