Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Jurisdiksjon

open/close topic
 

Utgiver

open/close publisher
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSAntall treff: 140
 

  Arbetsdomstolen
Publisert av: Arbetsdomstolen - Finland
Emner: Arbeidsrett, Domstoler, Finland
Beskrivelse: Arbeidsdomstolen i Finland. Nyere avgjørelser (bare på finsk). FINLEX har avgjørelser fra 1970-.
Språk: Svensk, Finsk, Engelsk

  EU-kommisjonens "Hvitbøker"
Publisert av: European Commission
Emner: Fagområder generelt, EU, Andre offentlige dokumenter, Forarbeider
Beskrivelse: Dokument som presenterer detaljert forslag for diskusjon og eventuell beslutning.
Språk: Svensk, Engelsk, Finsk, Fransk, Nederlandsk, Dansk, Portugisisk, Spansk, Italiensk, Polsk, Tysk

  Patent- og registerbestyrelsen
Publisert av: Patent- och registerstyrelsen (Finland)
Emner: Offentlige organer, Registre, Immaterialrett, Lover, Finland
Beskrivelse: Nettstedet til det finske registrerings- og patentstyret, som har ansvaret for registreringen av selskaper, stiftelser og foreninger, samt registreringen av patenter, nyttemodeller, varemerker og design. Nettstedet inneholder registre og informasjon om områdenes lovverk.
Språk: Finsk, Svensk, Engelsk

  Regionsutvalget
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU- og EØS-rett, EU, EU-institusjoner og organer, Fagområder generelt
Beskrivelse: Regionsutvalget (The Committee of the Regions) er et rådgivende organ, som representerer lokale og regionale myndigheter i EU. Utvalget har til oppgave å fremme lokale og regionale synspunkter på EU-lovgivningen. Kommisjonen, Rådet og Parlamentet skal høre Regionsutvalget før det blir truffet avgjørelser om saker vedrørende lokale og regionale myndigheter.
Språk: Estisk, Tysk, Nederlandsk, Fransk, Slovakisk, Spansk, Portugisisk, Engelsk, Dansk, Italiensk, Finsk, Svensk, Litauisk, Islandsk, Polsk

  Juridiska fakulteten i Lund
Publisert av: Universitetet i Lund
Emner: Sverige, Fagområder generelt, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner
Beskrivelse: Juridisk fakultet, Universitetet i Lund.
Språk: Svensk, Engelsk

  Forberedende arbejde
Publisert av: EUR-Lex, Europa.eu
Emner: Forarbeider, EU- og EØS-rett, EU
Beskrivelse: Forarbeider fra Kommisjonen og andre institusjoner innen EU.
Språk: Tysk, Fransk, Finsk, Engelsk, Svensk, Dansk

  Selma
Publisert av: Riksdagen - Eduskunta
Emner: Fagområder generelt, Finland, Bibliotek
Beskrivelse: Hovedkatalogen til Riksdagsbiblioteket i Finland.
Språk: Engelsk, Svensk, Finsk

  Institutet för mänskliga rättigheter
Publisert av: Åbo Akademi University
Emner: Menneskerettigheter, Finland, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner
Beskrivelse: Frittstående institutt, grunnlagt i 1985, ved Åbo Akademi. Institute for Human Rights
Språk: Engelsk, Svensk, Finsk

  Brottspåföljdsmyndigheten
Publisert av: Brottspåföljdsmyndigheten - Finland
Emner: Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover, Fagområder generelt, Kriminalomsorg, Finland
Beskrivelse: Kriminalomsorgen i Finland.
Språk: Finsk, Svensk, Engelsk

  Eurovoc
Publisert av: Europa.eu
Emner: Juridiske ordbøker, EU, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: Flerspråklig tesaurus som dekker alle aktiviterer innen EU. Alle EUs offisielle språk er dekket.
Språk: Tysk, Svensk, Engelsk, Finsk, Fransk, Dansk

  Copyswede
Publisert av: Copyswede
Emner: Interesseorganisasjoner, Sverige, Organisasjoner og foreninger, Immaterialrett
Beskrivelse: Paraplyorganisasjon for 14 svenske opphavsrettsorganisasjoner. Lenker til lover, direktiver og avtaler.
Språk: Engelsk, Svensk

  suomi.fi - det offentliga Finland
Publisert av: Statskontoret
Emner: Offentlige organer, Rettskilder generelt, Skjemaer og formularer, Forvaltningsrett, Finland
Beskrivelse: Portal for forvaltningstjenester i Finland. Lenker til offentlige organer, rettskilder m.m.
Språk: Svensk, Engelsk, Finsk

  Institutionen redovisning och handelsrätt
Publisert av: Hanken - Svenska handelshögskolan
Emner: Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Skatterett, Finland, Handelsrett
Beskrivelse: Institutt ved den svenskspråklige handelshøyskolen i Helsinki.
Språk: Svensk, Engelsk

  Lagrummet
Publisert av: Sveriges Domstolar
Emner: Sverige, Juridiske lenkesamlinger, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Fagområder generelt, Rettspraksis, Lover
Beskrivelse: Samlenettside med rettsinformasjon fra den svenske forvaltningen. Samleside for svenske rettskilder.
Språk: Svensk

  Skattespørsmål
Publisert av: EUR-Lex, Europa.eu
Emner: Lover, EU- og EØS-rett, EU, Skatterett
Beskrivelse: EU’s skattelovgivning.
Språk: Svensk, Fransk, Engelsk, Dansk, Tysk, Finsk

  Barnombudsmannen
Publisert av: Barnombudsmannen
Emner: Forvaltning, Barnerett, Sverige, Offentlige organer
Beskrivelse: Barneombudet i Sverige. Endel informasjon på andre språk. Lenker til barnekonvensjonen på en rekke språk, samt andre lenker.
Språk: Svensk

  Norden
Publisert av: Nordisk ministerråd, Nordisk råd
Emner: Færøyene, Danmark, Grønland, Sverige, Norge, Fagområder generelt, Finland, Åland, Island, Offentlige organer, Norden
Beskrivelse: Nordisk råd er et samarbeidsorgan for nasjonalforsamlingene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Ministerrådet er regjeringenes samarbeidsorgan. Nettstedet inneholder generell informasjon om de nordiske land og nordisk samarbeid.
Språk: Engelsk, Svensk, Dansk, Finsk, Islandsk, Norsk

  Lagrådet
Publisert av: Lagrådet
Emner: Forarbeider, Fagområder generelt, Sverige
Beskrivelse: Lagrådet har som oppgave å kommentere lovforslag og vurdere hvordan nye lover forholder seg til andre rettskilder, etter pålegg fra regjeringen eller riksdagsforslag. Uttalelser fra og med 2002.
Språk: Svensk

  Högsta domstolen - Korkein Oikeus
Publisert av: Korkein Oikeus - Högsta domstolen
Emner: Rettspraksis, Finland, Domstoler, Fagområder generelt
Beskrivelse: Hjemmesiden til Finlands Høyesterett. Beskrivelse av domstolen og dens virksomhet, sammendrag av de nyeste avgjørelsene.
Språk: Finsk, Samisk, Svensk, Engelsk

  Rättshjälpsmyndigheten
Publisert av: Sveriges Domstolar
Emner: Fri rettshjelp, Sverige
Beskrivelse: Organ som behandler saker etter Rättshjälpslagen. Referat av nemnds- og domstolsavgjørelser angående innvilging av rettshjelp.
Språk: Svensk

  EUs aktiviteter - Transport
Publisert av: Europa.eu
Emner: Lover, EU, EU- og EØS-rett, Litteratur i fulltekst, Transportrett
Beskrivelse: EU-nettsider med informasjon om og lenker til lover, rettspraksis og artikler angående transport.
Språk: Tysk, Dansk, Svensk, Spansk, Engelsk, Fransk

  Finlands advokatförbund
Publisert av: Finlands advokatförbund
Emner: Advokater, Interesseorganisasjoner, Organisasjoner og foreninger, Finland, Fagområder generelt
Beskrivelse: Den finske advokatforeningen. Lenker til medlemsfirmaer.
Språk: Svensk, Finsk, Engelsk

  European Environment Agency - EEA
Publisert av: Europa.eu
Emner: Litteratur i fulltekst, EU-institusjoner og organer, Miljørett, EU- og EØS-rett, EU
Beskrivelse: Hjemmesiden til EEA. Det europeiske miljøbyrået (EEA) er et av Den europeiske unions såkalte byråer. Inneholder b.l.a. rapporter. Mulighet for å velge språk.
Språk: Engelsk, Fransk, Islandsk, Finsk, Svensk, Norsk, Dansk, Tysk

  Rådet for den europeiske union
Publisert av: Rådet for den europeiske union
Emner: EU-institusjoner og organer, EU, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: Rådet for den europeiske union.
Språk: Finsk, Fransk, Dansk, Engelsk, Tysk, Svensk

  RBsök - Riksdagsbibliotekets söktjänst
Publisert av: Riksdagsbiblioteket - Sveriges Riksdag
Emner: Referansedatabaser, Sverige
Beskrivelse: Riksdagsbiblioteket i Sverige sin katalog.
Språk: Svensk

  Riksåklagarämbetet
Publisert av: Riksåklagarämbetet - Finland
Emner: Finland, Påtalemyndigheter, Fagområder generelt
Beskrivelse: Informasjon om påtalemyndigheten i Finland.
Språk: Svensk, Engelsk, Finsk

  TED- Tenders Electronic Daily
Publisert av: Europa.eu
Emner: Offentlige anskaffelser, EU
Beskrivelse: Onlinetilgang til alle annonseringer om europeiske offentlige innkjøp, som er offentliggjort i ”Supplement til Den Europæiske Unions Tidende”.
Språk: Italiensk, Spansk, Tysk, Portugisisk, Finsk, Polsk, Nederlandsk, Gresk, Engelsk, Dansk, Svensk, Fransk

  Svenska föreningen för IT och juridik
Publisert av: Svenska föreningen för ADB och juridik
Emner: Rettsinformatikk, Sverige, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Svenska föreningen för IT och juridik (ADBJ) er en uavhengig, ideell organisasjon for fagområdene informasjonsteknologi og jus.
Språk: Svensk

  Rättsväsendet
Publisert av: Justitieministeriet (Finland)
Emner: Domstoler, Rettsvesen, Finland
Beskrivelse: Oversikt over rettsvesenet i Finland: domstolene, påtalemyndigheten, rettshjelp, tvangsfullbyrdelse, med lenker. Skjemaer og nyhetstjeneste. Fra Justitieministeriet.
Språk: Svensk, Finsk, Engelsk

  N-lex
Publisert av: Europa.eu
Emner: Tsjekkia, Kroatia, Oversatte lover, Østerrike, Storbritannia, Hellas, Ungarn, Kypros, Portugal, Finland, Sverige, Spania, Frankrike, Latvia, Lover, Polen, Belgia, Slovenia, Slovakia, Danmark, Juridiske lenkesamlinger, Bulgaria, Luxembourg, Litauen, Estland, Tyskland, Nederland, EU, Italia, Romania, Malta, Irland
Beskrivelse: EUs portal til medlemslandenes nasjonale lovgivning. Noen tilfeller av oversatte lover.

Språk: Engelsk, Dansk, Svensk, Tysk, Spansk, Finsk

  Justitieministeriet - Oikeusministeriö
Publisert av: Statsrådet - Valtioneuvosto
Emner: Fagområder generelt, Offentlige organer, Forvaltning, Finland
Beskrivelse: Hjemmesiden til justisdepartementet i Finland.
Språk: Finsk, Svensk, Engelsk

  Compensation for crime victims in the EU
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU, Voldsofre, Erstatningsrett, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: Erstatning til ofre for forbrytelser innen EU. The European Judicial Network in civil and commercial matters under European Commission står bak nettstedet. Egne undersider for nasjonal voldoffererstatning i EU-land.
Språk: Dansk, Tysk, Engelsk, Svensk, Fransk, Finsk

  Konkurrensverket  beslut och diarium
Publisert av: Konkurrensverket
Emner: Registre, Annen praksis, Konkurranserett, Forvaltning, Sverige
Beskrivelse: Database for det svenske Konkurrensverkets avgjørelser i fulltekst og registre
Språk: Svensk

  Åklagarmyndigheten
Publisert av: Åklagarmyndigheten
Emner: Påtalemyndigheter, Straffeprosess, Sverige
Beskrivelse: Hjemmesiden til påtalemyndigheten i Sverige. Informasjon om påtalemyndigheten på engelsk.
Språk: Svensk

  Grundlagen
Publisert av: Statsrådet - Valtioneuvosto
Emner: Grunnlover, Finland, Statsforfatningsrett
Beskrivelse: Om Finlands grunnlov og statsforfatning. Lenker til grunnlovstekst og annen informasjon på flere språk. Fra Justitieministeriet.
Språk: Tysk, Fransk, Engelsk, Finsk, Spansk, Svensk, Samisk, Russisk

  Sveriges advokatsamfund
Publisert av: Sveriges advokatsamfund
Emner: Sverige, Organisasjoner og foreninger, Advokater, Interesseorganisasjoner, Fagområder generelt
Beskrivelse: Hjemmesiden til advokatforeningen i Sverige.
Språk: Engelsk, Svensk

  Kriminologiska institutionen
Publisert av: Stockholms Universitet
Emner: Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Sverige, Kriminologi
Beskrivelse: Institutt under Samhällsvetenskapliga fakulteten
Språk: Engelsk, Svensk

  UNRIC - United Nations Regional Information Centre for Western Europe
Publisert av: FN - United Nations
Emner: Fagområder generelt, Bibliotek, FN
Beskrivelse: De Forente Nasjoners regionale informasjonskontor for Vest-Europa. Referansebibliotek som inneholder dokumenter og publikasjoner fra FN på engelsk, fransk og spansk. Biblioteket tar imot referanseforespørsler fra alle.
Språk: Norsk, Italiensk, Svensk, Spansk, Islandsk, Dansk, Engelsk, Tysk, Portugisisk, Finsk, Fransk, Nederlandsk

  Ålands Landskapsregering
Publisert av: Ålands landskapsregering
Emner: Offentlige organer, Fagområder generelt, Regjeringer, Åland
Beskrivelse: Offentlig informasjon fra Ålands regjering. Lenker til sentrale og lokale myndigheter. Lover, offentlige protokoller tilbake til 1998, skjemaer.
Språk: Svensk

  Vägledande avgöranden från Högsta domstolen
Publisert av: Sveriges Domstolar
Emner: Høyesterett, EU- og EØS-rett, EU, Menneskerettigheter, Rettspraksis, Sverige
Beskrivelse: Utvalgte avgjørelser fra Sveriges høyesterett i fulltekst 2003-. Samt europarettslige avgjørelser.
Språk: Svensk

  Statens offentliga utredningar (SOU)
Publisert av: Regeringskansliet
Emner: Fagområder generelt, Forarbeider, Sverige
Beskrivelse: Pågående og avsluttede utredninger i SOU-serien fra 1994, direktiv fra de to siste år samt til pågående utredninger.
Språk: Svensk

  Statkraft
Publisert av: Statkraft
Emner: Energirett, Sverige, Norge, Bedrifter
Beskrivelse: Statkraft SF er Norges største kraftprodusent.
Språk: Engelsk, Tysk, Norsk, Svensk, Fransk

  Regeringskansliet Publikationer
Publisert av: Regeringskansliet
Emner: Sverige, Forarbeider, Fagområder generelt
Beskrivelse: Inneholder rettsinformasjonsdokumenter som kommitédirektiv, Departementsserien, proposisjoner, skrivelser, SOU og svenske internasjonale overenskomster
Språk: Svensk, Engelsk

  Juridiska institusjonen - Göteborg
Publisert av: Göteborgs Universitetet - Handelshögskolan
Emner: Sverige, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Fagområder generelt
Beskrivelse: Hjemmesiden til Juridiska institusjonen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
Språk: Engelsk, Svensk

  Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut - SCC
Publisert av: Stockholms Handelskammare
Emner: Tvisteløsning, Klausuler, Sverige, Voldgift
Beskrivelse: Instituttet er en selvstendig enhet under Stockholms Handelskammare, og behandler voldgiftssaker, saker etter forenklet behandling, forsikringstvister etc.
Språk: Engelsk, Svensk, Kinesisk, Russisk

  Suomi.fi
Publisert av: Statskontoret
Emner: Offentlige organer, Finland
Beskrivelse: Offentlig informasjon i Finland. Adresser og lenker til myndigheter og statlige organer. Emneinndelt, med søkemulighet.
Språk: Svensk, Finsk

  Rättsinformation - Skatteverket
Publisert av: Skatteverket, Regeringskansliet
Emner: Rettspraksis, Skatterett, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Sverige, Håndbøker og oppslagsverk, Fagområder generelt, Lover
Beskrivelse: Skatterettslige rettskilder m.m. fra Skatteverkets hjemmesider
Språk: Svensk

  Polisen
Publisert av: Polisen i Sverige
Emner: Fagområder generelt, Politi, Sverige
Beskrivelse: Hjemmesiden til politiet i Sverige. Temasider, skjemaer, brosjyrer.
Språk: Samisk, Finsk, Svensk, Engelsk

  European Commission's Central Library
Publisert av: Europa.eu, European Commission
Emner: Bibliotek, EU
Beskrivelse: Europakommisjonens sentralbibliotek, bibliotekkataloger og avdelingsbibliotek.
Språk: Fransk, Tysk, Finsk, Engelsk, Svensk, Dansk

  Nordisk eTax
Publisert av: norden
Emner: Fagområder generelt, Norden, Skatterett
Beskrivelse: Nettsted som beskriver skattereglene i de nordiske land. Spesielt beregnet på de som er bosatt i et nordisk land og har inntekter eller eiendom i et annet nordisk land.
Språk: Dansk, Islandsk, Finsk, Svensk, Engelsk, Norsk

  Helka
Publisert av: Helsingfors universitet
Emner: Fagområder generelt, Finland, Referansedatabaser, Litteratur
Beskrivelse: Katalogen ved Helsinki universitetsbibliotek.
Språk: Finsk, Engelsk, Svensk

  Suomen Eduskunta - Finlands riksdag
Publisert av: Riksdagen - Eduskunta
Emner: Offentlige organer, Fagområder generelt, Forarbeider, Parlamenter, Finland
Beskrivelse: Beskrivelse av den finske nasjonalforsamlingen og dens virksomhet. Søkbart arkiv for forarbeider og andre dokumenter i fulltekst fra 1991-, debatter fra 1999-.
Språk: Finsk, Engelsk, Svensk, Fransk

  Högsta domstolen
Publisert av: Sveriges Domstolar
Emner: Sverige, Fagområder generelt, Høyesterett, Domstoler
Beskrivelse: Sveriges Høyesteretts hjemmeside.
Språk: Svensk

  Justitiedepartementet
Publisert av: Regeringskansliet
Emner: Offentlige organer, Fagområder generelt, Forvaltning, Sverige
Beskrivelse: Justisdepartementet i Sverige.
Språk: Svensk, Engelsk

  DagDok
Publisert av: Uppsala Universitet
Emner: Folkerett, Forskningsveiledninger, FN, FN-dokumenter
Beskrivelse: Guide til FN-dokumentasjon. Utarbeidet ved Dag Hammarskjöld-biblioteket ved Uppsala Universitetsbibliotek.
Språk: Svensk, Engelsk

  EU-bookshop
Publisert av: Europa.eu
Emner: Litteratur i fulltekst, EU, Forlag, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: Nettside med EU-litteratur i fulltekst. Lansert høsten 2009.
Språk: Engelsk, Fransk, Svensk, Tysk, Dansk, Finsk

  Brottsoffermyndigheten
Publisert av: Brottsoffermyndigheten
Emner: Offentlige organer, Sverige, Voldsofre, Andre offentlige organer, Erstatningsrett
Beskrivelse: Svenske myndigheters organ som behandler søknad om voldsoffererstatning
Språk: Svensk

  Karnov Group Sweden
Publisert av: Karnov Group
Emner: Fagområder generelt, Andre jurisdiksjoner, Forlag
Beskrivelse: Svenskt forlag og databaseleverandør. Tidl. Thomson Reuters Sverige.
Språk: Svensk

  Ålands lagting
Publisert av: Ålands Lagting
Emner: Parlamenter, Fagområder generelt, Offentlige organer, Åland
Beskrivelse: Parlamentet på Åland. Dokumenter fra 1999-.
Språk: Engelsk, Svensk

  Den europeiske revisjonsrett
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU, EU- og EØS-rett, EU-institusjoner og organer, Domstoler
Beskrivelse: Den europeiske revisjonsrett (the European Court of Auditors) kontrollerer EUs finanser. Oppgaven er å forbedre EUs finansielle forvaltning og rapportere om anvendelsen av offentlige midler. Institusjonen ble opprettet i 1975 og holder til i Luxembourg.
Språk: Engelsk, Litauisk, Finsk, Portugisisk, Svensk, Tysk, Dansk, Estisk, Fransk, Nederlandsk, Italiensk, Spansk, Slovakisk, Polsk

  Kriminalvården - Svensk statistikk
Publisert av: Kriminalvården
Emner: Sverige, Statistikk, Kriminalomsorg, Kriminologi
Beskrivelse: Kriminalvårdens kilder til statistikk angående svenske forhold innen kriminalvård og kriminalitet.
Språk: Svensk

  Domstolarna
Publisert av: Domstolarna - Oikeuslaitos
Emner: Domstoler, Fagområder generelt, Finland
Beskrivelse: Informasjon om domstolene i Finland. Fra Justitieministeriet.
Språk: Engelsk, Finsk, Svensk

  Sametinget
Publisert av: Sámediggi – Sametinget - Sverige
Emner: Offentlige organer, Forvaltning, Samerett, Sverige
Beskrivelse:
Språk: Svensk

  BRÅ
Publisert av: Brottsförebyggande rådet
Emner: Forvaltning, Kriminologi, Rettsvesen, Offentlige organer, Statistikk, Sverige, Kriminalomsorg
Beskrivelse: Brå er ett sentrum for forsknings- og utviklingsvirksomhet innenfor rettsvesen. Er ansvarlig for den offisielle kriminalstatistikken i Sverige. Brå skal bidra til kunnskapsutvikling på det krimanlpolitiske området samt fremme arbeidet med kriminalprevansjon.
Språk: Engelsk, Svensk

  Riksdagsbiblioteket, Helsinki
Publisert av: Riksdagen - Eduskunta
Emner: Bibliotek, Finland, Fagområder generelt
Beskrivelse: Hjemmesiden til Riksdagsbiblioteket i Helsinki.
Språk: Svensk, Finsk, Engelsk

  Lissabontraktaten
Publisert av: Rådet for den europeiske union
Emner: EU, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: Lissabontraktaten m.m.
Språk: Svensk, Finsk, Tysk, Dansk, Engelsk, Fransk

  Europakommisjonen
Publisert av: European Commission
Emner: EU- og EØS-rett, EU, EU-institusjoner og organer
Beskrivelse: Europakommisjonen
Språk: Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Svensk, Dansk

  Helsingfors universitetsbibliotek
Publisert av: Helsingfors universitet
Emner: Fagområder generelt, Finland, Bibliotek
Beskrivelse: Universitetsbiblioteket for b.l.a. juridiske fag ved Universitetet i Helsingfors.
Språk: Engelsk, Svensk, Finsk

  Myndigheten för radio och tv
Publisert av: Myndigheten för radio och tv
Emner: Offentlige organer, Sverige, Medierett
Beskrivelse: Sveriges medietilsyn. Publikasjoner i fulltekst.
Språk: Svensk

  Patent- och registreringsverket
Publisert av: Patent- och registreringsverket (Sweden)
Emner: Immaterialrett, Instrukser, Statistikk, Sverige, Lover
Beskrivelse: Det svenske patentstyret. Lenker til lovverk og litteratur innenfor de forskjellige områdene (patent, design, varemerke). Tilgang til de enkelte registrene. Tilgang til Svensk Patentdatabas, Svensk Varumärkesdatabas og Svensk Designdatabas.
Språk: Svensk, Engelsk

  Marknadsdomstolen
Publisert av: Marknadsdomstolen
Emner: Konkurranserett, Domstoler, Rettspraksis, Sverige, Markedsrett
Beskrivelse: Særdomstol for markedsførings- og konkurranserett i Sverige. Avgjørelser i fulltekst 2000-.
Språk: Svensk

  Energimyndigheten
Publisert av: Energimyndigheten
Emner: Offentlige organer, Forvaltning, Sverige, Energirett
Beskrivelse: Statens energimyndighet er den sentrale forvaltningsmyndighet i Sverige for spørsmål om anvendelse og tilførsel av energi. Beskrivelser om Energimyndigheten på en rekke språk.
Språk: Svensk

  Atekst
Publisert av: Retriever AS
Emner: England, Betalingsdatabase, Aviser og nyheter, Norge, Sverige, Finland
Beskrivelse: Mediearkiv som inneholder b.l.a. alle 48 aviser, tidligere kjent som A-presseavisene. Norsk TV/radio og Web, samt Engelske, svenske og finsksvenske kilder. Tilgang for UiO-, UiB- og UiTØ-brukere.
Språk: Svensk, Engelsk, Samisk, Norsk

  Traktater om De europeiske fellesskap og Den europeiske Union
Publisert av: EUR-Lex
Emner: EU, Europa, Traktater
Beskrivelse: Traktater om Det europeiske fellesskap og Den europeiske union, ajourført med de endringer som er foretatt ved Amsterdam-traktaten. Har også med Nice-traktaten som endrer de tidligere traktater. Dansk tekst, lenker til andre språk.
Språk: Italiensk, Finsk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Fransk, Engelsk, Nederlandsk, Tysk, Polsk, Spansk

  Arbetsdomstolen
Publisert av: Arbetsdomstolen
Emner: Arbeidsrett, Rettspraksis, Sverige, Domstoler
Beskrivelse: Den svenske særdomstolen for arbeidsrettslige tvister. Utvalgte avgjørelser i fulltekst, kort referat av de øvrige, fra 2003-.
Språk: Svensk

  Sveriges Domstolar
Publisert av: Sveriges Domstolar
Emner: Sverige, Fagområder generelt, Familierett, Prosessrett, Konkursrett, Boligrett, Forvaltningsrett, Domstoler, Fast eiendom
Beskrivelse:
Språk: Samisk, Svensk, Finsk, Engelsk

  Juridiska institutionen
Publisert av: Umeå universitet
Emner: Sverige, Fagområder generelt, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner
Beskrivelse: Hjemmesiden til Juridiska institutionen ved universitetet i Umeå.
Språk: Engelsk, Svensk

  Riksdagen
Publisert av: Sveriges riksdag
Emner: Offentlige organer, Sverige, Fagområder generelt, Parlamenter
Beskrivelse: Hjemmesiden til Sveriges parlament
Språk: Svensk

  Ordbok - Riksdagen
Publisert av: Sveriges riksdag
Emner: Sverige, Juridiske ordbøker, Statsforfatningsrett
Beskrivelse: Parlamentarisk ordbok
Språk: Svensk

  Konkurrance - EUs aktiviteter.
Publisert av: Europa.eu
Emner: Lover, EU, EU- og EØS-rett, Rettspraksis
Beskrivelse: Europa-Kommissionen arbeider for å sikre at virksomheter og regjeringer overholder EU’s regler om loyal konkurranse. Nettsider med informasjon om og lenker til lover, rettspraksis og artikler. Samt institusjoner og organer.
Språk: Engelsk, Fransk, Tysk, Svensk, Dansk, Finsk

  Eur-Lex nasjonal rettspraksis
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU- og EØS-rett, EU, Rettspraksis - register
Beskrivelse: Bibliografiske opplysninger over agjørelser truffet av EU-landenes nasjonale domstoler innenfor EU-retten.
Språk: Dansk, Finsk, Engelsk, Fransk, Tysk, Svensk

  Diskrimineringsombudsmannen
Publisert av: Diskrimineringsombudsmannen
Emner: Offentlige organer, Sverige, Diskriminering, Andre offentlige organer, Likestilling
Beskrivelse: Statlig myndighet som overvåker den svenske likestillingsloven.
Språk: Svensk

  Retspraksis fra Domstolen og Retten i første instans
Publisert av: EU-domstolen, EUR-Lex
Emner: Rettspraksis, EU- og EØS-rett, EU
Beskrivelse: Database over avgjørelser av EU-domstolen og førsteinstansretten. Søkbar tilbake til 1954.
Språk: Svensk, Engelsk, Tysk, Dansk, Finsk, Fransk

  aland.ax -det offentliga Åland
Publisert av: Ålands landskapsregering
Emner: Forvaltning, Juridiske lenkesamlinger, Åland, Forvaltningsrett
Beskrivelse: Offentlig informasjon på Åland. Adresser og lenker til myndigheter og statlige organer. Emneinndelt.
Språk: Svensk

  Vägledande avgöranden
Publisert av: Sveriges Domstolar
Emner: Rettspraksis, Fagområder generelt, Sverige
Beskrivelse: Veiledende praksis fra høyere domstoler i Sverige. Fulltekst fra: Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten), hovrätterna, Migrationsöverdomstolen, Miljööverdomstolen, Marknadsdomstolen, Arbetsdomstolen och Kammarrätten i Stockholm (mål enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, LEK).
Språk: Svensk

  Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisert av: Helsingfors universitet
Emner: Fagområder generelt, Finland, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner
Beskrivelse: Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Helsinki.
Språk: Finsk, Svensk, Engelsk

  Det europeiske miljøbyrået - EEA
Publisert av: Europa.eu
Emner: Miljørett, EU, EU-institusjoner og organer
Beskrivelse: Nettsiden til Det europeiske miljøbyrået (EEA) på norsk. Også tilgjengelig på andre europeiske språk.
Språk: Fransk, Dansk, Spansk, Svensk, Polsk, Italiensk, Engelsk, Norsk, Tysk, Finsk, Nederlandsk

  Juridicum - Juridiska fakulteten
Publisert av: Stockholms Universitet
Emner: Fagområder generelt, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Sverige
Beskrivelse: Hjemmesiden til det juridiske fakutet ved Universitetet i Stockholm
Språk: Svensk, Engelsk

  Resuméer af EU-lovgivningen
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU- og EØS-rett, EU, EU-lovgivning
Beskrivelse: Resyméer av EU-lovgivningen og bakgrunnsopplysninger om EUs politikk. Nettstedet omfatter ca. 3.000 resyméer av EU-lovgivning fordelt på 32 temaområder, som tilsvarer Den Europeiske Unions aktivitetsområder.
Språk: Fransk, Finsk, Svensk, Engelsk, Tysk, Dansk

  Riksdagsbiblioteket
Publisert av: Riksdagsbiblioteket - Finlands Riksdag
Emner: Fagområder generelt, Bibliotek, Finland
Beskrivelse: Riksdagens bibliotek er et offentlig bibliotek for jus og samfunnsfag. Flere søkbare kataloger og databaser.
Språk: Engelsk, Svensk, Finsk

  Finlands bank
Publisert av: Finlands bank
Emner: Lover, Bankrett, Finland, Banker
Beskrivelse: Finlands bank er den finske statens nasjonale penge-/valutatautoritet og medlem av Eurosystem
Språk: Engelsk, Svensk, Finsk

  Terminology Collection: Law
Publisert av: Vasa universitet
Emner: Andre jurisdiksjoner, Juridiske ordbøker, Fagområder generelt
Beskrivelse: Samling lenker til juridisk terminologi: USA, Australia, Kina, Spania, Portugal, Finland, Sverige. En del flerspråklige.
Språk: Finsk, Engelsk, Svensk

  Libris
Publisert av: LIBRIS - Nationella bibliotekssystem
Emner: Referansedatabaser, Sverige, Fagområder generelt
Beskrivelse: Felleskatalogen for de svenske fag- og forskningsbibliotekene.
Språk: Engelsk, Svensk

  Socialstyrelsen
Publisert av: Socialstyrelsen
Emner: Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Helserett, Offentlige organer, Forvaltning, Sverige, Lover, Sosialrett
Beskrivelse: Ivaretar tilsyn og oppfølging av helse- og sosialsektoren i Sverige. Inneholder bl.a. regelverk og publikasjoner i fulltekst. Søkbar database.
Språk: Svensk, Engelsk

  Pre-lex
Publisert av: European Commission
Emner: EU, Forarbeider, EU-lovgivning, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: PreLex er en database med opplysninger om de interinstitutionelle prosedyrer. Den gir en oversikt over saksgangen i EU-systemet, med henvisninger til de ulike beslutningene i systemet og henvisninger til dokumentene, så som Kommisjonenes forarbeider.
Språk: Italiensk, Slovakisk, Nederlandsk, Fransk, Litauisk, Svensk, Dansk, Portugisisk, Engelsk, Estisk, Tysk, Finsk, Polsk, Spansk

  Lovteknikk i EU
Publisert av: EUR-Lex, Europa.eu
Emner: EU-lovgivning, Håndbøker og oppslagsverk, EU
Beskrivelse: Veiledning i lovteknikk i EU
Språk: Finsk, Fransk, Dansk, Engelsk, Tysk, Svensk

  Högsta förvaltningsdomstolen
Publisert av: Högsta förvaltningsdomstolen
Emner: Forvaltningsrett, Domstoler, Finland
Beskrivelse: Finlands øverste instans i forvaltningsrettslige saker.
Språk: Samisk, Svensk, Fransk, Finsk, Engelsk

  Brottsförebyggande.fi - Rådet för brottsförebyggande
Publisert av: Rådet för brottsförebyggande (Finland)
Emner: Kriminalomsorg, Kriminalitet, Finland, Offentlige organer, Kriminologi
Beskrivelse: Rådet för brottsförebyggande (Rikoksentorjuntaneuvosto) er et rådgivende organ i Finland som arbeider med kriminalitetsforebyggende tiltak, og for å forbedre sikkerheten og trygghetsfølelsen i samfunnet.
Språk: Finsk, Engelsk, Svensk

  Högsta förvaltningsdomstolen - beslut
Publisert av: Högsta förvaltningsdomstolen
Emner: Rettspraksis, Forvaltningsrett, Finland, Menneskerettigheter, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: Avgjørelser i fulltekst på finsk av den finske forvaltningsdomstolen 2002-. Europarettslige avgjørelser i fulltekst, 2005- Sammendrag på svensk av avgjørelser 1997-. For eldre avgjørelser, se FINLEX som dekker fra 1944-. Noe informasjon på engelsk og fransk.
Språk: Finsk, Svensk

  Juridisk ordlista
Publisert av: Sveriges Domstolar
Emner: Sverige, Fagområder generelt, Juridiske ordbøker
Beskrivelse: Juridisk ordliste fra de svenske domstolene.
Språk: Svensk

  Stockholms universitetsbibliotek
Publisert av: Stockholms Universitet
Emner: Bibliotek, Sverige, Fagområder generelt
Beskrivelse: Sveriges nasjonale ansvarsbibliotek for jus.
Språk: Svensk, Engelsk

  Riksbanken
Publisert av: Sveriges Riksbank
Emner: Lover, Banker, Sverige, Bankrett, Offentlige organer
Beskrivelse: Riksbanken er Sveriges sentralbank som har ansvar for pengepolitikken, inflasjon, sikker og effektiv betaling. Utarbeider forskrifter angående pengepolitkk, betalingssytem o.a.
Språk: Svensk

  Familjerätt
Publisert av: Regeringskansliet
Emner: Familierett, Sverige, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover, Forarbeider
Beskrivelse: Informasjon om svensk familierett med lenker til proposisjoner, utredninger m.m. Fra Justitiedepartementet.
Språk: Svensk

  Markkinaoikeus - Marknadsdomstolen
Publisert av: Marknadsdomstolen - Markkinaoikeus
Emner: Domstoler, Markedsrett, Rettspraksis, Konkurranserett, Finland
Beskrivelse: Særdomstol for markedsførings- og konkurranserett. Avgjørelser 2002- på språket de blir avgitt. FINLEX har avgjørelser fra 1979-.
Språk: Finsk, Svensk, Engelsk

  Avgöranden - Marknadsdomstolen
Publisert av: Marknadsdomstolen
Emner: Rettspraksis, Konkurranserett, Markedsrett, Sverige
Beskrivelse: Avgjørelser i fulltekst f.o.m. 2000 til 2016 fra den svenske Marknadsdomstolen.
Språk: Svensk

  Republiken Finlands president
Publisert av: Republiken Finlands president
Emner: Statsoverhoder, Finland, Presidenter
Beskrivelse: Presidentembetet i Finland. Finsk, svensk og engelsk tekst.
Språk: Svensk, Finsk, Engelsk

  Rättsnätet
Publisert av: Notisum AB
Emner: Sverige, Fagområder generelt, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover, Forarbeider
Beskrivelse: Svenske lover, forarbeider og forskrifter (gratis). Avgjørelser av Högsta domstolen, hovrettene, Regeringsrätten, og Arbetsdomstolen fra 1994- er betalingstjenste, men korte sammendrag fritt tilgjengelige.
Språk: Svensk

  Den europeiske ombudsmann
Publisert av: European Ombudsman
Emner: EU-institusjoner og organer, EU- og EØS-rett, Sivilombudsmenn, EU
Beskrivelse: Den europeiske ombudsmannen behandler klager om tilfeller av feil og forsømmelser i forbindelse med handlinger foretatt av EUs institusjoner og organer.
Språk: Svensk, Tysk, Fransk, Engelsk, Finsk, Dansk

  EU Whoiswho
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU-institusjoner og organer, EU
Beskrivelse: EU's offisielle veiviser for å finne kontaktinformasjon.
Språk: Engelsk, Fransk, Dansk, Tysk, Spansk, Finsk, Svensk

  Personuppgiftslagen
Publisert av: Regeringskansliet
Emner: Personvern, Sverige, Lover
Beskrivelse: Informasjon om den svenske personopplysningsloven med lenker til utredninger og annet bakgrunnsstoff. Fra Justitiedepartementet.
Språk: Svensk

  EU-domstolen - CURIA
Publisert av: EU-domstolen
Emner: EU, Domstoler, EU-institusjoner og organer, EU- og EØS-rett, Rettspraksis
Beskrivelse: Hjemmesiden til EU-domstolen. Inneholder utfyllende informasjon om domstolen, samt søkemulighet etter avgjørelser i fulltekst.

(Domstolen fra 1953- og førsteinstansretten fra 1989-)

Språk: Finsk, Engelsk, Fransk, Dansk, Spansk, Tysk, Svensk

  InfoTorg Juridik
Publisert av: Bisnode Information AB
Emner: Fagområder generelt, Betalingsdatabase, Rettskilder generelt, Sverige
Beskrivelse: Svensk leverandør av databaser innenfor jus og andre fag, herunder betaltjenesten Rättsbanken.

Betalingsdatabase,

Språk: Svensk

  Norstedts Juridik
Publisert av: Wolters Kluwer
Emner: Andre jurisdiksjoner, Fagområder generelt, Forlag
Beskrivelse: Svensk juridisk forlag
Språk: Svensk

  Statens FÖRFATTNINGSDATA - FINLEX
Publisert av: FINLEX
Emner: Oversatte lover, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Finland, Andre offentlige dokumenter, Fagområder generelt, Rettspraksis, Lover, Forarbeider, Annen praksis
Beskrivelse: Finske lover og forskrifter (finsk- og svenskspråklig), avgjørelser (de fleste på finsk, enkelte på svensk) fra Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, Marknadsdomstolen og Arbetsdomstolen, samling av oversatte lover, internasjonale avtaler, regjeringsproposisjoner, Finlands författningssamling (kunngjøringsblad for lover og forskrifter, fulltekst fra mai 1998-).
Språk: Svensk, Finsk, Engelsk

  Om lovgivningsprosessen i EU
Publisert av: Europa.eu, EUR-Lex
Emner: Lovgivningsprosess, Rettskildelære, EU, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: Oversikt over lovgivningsprosessen i EU, herunder dokumentene, prosessen og aktørene
Språk: Engelsk, Dansk, Nederlandsk, Svensk, Fransk, Tysk, Spansk, Finsk

  Det Europeiske økonomiske og sosiale utvalg
Publisert av: Europa.eu
Emner: Interesseorganisasjoner, EU- og EØS-rett
Beskrivelse:
Språk: Spansk, Fransk, Tysk, Polsk, Estisk, Litauisk, Svensk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Dansk, Italiensk, Portugisisk, Slovakisk

  IATE
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU, Fagområder generelt, Juridiske ordbøker
Beskrivelse: Flerspråklig terminologi-database fra EU-kommisjonens oversettelsestjeneste. Het tidligere Eurodicautom.

I tillegg til språkene som er lagt på er følge språk tilgjengelig:
bulgarsk
tsjekkisk
estisk
kroatisk
gælisk
ungarsk
latin
maltesisk
rumensk
slovensk

Språk: Litauisk, Nederlandsk, Estisk, Polsk, Finsk, Engelsk, Slovakisk, Dansk, Gresk, Tysk, Svensk, Fransk, Spansk, Portugisisk, Italiensk

  Åländsk lagstiftning
Publisert av: Ålands landskapsregering
Emner: Fagområder generelt, Lover, Åland
Beskrivelse: Ålands författningssamling og Ålands lagsamling.
Språk: Svensk

  Konkurrensverket
Publisert av: Konkurrensverket
Emner: Offentlige organer, Forvaltning, Konkurranserett, Rettspraksis, Lover, Markedsrett, Sverige
Beskrivelse: Etat under Näringsdepartementet i Sverige. Lover og forskrifter, rapporter i fulltekst. Avgjørelser i fulltekst sept. 1998-. Sammendrag av ankesaker pådømt av Stockholms tingsrätt og Marknadsdomstolen 1997-. Nyhetsbrevet Konkurrensnytt 2000-.
Språk: Svensk, Engelsk

  Domstolsverket
Publisert av: Domstolsverket
Emner: Fagområder generelt, Domstoler, Sverige, Forvaltning
Beskrivelse: Den sentrale forvaltningsmyndighet for de svenske domstolene. Informasjon om domstolene, statistikk, rapporter, publikasjoner, lenker.
Språk: Svensk, Engelsk

  Det Europæiske Råd
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU, Fagområder generelt, EU- og EØS-rett, EU-institusjoner og organer
Beskrivelse: Det Europæiske Råd fastlegger Den Europeiske Unions overordnede politiske retningslinjer og prioriteter. Med Lisboatraktatens ikrafttredelse den 1. desember 2009 blev Det Europeiske Råd en institusjon.
Språk: Engelsk, Tysk, Dansk, Estisk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Svensk

  Regeringskanseliet
Publisert av: Regeringskansliet
Emner: Offentlige organer, Sverige, Fagområder generelt, Regjeringer
Beskrivelse: Sveriges regjering. Pekere til departementene, regjeringens publikasjoner m.m.
Språk: Svensk

  Europaparlamentet - European Parliament
Publisert av: Europa.eu
Emner: EU-lovgivning, EU-institusjoner og organer, EU
Beskrivelse: Europaparlamentet er den lovgivende institusjon i Den europeiske union (EU) som er direkte valgt av Unionens innbyggere. Hjemmesiden inneholder blant annet en kort innføring i hvordan parlamentet fungerer.
Språk: Dansk, Svensk, Engelsk, Tysk, Nederlandsk, Italiensk, Portugisisk, Finsk, Fransk, Polsk, Spansk

  Juridiska fakulteten i Uppsala
Publisert av: Uppsala Universitet
Emner: Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Sverige, Fagområder generelt
Beskrivelse: Hjemmesiden til juridiske fakultetet ved universitetet i Uppsala.
Språk: Engelsk, Svensk

  Riksdagsbiblioteket
Publisert av: Riksdagsbiblioteket - Sveriges Riksdag
Emner: Fagområder generelt, Sverige, Bibliotek
Beskrivelse: Offentlig bibliotek for samfunnsfag og jus.
Språk: Svensk

  Uppsala universitetsbibliotek
Publisert av: Uppsala Universitet
Emner: Bibliotek, Fagområder generelt, Sverige
Beskrivelse: Hjemmesiden til Universitetsbiblioteket i Uppsala.
Språk: Svensk, Engelsk

  Datainspektionen
Publisert av: Datainspektionen
Emner: Forvaltning, Sverige, Personvern, Offentlige organer
Beskrivelse: Datatilsynet i Sverige. Lover, rapporter m.m. angående personvern. Informasjon om datainspektionen finnes på en rekke språk.
Språk: Svensk

  Europa-Parlamentet
Publisert av: Europa-Parlamentet
Emner: Europa, EU, EU- og EØS-rett, EU-institusjoner og organer
Beskrivelse: Medlemmene av Europa-Parlamentet velges ved direktevalg i EUs medlemsland hvert femte år. Parlamentet er sammen med Rådet en av Eus viktigste institusjoner.
Om utgiver: Den Europeiske Unions eneste direkte valgte institution
Språk: Slovakisk, Portugisisk, Svensk, Nederlandsk, Litauisk, Polsk, Engelsk, Finsk, Dansk, Fransk, Tysk, Estisk, Italiensk

  Eur-Lex - adgang til EU-lovgivningen
Publisert av: EUR-Lex, Europa.eu
Emner: Direktiver, EU-lovgivning, Forarbeider, Forordninger, EU, Rettspraksis, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: EF-Tidende (både L og C serien) i pdf-format tilbake til 1968 - alle avgjørelser fra domstolen, samt traktater, konsoliderte versjoner av eksisterende lovgivning, nye avgjørelser av domstolen, forberedende EF-rettsakter og nye avgjørelser.
Språk: Dansk, Svensk, Finsk, Fransk, Engelsk, Tysk

  Register over gældende EU-retsforskrifter
Publisert av: Europa.eu, EUR-Lex
Emner: EU, EU- og EØS-rett, Lover
Beskrivelse: Gjeldende lovgivning i EU sortert systematisk.
Språk: Engelsk, Dansk, Tysk, Svensk, Fransk

  Udenrikshandel - EUs aktiviteter
Publisert av: Europa.eu
Emner: Handelsrett, EU, Internasjonalt, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: EU-nettsider med informasjon om lover, rettspraksis og artikler angående handel over landegrensene.
Språk: Tysk, Dansk, Engelsk, Svensk, Finsk, Fransk

  ELKI - Länkar som samlats av Riksdagsbiblioteket
Publisert av: Riksdagsbiblioteket - Finlands Riksdag
Emner: Fagområder generelt, Lover, Forvaltningsrett, EU- og EØS-rett, Finland, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Emneportal innen jus, politikk, offentlig forvaltning og EU. Fra Riksdagsbiblioteket.
Språk: Engelsk, Finsk, Svensk

  Kriminalvården i Sverige
Publisert av: Kriminalvården
Emner: Statistikk, Sverige, Fagområder generelt, Rettsvesen, Kriminalomsorg
Beskrivelse: Kriminalomsorgen i Sverige
Språk: Svensk

  Lagar och regler
Publisert av: Datainspektionen
Emner: Sverige, Lover, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Personvern
Beskrivelse: Side fra det svenske datatilsynet med informasjon om lover, forskrifter m.v. innenfor personvern. Fulltekstlenker til lover og regler.
Språk: Svensk

  Statsrådet - valtioneuvosto
Publisert av: Statsrådet - Valtioneuvosto
Emner: Offentlige organer, Regjeringer, Fagområder generelt, Finland
Beskrivelse: Regjeringen i Finland. Lenker til ministeriene. Utvalgte regjeringsdokumenter. Finsk, svensk og engelsk tekst.
Språk: Engelsk, Svensk, Finsk

  Grundlagarna
Publisert av: Regeringskansliet
Emner: Statsforfatningsrett, Sverige, Grunnlover
Beskrivelse: Informasjon om Sveriges forfatning med lenker til de 4 grunnlovene, proposisjoner og utredninger. Fra Justitiedepartementet.
Språk: Svensk

  antikvariat.net
Publisert av: Antikvariat.net
Emner: Fagområder generelt, Forlag, Norden
Beskrivelse: Felles bokkatalog for antikvariater i Norge, Danmark, Sverige og Finland.
Språk: Finsk, Dansk, Svensk, Norsk, Engelsk

  Skatteverket
Publisert av: Skatteverket, Regeringskansliet
Emner: Sverige, Skatterett, Forvaltning, Offentlige organer, Fagområder generelt
Beskrivelse: Skatteetaten i Sverige.
Språk: Svensk, Engelsk

  Stiftelsen för rättsinformation
Publisert av: Stiftelsen för rättsinformation
Emner: Rettsinformatikk, Interesseorganisasjoner, Sverige, Rettskilder
Beskrivelse: Stiftelse som arbeider for at svenske rettskilder og annet juridisk materiale skal samordnes og gjøres elektronisk tilgjengelig.
Språk: Svensk

  Institutet för rättsinformatik, Stockholms universitet
Publisert av: Stockholms Universitet
Emner: Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Sverige, Rettsinformatikk
Beskrivelse:
Språk: Svensk